Karpatsko-Dukelská operace

8. 9. 1944-28. 10. 1944

Cílem této operace měl být rychlý průnik Dukelským průsmykem na Slovensko a poskytnutí pomoci Slovenském národnímu povstání. Do bojů na Dukle byl nasazen i 1. československý armádní sbor v SSSR pod vedením generála Jana Kratochvíla, jenž byl součástí 38. armády generála Moskalenka. Ofenzíva byla zahájena 8. 9. 1944 a o den později vstoupili do bojů i českoslovenští vojáci. Více než dva měsíce sváděly československé jednotky v obtížném terénu krvavé boje (boj o kótu 543, dobytí města Dukla) a to za situace, kdy tato operace byla z vojenského hlediska naprosto neefektivní a způsobila československým i sovětským jednotkám těžké ztráty. Boje trvaly až do 15. 11. 1944, slovenským povstalcům však nepomohly. Z neúspěchů byl obviněn generál Kratochvíl a zcela svévolně (o výměně vojenských velitelů mohla rozhodovat pouze londýnská exilová vláda) byl maršálem Koněvem odvolán z postu velitele a na jeho místo byl jmenován generál Ludvík Svoboda. Dne 6. října 1944 vstoupily československé jednotky poprvé na československé území. Za minulého režimu se tento den slavil jako Den československé armády.

Články (290)
stránka 1 / 29