Ledoborec lágrové literatury. Alexandr Isajevič Solženicyn

/ /
Alexandr Solženicyn v roce 1962
Alexandr Solženicyn v roce 1962

Znal poválečné lágry, prý byly lehčí než ty ve 30. letech. Svým dílem pak odhalil vinu sovětského režimu za miliony mrtvých v táborech GULAGu. Býval nezlomným optimistou, ale z „nejznámějšího mukla planety“ se stal prorok hřímající na Východ i na Západ.

Text, o němž zde bude řeč, má neobyčejný osud. Ve chvíli, kdy se objevil, byl všeobecně vnímán jako zázrak. Byl napsán v utajení, v době, kdy se zdálo nemožným, že by kdy mohl být v Sovětském svazu vydán. Ale když se nakonec přece jen dostal ke svým čtenářům, bylo to s požehnáním nejvyššího sovětského vedení, a svým způsobem i v jeho zájmu. Dokázal nadchnout Nikitu Chruščova, který o něm řekl, že „vybízí k životu“. Ale ocenil jej i umělec Varlam Šalamov, který v něm uviděl báseň – lakonickou, inteligentní, jemnou a hlubokou. Svého autora tento text během jediného dne proslavil doma i po celém světě. Ale zároveň z něj udělal psance, který o svůj domov přišel, a se světem si nedokázal porozumět.  

Před Solženicynem

Svědectví o sovětském represivním režimu publikovaná ve 20.–70. letech 20. století

Vydání Souostroví Gulag od Alexandra Solženicyna koncem roku 1973 v Paříži odhalilo široké veřejnosti po celém světě rozsah represí v Sovětském svazu a propracovaný systém tamní státní kontroly a tyranie. Monumentální dílo, na němž autor pracoval deset let a sestavil je i díky svědectví více než dvou set osob, ale nelze vnímat jako ojedinělou tematickou publikaci. Minimálně od poloviny 20. let vycházely v evropských i zámořských nakladatelstvích a také v tehdejším demokratickém Československu díla v mnohém podobná Solženicynově knize. Nejde přitom o několik titulů, ale o řadu publikací, které mimo jiné ukazují, že informace o skutečné povaze sovětského režimu existovaly, a ve svobodných zemích byly dostupné dávno před Solženicynem. V roce 50. výročí vydání Souostroví Gulag proto tým pracovníků z projektu Čechoslováci v Gulagu zahájil literárně-historický projekt s cílem přiblížit osudy a díla těchto autorů i reakci tehdejšího tisku a veřejnosti. Portréty autorů, recenze publikací a související dokumenty i fotografie vycházejí na stránkách projektu a v Magazínu Paměti národa.

Dosud vyšlo:

 

Když 18. listopadu 1962 v jedenáctém čísle sovětského literárního časopisu Novyj mir vyšla novela Jeden den Ivana Děnisoviče (Odin děň Ivana Děnisoviča, psáno 1959, česky 1963), v Moskvě a záhy i po celém Sovětském svazu nastalo skutečné pozdvižení. Náklad 96 900 výtisků byl bleskurychle rozebrán a v redakci se rozhodli dotisknout dalších 25 000 kusů. Ale skutečně lidovou slávu novele zajistilo až její samostatné brožované vydání vytištěné v lednu roku 1963 v populární edici Roman-gazeta nákladem 700 000 výtisků. V létě téhož roku pak následovalo ještě stotisícové knižní vydání v nakladatelství Sovetskij pisatěl. Ale i přesto se v knihovnách na výpůjčku Jednoho dne stály v celé zemi fronty.   

První samostatné vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče vytištěné v lednu roku 1963 v populární edici Roman-gazeta nákladem 700 000 výtisků
První samostatné vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče vytištěné v lednu roku 1963 v populární edici Roman-gazeta nákladem 700 000 výtisků

Důvod tak obrovského zájmu o rozsahem nevelký text do té doby neznámého provinčního spisovatele Alexandra Solženicyna (1918–2008) byl zřejmý: vůbec poprvé v Sovětském svazu vyšla próza, která otevřeně a pravdivě pojednávala o každodennosti pracovně-nápravných táborů. Chruščovova kritika Stalina – nejprve utajená, na XX. sjezdu KSSS v roce 1956, a pak již otevřená na ХХII. sjezdu na podzim roku 1961 – téma stalinských represí a táborů sice pootevřela, ale nedokázala dát odpovědi na základní otázky: co a proč se v zemi dělo od poloviny dvacátých do padesátých let? Jaký byl rozsah represí? Co ve skutečnosti tábory představovaly? A kolik lidí v nich zemřelo? V době, kdy se schylovalo k vydání Jedno dne Ivana Děnisoviče, zůstávala sovětská společnost ještě stále názorově hluboce rozdělená – na ty, kteří byli stalinskými represemi postiženi, a ty, kteří si Stalinovo jméno i nadále spojovali především s historickými úspěchy socialistického zřízení, modernizací země a vítězstvím ve Velké vlastenecké válce.  

