Jan Decker

* 1928  †︎ 2020

 • „My jsme jednak byli ve škole, kde jsme stavěli barikády v Kubelíkově ulici. A pak jsme byli nasazení ke Středoškolské stráži, které velel nadporučík Sehák. Hlídali jsme esesáky, kteří byli zranění v době bojů a byli umístění v šestém patře na doléčení.“

 • „Byl jsem zatčen se skupinou Pravda vítězí, kde jsme se jako mládež lidové strany údajně zapojili do protikomunistického odboje. Já jsem měl za úkol zapojit do této skupiny vysokoškoláky z právnické fakulty. To se mi víceméně podařilo, získal jsem asi deset svých kolegů, většinou členů lidové strany a Klubu lidových akademiků. Současně jsem byl organizován i ve Všehrdu a úzce jsem spolupracoval s Emilem Ransdorfem a Honzou Rennerem.“

 • „V únoru jsem se zúčastnil studentského pochodu na Hrad. Bylo to víceméně spontánní, protože po fakultách běžela hláška, abychom se shromáždili na technice na Karlově náměstí. A odtud vyšel průvod na Hrad. Vyšel v odpoledních hodinách – kolem jedné nebo druhé hodiny. Už jsme věděli, že moc v zemi převzal Klement Gottwald. Původně jsme se shromáždili před technikou na náměstí v parku, potom jsme přešli do budovy, shromáždili jsme se v aule a na dvoře. Už jsme nemohli jít vchodem na Karlovo náměstí, takže jsme šli druhou stranou. Kustodi nám otevřeli bránu, vyšli jsme druhou stranou ven a šli jsme na nábřeží, po nábřeží k Národnímu divadlu, přes most Legií na Újezd. Já jsem se dostal až k Hellichově ulici, k dnešnímu Tyršáku. Tam to přehradily Kuka vozy, takže průvod roztrhly. První část pokračovala dál do Nerudovy ulice, kde byli definitivně zastaveni Pohotovostním plukem [Sboru národní bezpečnosti – pozn. aut.] před odbočkou na Hrad. A my, kteří jsme byli v zadní části pochodu, jsme se přes Petřín, Ledeburské zahrady dostali na Pohořelec. Tam jsme se snažili proniknout na Hradčanské náměstí. Na Hradčanské náměstí už jsme se nedostali, rozehnali nás strážníci.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 11.02.2014

  (audio)
  délka: 01:43:21
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
 • 2

  Praha, 22.11.2016

  ()
  délka: 
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vyloučený student práv přesvědčil Státní soud

Jan Decker
Jan Decker
zdroj: Eva Palivodová

JUDr. Jan Decker se narodil 2. ledna 1928 v Českých Budějovicích. Jeho otec pracoval jako úředník Československých drah. V roce 1935 se rodina přestěhovala do Prahy, kde Jan Decker absolvoval klasické gymnázium v Kubelíkově ulici. Na jaře 1945 jej úřad práce vyslal na nucenou práci do Napajedel, kde se spolužáky kopal protitankové okopy. V dubnu 1945 z nuceného nasazení utekl. Zúčastnil se Pražského povstání, sloužil jako člen tzv. Středoškolské stráže a hlídal zraněné příslušníky SS. Od roku 1947 studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a aktivně se věnoval atletice. Po únoru 1948 se zapojil do protistátní skupiny Pravda zvítězí, která byla napojená na odbojovou skupinu generála Karla Kutlvašra. V prosinci 1948 Jana Deckera vyloučili ze školy a den po Vánocích ho zatkla Státní bezpečnost. Obvinili ho z velezrady, ale nakonec byl odsouzen za neoznámení trestného činu k půlročnímu vězení, které si odpykal ve vyšetřovací vazbě. V letech 1950-52 sloužil u Pomocných technických praporů v Mimoni a v Praze. Aby se vyhnul mimořádnému prodloužení vojny, podepsal pracovní závazek na deset let do vojenského podniku Konstruktiva Praha. Pracoval tam jako stavební dělník a betonář, od roku 1962 jako plánovač. V roce 1970 přešel do podniku Výstavba hlavního města Prahy, kde zůstal až do důchodu. Jan Decker zemřel 14. května roku 2020