Prohlášení Charty 77

1. 1. 1977

Vzniku Charty 77, největší opoziční aktivity z časů normalizace, předcházely soudní procesy s undergroundovými hudebníky ze skupiny The Plastic People of the Universe v roce 1976. Tehdy se na jejich obranu sjednotily do té doby roztříštěné a izolované názorově různorodé skupiny lid – od katolíků a evangelíků přes zakázané liberálně či socialisticky smýšlející umělce a intelektuály až po představitele obrodného procesu z roku 1968 Ukázalo se, že představitelé různých ideových proudů mohou nalézt společnou platformu v oblasti obrany lidských práv a opřít se přitom o mezinárodní dohody, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách. V prosinci 1976 se k provolání Charty 77 svým podpisem přihlásilo 242 občanů, celkově do roku 1989 Chartu podepsalo 1898 lidí. I přes nevelký počet signatářů šlo o významný počin, který tehdejší moc nemohla ignorovat. Během následné propagandistické kampaně a perzekuce signatářů a sympatizantů Charty 77 tak normalizační režim otevřeně demonstroval svou totalitní podstatu. Nemalý ohlas zaznamenala aktivizace opozice i v zahraničí.

Články (440)
stránka 1 / 44