Články (14)
stránka 1 / 2
Sestra Dobromila v klášteře Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži, duben 2011
/ /

V internaci jsme měly vymřít

V rámci tzv. Akce ŘR namířené proti řádovým sestrám byla v soustřeďovacím klášteře v Bílé Vodě internována i řeholnice Anna Dobromila Šťastná. ‚Je to tam připravené a stačí vám jídlo na jeden den,‘ zněl příkaz. Jenže klášter v Bílé Vodě byl 120 let neobydlen.