Německé obsazování ČSR

15. 3. 1939

Den poté, co došlo k odtržení Slovenska, začaly v ranních hodinách 15. března 1939 obsazovat německé jednotky zbylé české území a československý prezident Emil Hácha byl v Berlíně vystaven brutálnímu nátlaku, aby s německou okupací souhlasil. Na území Čech a Moravy byl ustaven tzv. protektorát Čechy a Morava. Protektorát nebyl nezávislým státem, byl přímo vtělen do územního rámce Říše.

Články (1008)
stránka 1 / 101