Po svém radikálním vystoupení proti „kultu osobnosti“ Nikita Chruščov očekával podporu nejen od stranických struktur, ale i od celé sovětské společnosti a bylo otázkou času, kdy se shora spuštěná liberalizace dotkne i literatury a objeví se první literární díla na „lágrové téma“.

Solženicyn ve svých vzpomínkách Trkalo se tele s dubem (Bodalsja těljonok s dubom, psáno 1967–1974, vydáno 1975, česky 2001) píše, že k riskantnímu kroku – k „vystoupení ze stínu“ a k nabídce otištění jedné ze svých próz s táborovou tematikou v oficiálním časopise – ho přimělo vystoupení šéfredaktora časopisu Novyj mir, básníka Alexandra Tvardovského:

Nesměl jsem udělat chybu! Nesměl jsem se vynořit předčasně. A prozevlovat ten vzácný okamžik jsem si taky nemohl dovolit. Nečekaně vystoupil na XXII. sjezdu i Tvardovskij a refrénem jeho projevu bylo: vlastně se už dlouho smí vydávat odvážněji a svobodněji, ale „my to nevyužíváme“. V podstatě naznačoval, že Novému miru nic nebrání, ale zkrátka nemá odvážnější a ostřejší příspěvky.  

Alexandr Solženicyn po příjezdu do Rjazaně v zimě 1956–1957
Alexandr Solženicyn po příjezdu do Rjazaně v zimě 1956–1957

Alexandr Solženicyn ten vzácný okamžik „neprozevloval“. Už deset dní po skončení stranického sjezdu 10. listopadu 1961 předal přes Raisu Orlovovou, ženu svého bývalého spoluvězně a přítele spisovatele Lva Kopeleva, redaktorce oddělení prózy časopisu Novyj mir Anně Berzerové strojopis své povídky Šč-854 (napsané již v roce 1959 a později v redakci Nového miru přejmenované na Jeden den Ivana Děnisoviče). Berzerová na obálku rukopisu pro každý případ nadepsala pseudonym „A. Rjazaňskij“ (Solženicyn v té době žil v Rjazani) a o měsíc později jej předala k posouzení Alexandru Tvardovskému.

Tvardovskij byl nadšen z novely i samotného Solženicyna, kterému díky jeho nezlomně optimistické letoře v redakci Nového miru začali přezdívat „slunečný“ (jak ho překřtila básnířka Anna Achmatovová). Ale bez souhlasu „shora“ text s tak ožehavou tematikou otisknout nešlo. A zde začíná více než roční putování rukopisu po nejrůznějších instancích sovětské nomenklatury – kulturní i politické – a aparátní taktizování, jehož se s upřímnou vervou chopil šéfredaktor Nového miru, za léta v sovětských oficiálních strukturách uvyklý této nepříjemné, ale nezbytné činnosti. O tom, jak byly překonány všechny překážky a nástrahy cenzury, ve svých vzpomínkách detailně píše sám Solženicyn. Zde alespoň připomeňme, že před svým vydáním prošel Jeden den rukama sovětské spisovatelské elity a vysloužil si nadšené písemné posudky Samuila Maršaka, Konstantina Fedina, Konstantina Paustovského, Ilji Erenburga či Korněje Čukovského, který jej dokonce označil za „literární zázrak“. Ale především připomeňme, že Solženicynově novele se dostalo požehnání od samotného Nikity Chruščova. Předal mu ji jeho poradce pro kulturu, literaturu a divadlo Vladimir Lebeděv – vlivný a na poměry nečekaně liberální funkcionář, který podle vzpomínek Solženicyna sehrál v intrice vedoucí ke zveřejnění Jednoho dne vedle Tvardovského rozhodující roli:

Na dače v Picundě začal Lebeděv číst Děnisoviče nahlas Chruščovovi […]. Nikita tuhle zábavnou novelku pozorně poslouchal, na patřičných místech se smál, na patřičných vzdychal a hekal a od prostředka si dal zavolat Mikojana a poslouchali spolu. Líbilo se jim to až do konce, zvlášť je samozřejmě potěšila scéna, kde se pracuje, místo, kde Ivan Děnisovič šetří maltou (o tom pak Chruščov mluvil na kremelském zasedání). Mikojan Chruščovovi v ničem neodporoval, a tak byl osud mé prózy na tomto domácím čtení zpečetěn. 

