Studentské pochody na Pražský hrad

23. 2. 1948-25. 2. 1948

Ve dnech 23. a především 25. února roku 1948 se vydali mladí lidé, převážně studenti pražských vysokých škol na Pražský hrad s cílem podpořit  prezidenta Beneše, který ve dnech únorového puče čelil silnému nátlaku komunistické strany. Druhá demonstrace 25. února vyšla z budovy ČVUT na Karlově náměstí a zamířila přes Malou Stranu k pražskému hradu. Při zásahu bezpečnostních složek v Nerudově ulici došlo ke střelbě, student Josef Řehounek byl raněn s trvalými následky. Skupinám demonstrantů se i podařilo proniknout až na Hradčanské náměstí, i zde však čelili policejnímu násilí. To již v době, kdy prezident Beneš přijal požadavky Klementa Gottwalda. Jednalo se o nejvýznamnější veřejný protest proti násilnému převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948.

Články (33)
stránka 1 / 4