Články (67)
stránka 1 / 7
Miluška Havlůjová na fotografii z vězení v roce 1953. Zdroj: Paměť národa
/ /

Opustila nás Miluška Havlůjová

Při výslechu v roce 1953 stačilo podepsat spolupráci a mohla jít za svým malým synem. „Začala jsem se modlit. A Bůh stál tehdy při mně a já jsem nepodepsala.“ K nejhoršímu okamžiku svého života se vracela celý život.