Chruščov se pravda rozhodl zachovat dekorum a alespoň na oko nechal vydání první lágrové prózy schválit ve stranické diskusi. Rukopis byl doslova přes noc vysázen v tiskárně deníku Izvestija, vytištěn ve třiadvaceti exemplářích a předán k posouzení všem členům stranického politbyra. Ti pak během nejbližšího zasedání ústředního výboru byli Chruščovem prakticky donuceni zveřejnění Jednoho dne odsouhlasit.

Anna Berzerová, redaktorka oddělení prózy časopisu Novyj mir, která pomohla předat rukopis Jednoho dne Ivana Děnisoviče Alexandru Tvardovskému.
Anna Berzerová, redaktorka oddělení prózy časopisu Novyj mir, která pomohla předat rukopis Jednoho dne Ivana Děnisoviče Alexandru Tvardovskému.

V prvních měsících po vydání novely se v sovětském tisku objevilo několik desítek recenzí, které v intencích stranické linie zdůrazňovaly především to, že po XX. sjezdu jsou represe věcí minulosti. Byly veskrze pochvalné, vycházely pod názvy podtrhujícími humanistické poslání Solženicynovy prózy (Ve jménu člověka, Lidskost, Surová pravda) a nezřídka je psali i ti, kteří se na stalinských represích ještě nedávno podíleli. Tak například recenzi Ve jménu pravdy, ve jménu života (Vo imja pravdy, vo imja žizni) napsal nechvalně známý literární kritik Vladimir Jermilov, který od dvacátých do padesátých let organizoval štvavé kampaně proti řadě spisovatelů, mj. proti Andreji Platonovovi. Vůbec první, programovou recenzi, která vyšla pod názvem O minulosti ve jménu budoucnosti (O prošlom vo imja buduščego), začal spisovatel Konstantin Simonov na titulní stránce deníku Izvestija, rétorickou otázkou:

Čí zlé úmysly, čí bezbřehá zvůle mohly odtrhnout tyto sovětské lidi – zemědělce, stavaře, pracanty a vojáky – od jejich rodin, od práce a konečně i od války s fašismem, vyloučit je ze společnosti a postavit mimo zákon? 

A zakončil potvrzením politického kurzu stanoveného generálním tajemníkem:

A. Solženicyn se ve své novele projevil jako člověk, který upřímně pomáhá straně v jejím svatém a nevyhnutném úkolu – boji s kultem osobnosti a jeho následky. 

Ale objevily se i recenze, které z této načrtnuté linie vybočovaly a reálně se pokoušely otevřít otázky zamlčované paměti o stalinských represích. Asi nejotevřenější z nich zveřejnil v prvním čísle časopisu Novyj mir za rok 1964 pod názvem Přátelé a nepřátelé Ivana Děnisoviče (Ivan Děnisovič, jego druzja i nědrugi) kritik Vladimir Lakšin:

Doba, kdy se děj novely odehrává, je přesně dána – je to leden 1951. A nevím, jak jiní, ale já, když jsem novelu četl, neustále jsem se v duchu vracel k tomu, co jsem v té době sám dělal, jak jsem žil. Jak jsem mohl nevědět o Ivanu Šuchovovi? Jak jsem mohl necítit, že toho tichého mrazivého rána ho pod dohledem eskorty a psů spolu s tisíci dalších vyvádějí za táborovou bránu na zasněžené pole – k objektu?

Dům v Rjazani, ve kterém Alexandr Solženicyn v letech 1957–1965 žil.
Dům v Rjazani, ve kterém Alexandr Solženicyn v letech 1957–1965 žil.

