O projektu

Sbírku Paměť národa spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum (latinsky po válce), kterou v roce 2001 založila skupina českých novinářů a historiků. Uvědomili si, jak podstatné je zaznamenat vzpomínky lidí, kteří prožili druhou světovou válku a komunismus.

Zrodila se tak unikátní sbírka svědectví veteránů, odbojářů, přeživších holocaustu, bývalých politických vězňů, disidentů, ale i těch, kteří spolupracovali se Státní bezpečností, komunistů, milicionářů, vojáků, policistů a všech možných lidí se svědectvím o totalitních režimech.

Od roku 2008 jsou vzpomínky zpřístupněny online na portálu Paměť národa. Spravují ho Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů, významnou roli při dokumentaci a archivaci svědectví hraje Česká televize. Vedle toho se k Paměti národa připojily desítky partnerů z Evropy, Ruska, USA a dalších zemí.

Skrze svědectví pamětníků pramenů chceme poznávat podstatu nedemokratických režimů 20. století, nacismu a komunismu, a zkoumat fenomény, které je provázely. Jednotlivý portrét vždy vychází z audio či video záznamu pamětníkových vzpomínek, které doplňujeme texty, fotografiemi, osobními i jinými archiváliemi a odkazy na další zdroje.

Vzpomínky jsou přiřazeny k epochám, událostem i nejrůznějším fenoménům, což umožňuje snadno jednotlivá svědectví vyhledávat i porovnávat. Veškerý obsah je k dispozici uživatelům on-line. Publikujeme životopisné texty, klipy, základní životopisné údaje překládáme do angličtiny. Kromě toho umožňujeme zájemcům seznámit se s celými nesestříhanými nahrávkami, protokoly a dalšími archiváliemi, pokud se zaregistrují do naší e-badatelny.

Příběhy, které Paměť národa zpřístupňuje, jsou všem lidem k dispozici pro studium, jako další pramen poznávání minulosti, a k ponaučení. Pakliže chcete audio nebo video příběhy, fotografie a texty publikovat, je nutné, podívat se v rámci jakého projektu byl příběh pamětníka zdokumentován. Ne každý dokumentační či oral history projekt zpřístupněný na Paměti národa má volné podmínky ke zveřejnění. Nejrozsáhlejší projekt Příběhy 20. století od Post Bellum umožňuje volně videa, zvuky, texty a fotografie publikovat s uvedením zdroje "Paměť národa".

Pamětníci písemně souhlasí s dalším publikováním svého příběhu. Zavazujete se však chovat se v souladu s etickými novinářskými pravidly. Principem těchto pravidel je objektivnost, přesnost, faktická pečlivost při zpracování příběhu, úcta k druhému člověku. Nesmíte zastírat významné okolnosti příběhu, všemi dostupnými způsoby zjišťovat a ověřovat skutečnosti a okolnosti pamětníkova osudu. 

Pokud byste chtěli podpořit tvorbu sbírky Paměť národa a zaznamenávání vzpomínek pamětníků finančními prostředky nebo jiným způsobem, obraťte prosím na koordinátora projektu, obecně prospěšnou společnost Post Bellum na emailu info@postbellum.cz.

Sbírku Paměť národa můžete podpořit také jako členové Klubu přátel Paměti národa, kteří přispívají pravidelně jakoukoli částkou. Členy Klubu přátel Paměti národa pravidelně informujeme o činnosti neziskové organizace Post Bellum a zveme na zajímavé akce, které pro členy připravujeme. Veškeré informace najdeme na stránce Klubu přátel Paměti národa.

Naši sbírku můžete podpořit i tím, že nám doporučíte zajímavého pamětníka. Pokud ve svém okolí znáte někoho, jenož vzpomínky bychom měli zdokumentovat, napište nám prosím na e-mail pametnici@postbellum.cz.