Smlouva se SSSR o opci volyňských Čechů

10. 7. 1946

Na základě smlouvy uzavřené mezi představiteli ČSR a SSSR v Moskvě mohly desetitisíce příslušníků české menšiny žijící na Volyni (před válkou převážně součást Polska, po válce Sovětského svazu) odejít do své původní vlasti, na jejímž osvobozování se významnou měrou v řadách Svobodovy armády podíleli. Motivací pro přesídlení do Československa byly nezřídka neblahé zkušenosti volyňských Čechů s praktikami stalinského režimu.

Články (149)
stránka 1 / 15