Operace Barbarossa - napadení SSSR Německem

22. 6. 1941

Přípravy napadení Sovětského svazu začaly již v polovině roku 1940. Konečnou podobu však získaly 18. prosince 1940, kdy Adolf Hitler vydal tzv. Směrnici č. 21, ve které byly stanoveny hlavní zásady chystaného útoku na SSSR. Na základě tohoto plánu, jenž vstoupil do dějin pod názvem operace „Barbarossa“, napadla mohutná německá armáda rozdělená do tří skupin, za pomoci Finska, Rumunska, Itálie, Maďarska a Slovenska, dne 22. června 1941 (první datum v květnu 1941 bylo odloženo kvůli válce na Balkáně) svého dosavadního spojence Sovětský svaz. SSSR byl s konečnou platností vtažen do světového konfliktu, a to na straně protihitlerovské koalice. Útok byl naprosto nečekaný a sovětská armáda oslabená stalinistickými čistkami nebyla schopna se postavit na účinný odpor. V prvých týdnech a měsících se ohromné množství vojáků Rudé armády vydávalo do zajetí a na neruských územích, které byly po roce 1939 obsazeny SSSR, se na německé vojsko nedívali zpočátku jako na okupanty, ale jako na osvoboditele (Pobaltí, Západní Ukrajina). Až po několika měsících se SSSR dokázal stabilizovat, ubránit se a poté, po několika letech, přejít do protiútoku.

Články (232)
stránka 1 / 24