Epochy

Vzpomínky každého pamětníka přiřazujeme ke konkrétním historickým událostem. Ty jsou roztříděny do epoch, které vymezují delší období moderních dějin, přičemž jejich členění je dáno především evropskou perspektivou.