Bedřich Bárta

* 1952

 • "Marta Kubišová chtěla nechat pokřtít tu svoji dcerku. Ona byla stejně stará jako jedna moje neteř. A chtěla, aby jí Havel šel za kmotra. Jenže v tu dobu ona nemohla sehnat kněze, který by tu holčičku pokřtil. Až nakonec ve Štokách tam byl, možná se jmenoval páter Jakubec, a ten byl takový odvážný, a fotbalista, a říkal: 'Já vám ji pokřtím.' Tak se domluvili na den toho křtu. Přijel tam Havel, to dokonce mám z toho společnou fotku, kde je Havel s Kubišovou a ta naše rodina. Tam přijela s Havlem údajně tři auta StB, ho doprovázeli. Pak když zjistili, o co jde, že se jedná o křtiny, tak prý odjeli. Tenkrát se říkalo, že Havel odjel někam do jižních Čech, že tam měl nějaké chartistické schůzky domluvené."

 • „My jsme tam založili takovou skupinu, která se jmenovala Jihlavar, a chtěli jsme to privatizovat, ten jihlavský pivovar a sodovkárnu dohromady. Ale vytvořilo se tam víc skupin, které chtěly... My jsme byli jakoby buď zaměstnanci pivovaru, nebo lidi spřátelení, kteří měli možnost prodeje, pomoci a tak. Vytvořilo se tam těch skupin víc, asi čtyři nebo pět. Tak se různě jezdilo lobbovat, na ministerstvo a tak. Byl jsem asi dvakrát za ministrem Luxem nějakým způsobem vysvětlovat, proč to umíme dělat a jak bychom ten pivovar vedli dál. Ale tím, jak těch skupin bylo hodně, tak potom, to byl předseda vlády Klaus v tu dobu, když viděl... Všichni lobbovali. On se potom nějak rozhodl, že takhle ne, že se to dá do kupónové privatizace, ten jihlavský pivovar. V tu dobu tento ředitel Bouda a ještě i jiní podnikatelé začali jezdit do Zwettlu do Rakouska, do pivovaru za panem Schwarzem a on se potom domluvil s jedním podnikatelem, že skoupí kupónové knížky, nevím za jakou cenu, a potom na základě těch kupónových knížek to koupili právě Schwarzovi v kupónové privatizaci, ten pivovar.“

 • „Ti naši opustili ten lihovar a nastěhovali se do toho nohavického mlýna. Tam byla ta moje nejmladší sestra, která se tam vdala. A oni ten mlýn, který byl v nějaké podobě, o jedno patro zvedali, když se vzali. Dělali si tam pro sebe bydlení. Bylo na to nějaké stavební povolení. Mimo to povolení si do fasády udělali výklenek a sošku Panny Marie. Nastalo kvůli tomu obrovské zlo. Že to nebylo povolené a že to musí odstranit. A oni, že to neodstraní, protože v tu dobu byl v Polné pan děkan Zeman, to byla taková vzácná osobnost, který za první republiky odešel do Belgie, byl to učitel. Pak se vrátil a nějak se mu nelíbil ten lidský život. A šel do semináře, vystudoval na kněze. Dokonce měl být v roce 1948 jmenován biskupem v Hradci Králové. Jenže pak ho zavřeli a byl v Želivě. Potom byl v Polné a ta sestra za ním jela se radit, co mají dělat. On jí řekl: 'Liduško, Pannu Marii bych nedával.' Pak měli soud. Jestli dávali nějaké peníze – dotace na stavbu, tak to všechno museli vracet do koruny. A byli odsouzení k pokutě na strhávání platu jim oběma. Říkala mi, že někdy ten manžel, když jí přinesl výplatu, tak jednou přinesl deset korun.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Jihlava, 18.08.2022

  (audio)
  délka: 01:50:54
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Jihomoravský kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Dnes už nás nikdo kvůli světonázoru v práci nešikanuje

Bedřich Bárta v roce 2022
Bedřich Bárta v roce 2022
zdroj: Post Bellum

Bedřich Bárta se narodil 3. května 1952 v Úsobí na Vysočině jako čtvrté dítě rodičů Bártových. Jeho otec působil jako správce lihovaru v Úsobí, a to od roku 1936. Pocházel z katolické rodiny, jeho otec v 60. letech pořádal zájezdy na poutní místa. Po absolvování střední všeobecně vzdělávací školy v Havlíčkově Brodě nastoupil na potravinářskou průmyslovku v Pardubicích. V roce 1973 se oženil a přestěhoval se za manželkou do České Třebové. Na konci 70. let otec Bedřich Bárta a pamětníkova sestra Anna Svobodová podepsali prohlášení Charty 77 prostřednictvím Marty Kubišové, která tehdy bydlela v nedalekém Pohledu u Havlíčkova Brodu. I přes svůj „špatný kádrový profil“ se v roce 1984 stal sládkem v jihlavském pivovaru. Po pádu komunistického režimu jej ředitel podniku pověřil, aby jednal na příslušných ministerstvech o privatizaci. Podnik však nakonec vstoupil do kupónové privatizace a získala jej pivovarnická rodina Schwarz z dolnorakouského Zwettlu. Jelikož se pivovaru Jihlava v rukou nových majitelů příliš nedařilo, v dubnu 1996 Bedřich Bárta z podniku odešel a nastoupil do pivovaru Krušovice. Dnes (2022) Bedřich Bárta stále pracuje jako obchodní zástupce pro některé potravinářské společnosti, např. pro třebíčskou Limonádu ZON nebo pro pivovar Moravia.