Vypálení Českého Malína

13. 7. 1943-13. 7. 1943

Obec Český Malín ležící na ukrajinské Volyni byla založena roku 1871 českými kolonisty z Rakovnicka, Lounska a Žatecka. Po Rižském míru v roce 1921 byla součástí Polska a po vypuknutí německo-polské války byla na základě tajného dodatku k paktu Molotov - Ribbentrop z 23. srpna 1939 připojena s celou Volyní k SSSR. Ráno 13. července 1943 byly Český a sousední Ukrajinský Malín obsazeny silným německým vojenským oddílem. Většina obyvatel byla pod záminkou kontroly dokladů vyhnána z domů a po skupinách upálena v kostele, škole a ve stodolách. Kdo se snažil utéct, byl zastřelen. Poté byla celá vesnice vyloupena a vypálena. 13. července 1943 povraždili Němci v Českém Malíně 374 Čechů (104 mužů, 161 žen, 105 dětí) a 26 Poláků.

Články (52)
stránka 1 / 6