Boje u Tobruku

21. 10. 1941-10. 12. 1941

Celkem 634 československých vojáků se účastnilo úspěšné obrany nacisty obleženého severoafrického přístavu Tobruk. Československý pěší prapor pod velením podplukovníka Karla Klapálka byl podřízen polské Samostatné brigádě karpatských střelců a zapojil se do obrany západního úseku pevnostního perimetru. Jednalo se o největší vojenskou akci československých vojáků v rámci bojů na Středním východě. U Tobruku padlo 14 příslušníků praporu, desítky vojáků byly raněny.

Články (45)
stránka 1 / 5