Bitva o Francii

1940

Bitva o Francii byla součástí německého západního tažení v roce 1940. Na straně Francie bojovalo i mnoho vojáků z bývalého Československa a Polska. 10. května 1940 zahájila německá vojska na západní frontě válečnou kampaň proti Nizozemí, Belgii, Lucembursku a Francii. Německá armáda záhy úspěšně prolomila slabou francouzskou obranu a rychle postupovala do vnitrozemí Francie. 15. května 1940 kapitulovalo Nizozemí a 28. května 1940 Belgie. Britské expediční síly, které měly pomoci Francii, belgická armáda a dvě armády francouzské byly zatlačeny k moři u Dunkerque, odkud byla větší část vojáků evakuována do Velké Británie. Do Velké Británie se takto dostala i většina československých vojáků bojujících ve Francii. 14. června 1940 vstoupila německá vojska do Paříže a 22. června 1940 podepsala vláda maršála Pétaina příměří. Velká část severní, střední a východní Francie byla přímo okupována Německem, na zbytku země vznikl Francouzský stát (tzv. vichistický systém, existoval do roku 1944) s hlavním městem Vichy, v jehož čele stál maršál Philippe Pétain.

Články (68)
stránka 1 / 7