Generace „šedesátníků“

Jak jsme již uvedli, příběh vydání novely Jeden den Ivana Děnisoviče je do detailu popsán v Solženicynových vzpomínkách Trkalo se tele s dubem. Ty byly napsány na jaře roku 1967 (v následujících letech k nim autor připsal několik doplňků) krátce před zveřejněním Solženicynova Dopisu IV. sjezdu sovětských spisovatelů – tedy v době, kdy pomalu končila jeho několikaletá opatrná spolupráce s oficiálními strukturami, kdy se jeho námluvy se státní mocí začaly míjet účinkem a nastával Solženicynův strmý pád z „oběžné dráhy, z níž ho nikdo nemůže sestřelit“ (slovy zmíněného Solženicynova vlivného příznivce V. Lebeděva). Ale právě proto, že Solženicyn své vzpomínky psal již prakticky v podmínkách ilegality, z disidentských pozic, je důležité konfrontovat je i s jinými, méně angažovanými pohledy, které byly v době těchto událostí zaostřeny jiným směrem a které tomuto Solženicynovu rannému autoportrétu mohou dodat nejeden zajímavý rys a větší objektivitu.

Solženicynova osobnost a jeho dílo hluboce poznamenaly generaci, jejíž nástup do ruské kultury a společenského dění byl spojen s uvolněním po XX. sjezdu strany. Tato generace v okamžiku vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče nabírala dech. K Chruščovem prosazovanému „obnovování socialistické demokracie“ neboli opatrné, shora řízené liberalizaci sovětské společnosti, pro kterou se vžilo označení „tání“ ze stejnojmenného románu Ilji Erenburga, se „šedesátníci“ stavěli loajálně. Ale k určité generační vzpouře přece jen docházelo. Prozrazovaly ji především jejich „úniky“ do reálných i pomyslných světů, které se vymykaly příliš uzavřenému sovětskému životnímu stylu. Populární byly expedice do odlehlých severoruských oblastí, kde mladí lidé znovuobjevovali dřevěnou architekturu, na půdách domů nacházeli staré ikony a nořili se do atmosféry zapomenutých ruských tradic. Již po VI. Světovém festivalu mládeže a studentstva v roce 1957 se také mnozí začali upínat ke všemu zahraničnímu: objevovali jinou literaturu, umění, film, hudbu, a především životní styl. A zónami úniku byly i nejrůznější formy historismu – od znovuobjevování středověku Andreje Rubljova po návraty k romantismu 19. století a Alexandru Puškinovi. Ale jedním z nejpodstatnějších impulsů pro tuto generaci, která se v literatuře, vědě či umění již stačila zformovat v sebevědomou společenskou sílu, se ukázala potřeba vyrovnat se s doposud zamlčovaným dědictvím stalinských represí, které odnesly životy jejích rodičů a prarodičů. 

Jak vzpomíná spisovatel Andrej Bitov (1937–2018), autor kultovního románu šedesátých let Puškinův dům (Puškinskij dom, napsán 1964–1971, vydán 1987, česky 2014), vydání Solženicynovy novely Jeden den Ivana Děnisoviče pro ně v tomto ohledu bylo zásadní událostí:

Solženicyn byl bezesporu velký člověk. Pro mě to byl takový Antistalin. Taková opačná absolutní matematická veličina. Zapůsobila, jak měla. Vyšel na něj osud bohů. Vytrpěl si od všeho trochu: válka ho nezabila, lágr ho nezabil, rakovina ho nezabila, sílu měl v sobě neuvěřitelnou. To byla jedna jeho stránka. Druhá – myslel neuvěřitelně organizovaně. […] 

Doba tání už končila, přituhovalo, a najednou takové vzepětí, Korněj Čukovskij, liberál, dostal jakousi cenu, vyšel Solženicyn, všech liberálů se zmocnila naděje… a pak to zase všechno rychle skončilo a zůstal z toho jen takový vtip: Byl to přece jenom „jeden den“ Ivana Děnisoviče. 

První samostatné vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče vytištěné v lednu roku 1963 v populární edici Roman-gazeta nákladem 700 000 výtisků
První samostatné vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče vytištěné v lednu roku 1963 v populární edici Roman-gazeta nákladem 700 000 výtisků

Východ – Západ

Vydání Solženicynovy novely však nenašlo odezvu jen v generačním očekávání sovětských „šedesátníků“. Zatímco ve většině sovětských satelitů bylo její vydání zakázáno (například v Polsku a Maďarsku mohla vyjít až v roce 1989), v Československu se již v roce 1963 objevila hned dvě její knižní vydání – vyšla nejprve ve slovenštině v překladu Jána Ferenčíka a vzápětí v češtině v překladu Sergeje Machonina. A v témže roce si českoslovenští čtenáři v časopise Světová literatura mohli přečíst i další Solženicynovu prózu Matrjonina chalupa (Matrjonin dvor, 1963) v překladu Anny Novákové. V roce 1965 pak obě tyto prózy doplněné o povídky Ve vyšším zájmu (Dlja polzy děla, 1963) a Případ na stanici Krečetovka (Slučaj na stanciji Kоčetovka, 1963) vyšly souborně v nakladatelství Máj. O tom, nakolik se vydání první „lágrové prózy“ promítlo do společensko-politické situace v Československu na prahu pražského jara, píše ve svých pamětech i Solženicyn – v pasáži, kde vyjadřuje lítost nad tím, že se veřejně neohradil proti srpnové invazi:

