O projektu

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy: nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.

Paměť národa je přístupná pro všechny zájemce, registrované i neregistrované, pro studijní účely jako další pramen poznávání minulosti nebo pro poučení o naší historii.

Sbírku Paměť národa spravuje nezisková organizace Post Bellum (latinsky po válce), založená v roce 2001 novináři a historiky, kteří si uvědomili, jak podstatné je zaznamenat osobní vzpomínky na druhou světovou válku a komunismus.

Post Bellum sbírku spravuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi – Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Při dokumentaci a archivaci svědectví spolupracuje Post Bellum také s Českou televizí a desítkami partnerů z Evropy, Ruska, USA a dalších zemí.

Archiv

Do Archivu pamětníků má přístup každý návštěvník portálu Paměť národa. Archiv obsahuje příběhy pamětníků, které vycházejí z audio či video záznamu vyprávěných vzpomínek.

Každý pamětník je prezentován formou krátkého životopisu a delšího autorsky zpracovaného textu, který je přístupný pod životopisem jako odkaz na celý příběh pamětníka.

Příběh pamětníka obsahuje vybrané ukázky z nahrávky ve formě audio či video klipů včetně přepisů, osobní fotografie a dokumenty, další archiválie, odkazy na související zdroje a anglický překlad krátkého životopisu, klipů a popisků fotografií. 

Návštěvníci mohou pamětníky vyhledávat pomocí abecedního seznamu, nebo fulltextového vyhledávání ve vyhledávacím okénku v pravém rohu každé stránky. Jednotliví pamětníci jsou přiřazeni ke konkrétním epochám a výročím či tematickým kategoriím, což umožňuje zařazení jejich příběhu do kontextu 20. století.

e-badatelna

Přístup k celým nesestříhaným nahrávkám, protokolům a dalším archiváliím mají uživatelé registrovaní do e-badatelny. K registraci stačí vyplnit online formulář a odsouhlasit pravidla s užíváním. 

Celými přepisy nahrávek u naprosté většiny pamětníků nedisponujeme, ctíme nahrávku jako primární historický pramen pro další studium, pro snadnou a rychlou orientaci v nahrávce má badatel k dispozici časovou soupisku, tzv. protokol.  

Použití příběhů

Pamětníci, jejichž vzpomínky jsou veřejně přístupné na Paměti národa, písemně souhlasili s využitím pořízených nahrávek a poskytnutých fotografií či archiválií pro potřeby dalšího nevýdělečného badatelského, osvětového či publikačního využití. V některých případech však mohli pamětníci podmínky souhlasu omezit. 

Pokud chcete audio nebo video, texty či fotografie publikovat, je nutné podívat se v rámci jakého projektu byl příběh pamětníka zdokumentován. Nejrozsáhlejší projekty Post Bellum (Příběhy 20. století, Příběhy 20. století TV) umožňují videa, zvuky, texty a fotografie publikovat s podmínkou uvedení zdroje „Paměť národa".

Příběhy musejí být publikovány v souladu s etickými novinářskými pravidly, jako je objektivnost, přesnost, faktická pečlivost při zpracování příběhu, úcta k druhému člověku. Při použití příběhů nesmíte zastírat významné okolnosti příběhu, je třeba naopak všemi dostupnými způsoby zjišťovat a ověřovat skutečnosti a okolnosti pamětníkova osudu. 

Jakékoli dotazy ohledně dalšího využití materiálů a zdrojů z portálu Paměti národa Vám rádi zodpovíme, viz sekce Kontakty