Poslední „svobodné“ parlamentní volby v ČSR

26. 5. 1946

Posledních, relativně demokratických voleb před rokem 1948 se v českých zemích i na Slovensku mohly účastnit pouze čtyři politické strany. České země (KSČ, ČSD, ČSL, ČSNS), Slovensko (DS, KSS, SSL, SP). Volební soutěž však nebyla zcela spravedlivá. Například hlasy KSČ a KSS (Komunistická strana Slovenska) se sčítaly, což v případě dalších stran s podobným či fakticky totožným programem nebylo možné. Ve volbách zvítězili s obrovským náskokem komunisté, jež získali 40,17% a 93 mandátů, z KSS to bylo mandátů 114, na Slovensku zvítězila Demokratická strana, jež získala 62% hlasů a 43 mandátů, ale právě pro ne zcela férově nastavená pravidla musela na Slovensku ustoupit komunistům, kteří tam získali jen 30%. Volby 1946 byly odrazem sympatií, jakým se především v české společnosti těšila levice, zejména pak komunisté. Komunistické straně pomohla i obrovská autorita, jakou měl v Československu Sovětský svaz jakožto osvoboditel od fašismu a v očích veřejnosti tak byla komunistická strana představitelkou vítězů nad fašismem. Výrazné vítězství upevnilo postavení KSČ a umožnilo ji dále pracovat na postupném ovládnutí Československa.

Články (100)
stránka 1 / 10