Došlo na Československo – já jsem zase mlčel – hrozná ostuda, za Československo jsem cítil osobní zodpovědnost, protože všechno, jak známo, začalo na sjezdu Svazu spisovatelů, kde Pavel Kohout přečetl můj dopis.

Recenze, které začaly vycházet v československých literárních časopisech záhy po ruském vydání Solženicynovy novely, ukazují, nakolik blízké byly v té době kontakty mezi českou akademickou obcí a ruským literárním prostředím. Rusisté Miroslav Drozda, Jiří Honzík a další ve svých recenzích v Literárních novinách či Kulturní tvorbě dokázali českým čtenářům především zprostředkovat autentické ohlasy na Solženicynovu novelu zaznamenané během jejich pobytů v Sovětském svazu. Solženicynovu prózu hodnotí otevřeně a vstřícně, zdůrazňují její „filosofickou podstatu, která se ptá po svobodě a lidskosti v člověku obklíčeném a sklíčeném nesvobodou a nelidskostí“, a oceňují také její literární kvality. Podobně jako řada sovětských kritiků (i sám Chruščov) na ní v duchu socialistické etiky oceňují také její optimistické vyznění: i v nelidských táborových podmínkách může člověka zachránit solidarita a „schopnost i v nesvobodné práci se oddat tvořivé energii díla“. Tehdejší vedoucí katedry ruské a sovětské literatury na FF UK Miroslav Drozda v recenzi pro Literární noviny (č. 8, 1963) píše:

Vězeňský systém člověku vnucuje samotu malosti přímo biologické, snaží se ho donutit, aby vylizoval misky po druhých, sbíral špačky z plivátka, okrádal kamarády, stal se udavačem. A tu se stává obranou lidství schopnost nebýt jen pro sebe, sdělit se třebas v malém a drobném, sdružit se tam, kde je to možné. U Solženicyna to nikdo nedělá s gestem uvědomělého programu: solidarita tu vzniká bezděčně, […] ale je tu přítomná jako základní jistota – tu tlumená a zašlápnutá, avšak vždy živá, vždy připravená rozrůst se v činech sice navenek obyčejných, ale ve skutečnosti heroických. Hrdost a solidarita jsou téměř synonyma. Jak by ne, vždyť jsou to vesměs sovětští lidé, nevinné oběti kultu osobnosti.

Ale v recenzi nechybí ani formálnější hodnocení zařazující Solženicynovu prózu do ideologického diskurzu nastoleného po XX. sjezdu. Drozda ji vyzdvihuje za to, že odvážně kritizuje „antihumánní charakter berijovské justice“ a šíře „stalinského pojetí socialismu“, a „pomáhá obrodit veliký humanistický program komunismu, a probojovává tak jeho světovou lidskou prestiž“. 

O jakousi syntézu těchto pohledů se na závěr své recenze v Kulturní tvorbě (č. 1, 1963) pokusil rusista Jiří Honzík:

To nejcennější na ní [Solženicynově próze] není ani její jazyk, ani její výtečná kresba prostředí, ani její odvaha odhalovat věci, které před ní uměleckými prostředky ještě nikdo neodhaloval v takové míře. Ale to, že v ní prosté a básnicky účinné odhalení protihumanistické podstaty stalinského socialismu nerozlučně splývá s přesvědčivou oslavou prostého člověka, práce a lidu jako hodnot, jimiž nakonec nic na světě nemůže otřást.

Zajímavým, o něco pozdějším svědectvím je také vzpomínka československého novináře a disidenta Petra Uhla, která ukazuje, že Solženicynova próza oslovila i o generaci mladší představitele rodícího se československého disidentského hnutí:

Někdy v roce 1970, když jsem seděl ve vazbě na Ruzyni, nám dali na celu jako součást týdenního přídělu dvou nebo tří knih i Jeden den Ivana Děnisoviče. Byl jsem v šoku. V knize popisující jeden den výkonu trestu bývalého sovětského vojáka v sibiřském lágru jsem četl především o sobě, o situaci, v níž jsem se sám ocitl. Bylo to pro mě velké povzbuzení.  

