Osvobozování Československa

1944-1945

Počínaje Karpatsko - dukelskou operací na podzim roku 1944 započalo postupné osvobozování Československa od nacistické nadvlády. Hlavní tíha bojů ležela na sovětské Rudé armádě, které byl podřízen i 1. československý armádní sbor pod velením generála Ludvíka Svobody. V souvislosti s ujednáními spojenců osvobodila část jižních a západních Čech americká armáda (demarkační čára vedla zhruba v linii Plzeň - České Budějovice). Významnou roli při osvobozování ČSR sehrálo bezpochyby také Slovenské národní povstání, sílící partyzánské hnutí v některých částech Čech a v závěru též Květnové povstání s centrem v Praze.

Články (1957)
stránka 1 / 196