Příběhy regionu - Liberecký kraj

Post Bellum

Natáčení pamětníků technikou Eye Direct s podporou Libereckého kraje

Popis autorských práv

Veškeré příběhy, svědectví, textové dokumenty, fotografie a další materiály ze sbírky Post Bellum jsou k dispozici všem, kteří ctí pravidla citace. Chceme sbírku v co možná nejširší podobě využívat ke studijním, badateským, publikačním a jiným účelům. Post Bellum poskytuje právo dalším osobám k využití, bude-li takové využití v souladu s posláním Post Bellum a v souladu s etickým kodexem organizace. A to zejména: „Dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty ke kulturnímu a hodnotovému dědictví.“ Využití vzpomínek je možné v rámci projektů, které provází: „Tvořivý přistup, tolerance, kritické myšlení, kolegialita, vzájemný respekt, otevřenost, nestrannost a nezávislost, snaha o svobodnou historickou reflexi a poučení. Přispívají k vytváření prostoru pro svobodu slova, myšlení a tvorby, v němž může vyrůstat demokracie.“ Organizace, která chce dokumentační materiály využít: „Musí dbát především na respekt k lidské důstojnosti založený na úctě k veškerým projevům lidské existence.“ Prosíme uvádějte zdroj např.: "... ze sbírky Post Bellum, www.pametnaroda.cz" Pro licenční využití nás kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz

13 pamětníků
stránka 1 / 2