Šéfredaktor časopisu Novyj mir Alexandr Tvardovskij
Šéfredaktor časopisu Novyj mir Alexandr Tvardovskij

O Jeden den Ivana Děnisoviče byl ale zájem také na Západě, a to především v prostředí evropské levice. Místní komunistické strany v šedesátých letech začaly směřovat k přehodnocení svých postojů, a hledaly argumenty pro odmítnutí stalinismu. Hned v roce 1963 vyšel Jeden den bez souhlasu autora v angličtině, němčině, španělštině, italštině a švédštině. Ale Solženicyn v té době západním vydáním téměř nevěnoval pozornost, a když, tak ho zajímala především z hlediska kvality překladu:  

Ale co už jsem vůbec nestíhal, natož pak Tvardovskij – to byla péče o překlady Děnisoviče do cizích jazyků. Ty hrůzy, jež se mohou stát při poskytování zahraničních práv na 25 a někdy i na 40 let dopředu, jsem si opravdu neuměl ani představit. Přitom SSSR nebyl členem mezinárodních konvencí o autorském právu, a tak byla novela vydána napospas komukoli. A Děnisovič byl vskutku náramnou politickou senzací! Například anglicky měl vyjít hned v šesti nakladatelstvích, nemluvě o dalších jazycích. Ta se mezi sebou pochopitelně předháněla, […] vznikla jen šedá, trochu negramotná řeč s politickými polopatismy. Všechny barvy vybledly, zmizely jazykové vrstvy, jemnosti...

Západní vydání získala pro Solženicyna na důležitosti až ve druhé polovině šedesátých let, kdy mu bylo definitivně znemožněno publikovat v SSSR. Jeho romány V kruhu prvním (V kruge pervom, psáno 1955–1958, 1964, vydáno 1968, česky 1991) a Rakovina (Rakovyj korpus, psáno 1963–1967, vydáno 1967, česky 2002) vyšly poprvé bez autorova vědomí, a dokonce proti jeho vůli v roce 1968. Rukopis románu Rakovina předal britskému nakladatelství Bodley Head slovenský novinář Pavel Ličko, proti čemuž se Solženicyn v dubnu 1968 dokonce veřejně ohradil v oficiálních sovětských novinách Litěraturnaja gazeta. Ale právě tato vydání mu přinesla světovou slávu a zapříčinila jeho definitivní roztržku s oficiálními sovětskými strukturami. Zahraniční vydání Souostroví GULAG (Archipelag GULAG, psáno 1958–1968, vydáno 1973–1974, česky 1989) již bylo jeho cíleným a dobře promyšleným útokem na sovětský režim. 

Nicméně hypotetická možnost západního vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče svého času existovala a alespoň vedlejší roli v příběhu tohoto textu přece jen sehrála. Předávání rukopisů na Západ bylo od samého počátku Solženicynovy literární dráhy nedílnou součástí jeho autorské strategie. Ve druhé polovině padesátých let, když psal v Rjazani v podmínkách naprostého utajení své první texty, obával se, že budou objeveny a zabaveny. A to jej přimělo k vytvoření celého systému konspirace a „pojistek“:  

... ještě ke všemu jsem musel zvládnout praxi utajování. A následoval další technický problém – naučit se dělat z rukopisů mikrofilmy (bez jediné žárovky – a neustále číhat na každý vzácný okamžik, kdy se slunce schová za mráček). A mikrofilmy pak zapracovat do knižní vazby ve dvou obálkách se stabilními adresami – USA, farma Alexandry Lvovny Tolsté. Nikoho jiného jsem tehdy na Západě neznal, ale jedním jsem si byl jist – že vnučka Tolstého mi pomoc neodepře. 

A stejný osud mohl potkat i Jeden den Ivana Děnisoviče. Nebýt toho, že se Solženicyn pod dojmem zmiňovaného projevu A. Tvardovského rozhodl rukopis své novely předat do časopisu Novyj mir, mohla nejprve vyjít na Západě a zázrak by se nejspíše nekonal:

Kdyby k tomuhle nedošlo, došlo by k něčemu jinému a horšímu: odeslal bych film s prózami z lágru do zahraničí pod pseudonymem Stěpan Chlynov, protože jsem ho už měl připravený. Nevěděl jsem, že i když všecko dobře dopadne a na Západě dojde k vydání a jakémusi ohlasu, nebude mít má próza ani setinu vlivu na čtenáře jako měla doma.  

