První vídeňská arbitráž - maďarský zábor Podkarpatské Rusi a jižního Slovenska

2. 11. 1938

Články (94)
stránka 1 / 10