Obléhání Dunkerque

5. 10. 1944-9. 5. 1945

Roku 1943 byla ve Velké Británii zformována Československá samostatná obrněná brigáda, do jejíhož čela byl postaven generál Liška. V létě roku 1944 byla přesunuta do Normandie. 8. října 1944 vydalo velitelství Československé samostatné obrněné brigády rozkaz číslo 1, který určoval rozmístění jednotek v prostoru severofrancouzského přístavu Dunkerque. V ranních hodinách bylo dokončeno přebírání úseků a převzato obléhání přístavu Dunkerque, který bránila posádka vedená admirálem Frisiusem. Ta zatopila značnou část okolí přístavu, čímž ztížila jeho dobytí a obsazení. Českoslovenští vojáci podnikli během obléhání mnoho úspěšných útoků a ztratili 167 padlých, 461 raněných a 40 nezvěstných. Německá posádka kapitulovala 9. května 1945.

Články (110)
stránka 1 / 11