Novela Jeden den Ivana Děnisoviče vyšla poprvé 18. listopadu 1962 v jedenáctém čísle sovětského literárního časopisu Novyj mir.
Novela Jeden den Ivana Děnisoviče vyšla poprvé 18. listopadu 1962 v jedenáctém čísle sovětského literárního časopisu Novyj mir.

Ledoborec a kyvadlo

Zveřejnění Solženicynovy novely bylo bezesporu logickým vyústěním společenských a politických tendencí začátku šedesátých let, ale do značné míry také výsledkem shody nejrůznějších náhod. A lhůta pro svobodné manévrování, která se před jejím autorem otevřela, byla skutečně velmi krátká. To si Solženicyn uvědomoval i v době, kdy se ocitl na relativním výsluní: „Stačí, aby zítra umřel Chruščov – a co se mnou bude? Všechno to drží jenom na Chruščovovi.“ Doufal, že má aspoň půlrok, možná i dva roky, než se před ním znovu zavřou „všechny skulinky i brány“. Ale situace se začala obracet mnohem dříve, než předpokládal. 

Již dva týdny po vydání Jednoho dne došlo v kulturní oblasti k události, která je považována za začátek revanše konzervativních sil, jež si ve stranickém aparátu i po XX. sjezdu zachovaly značný vliv. Necelé dva týdny po vydání Solženicynovy novely 1. prosince 1962 Nikita Chruščov při improvizované návštěvě výstavy avantgardních umělců v moskevské Manéži ostře zkritizoval mladé autory abstraktní malby, nařídil z výstavy odstranit jejich díla, pohrozil jim zákazem činnosti a celé, v jeho očích až příliš emancipované kultuře, obnovením trestních postihů. Tato událost odstartovala zpřísnění kulturní politiky, jež během dalších měsíců a let přispělo k celkové změně klimatu v SSSR a nakonec i k odstavení samotného Nikity Chruščova. Důsledky změn brzy pocítil i Solženicyn: během roku 1963 mu v Novém miru vyšly ještě tři povídky, ale od roku 1964 již cenzurou neprošel jediný jeho text.

V listopadu 1962, krátce po vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče, se v redakci Nového miru poprvé osobně setkali spisovatelé Alexandr Solženicyn a Varlam Šalamov. Jak Solženicyn píše ve svých vzpomínkách, o Šalamovovi věděl od samého začátku „tání“. Považoval si ho jako člověka s lágrovou zkušeností, která v mnoha ohledech převyšovala jeho vlastní. Již v té době znal jeho poezii s lágrovými náměty, která kolovala v samizdatu a sporadicky vycházela i v sovětských literárních časopisech.

Varlam Šalamov se otřepal hned zjara a rozhodil své kvítí po prvních cestičkách samizdatu vzápětí po XX. sjezdu; všemu uvěřil a začal své verše publikovat. Přečetl jsem si je v létě 1956 a zamrazilo mě – Varlam byl přece můj tajný bratr, patřil k těm, o nichž jsem nepochyboval. Hrozně rád bych se mu taky odhalil, ale zjistil jsem, že nejsem tak důvěřivý jako on – přitom jsem toho chtěl a musel ještě tolik napsat! A i zdraví a věk mi ještě dovolovaly počkat... A tak jsem mlčel a psal dál.   

V rozhovoru, který spolu toho listopadového dne vedli, se přirozeně dotkli vydání Jednoho dne, ale i obecnější perspektivy vydávání literatury o stalinských táborech. A na jednom se nedokázali shodnout hned od počátku: zdali je Solženicynova novela první vlaštovkou, která umožní vydání dalších podobných literárních děl, nebo jen výjimkou, po které se před táborovou literaturou zase zavřou dveře. Solženicyn ve svém vzpomínkovém textu S Varlamem Šalamovem (S Varlamom Šalamovym, 1999) později napíše:

Řeč šla o tom, zdali se moje povídka [Jeden den Ivana Děnisoviče] stane ledoborcem, který prorazí cestu vší ostatní pravdě, lágrové i nelágrové, nebo (a k tomu se klonil Šalamov): „je jen kyvadlem, které se vychýlilo do krajní polohy, a zase nás to zhoupne opačným směrem…“ Šalamovův pesimismus se ukázal přesnější.    

Se svou interpretací tohoto prvního rozhovoru přišel i Šalamov v korespondenci, která se mezi oběma autory záhy rozvinula. Již v listopadu 1962 Solženicynovi píše:

Má slova v rozhovoru o ledoborci a kyvadle nebyla náhodná. Odpor, na který naráží pravda, je obrovský. Ale lidé přece nepotřebují ledoborce ani kyvadla. Potřebují svobodné vody, ve kterých žádné ledoborce nejsou potřeba.

Varlam Šalamov si podle Valerije Jesipova, předního znalce jeho života a díla, uvědomoval, že společnost, která žila třicet let podle stalinských zákonů, se z jejich setrvačnosti ze dne na den vymanit nedokáže. Ale i přesto věřil, že okamžik, kdy bude možné vyplout do „svobodných vod“ (tedy svobodně vydávat) jednou přijde. Za podstatnější však v tu chvíli považoval samu možnost psát a podat svědectví: „Když už ho [tábor] člověk viděl – musí o něm říct pravdu, ať je jakkoliv strašná. A za sebe mohu říct, že celý svůj zbývající život věnuji právě této pravdě,“ píše v prvním dopise adresovaném Alexandru Solženicynovi. A již v roce 1954 v dopise Borisi Pasternakovi: „Otázka zda ‚tisknout, nebo ne‘ je pro mě důležitá, ale zdaleka nestojí na prvním místě. Existuje řada morálních zábran, které nemohu překročit.“ 

První knižní vydání novely Jeden den Ivana Děnisoviče v nakladatelství Sovetskij pisatěl (1963)
První knižní vydání novely Jeden den Ivana Děnisoviče v nakladatelství Sovetskij pisatěl (1963)

Vydání novely Jeden den Ivana Děnisoviče Šalamov přivítal s upřímným nadšením. Pod zmíněnou „pravdou“ přitom zdaleka neměl na mysli jen faktickou správnost textu – ačkoliv i té v literatuře o táborech přikládal zásadní význam. Šlo mu především o pravdivost uměleckého vyjádření, důvěryhodnost literárního textu. A také proto Solženicynův úspěch (alespoň navenek) nevnímal příliš konkurenčně, ale spíše jako perspektivu, která se otevřela před celou umlčovanou lágrovou literaturou: 

V umění je dost místa pro všechny… Takzvané lágrové téma je téma obrovské – je v něm místo pro sto takových spisovatelů, jako je Solženicyn, a pět takových spisovatelů, jako je Lev Tolstoj. A nikdo se tam nebude cítit stísněně. 

A tak je první a nejobsáhlejší dopis, který hned po vydání Jednoho dne napsal Alexandru Solženicynovi, vstřícný a prostý hořkosti. Šalamov oceňuje především sám text a jeho umělecké kvality. Začíná osobním prožitkem: „Dvě noci jsem nespal – četl jsem novelu, znovu a znovu ji pročítal, vzpomínal jsem…“ Text hodnotí jako velmi dobrý, inteligentní a talentovaný: „… každá scéna, každá charakteristika je lakonická, inteligentní, jemná a hluboká.“ Šalamov také chválí velmi jemně předvedenou venkovskou psychologii hlavního hrdiny Šuchova a dalších postav. Ale co především – v novele je podle něj „vše důvěryhodné“.

Na dalších stránkách dopisu pak přechází k tvrdé, třebaže vždy úzkostlivě věcné kritice. V první řadě Solženicyna upozorňuje na to, že zná jen realitu „lehkých“, poválečných táborů, a ne vražedné poměry v táborech konce třicátých a čtyřicátých let – kolymských, vorkutských, tajšetských a mnohých dalších.

Kolem ošetřovny chodí kocour, což je v opravdovém táboře nevídaná věc – kocoura by někdo dávno snědl. […] Ve Vašem táboře nejsou kriminálníci! Váš tábor není zavšivený! Sloužící dozorci tam neručí za normu, nevytloukají ji z vězňů pažbami. […] Vězni si chléb nechávají v matraci. V matraci! Dokonce vycpané! A dokonce tam mají polštář! Pracují v teple. Chléb nechávají doma! Jedí lžícemi! Kde je ten zázračný tábor? Tak rád bych si v něm svého času aspoň rok poseděl…

A další podstatná výtka: povídka je napsaná z pohledu brigadýra (kterým Solženicyn v táboře skutečně byl). A to je podle Šalamova člověk, který v táboře rozhoduje o životě a smrti řadových vězňů.

Nemohu si představit, že bych se stal brigadýrem (a nabízeli mi to nejednou), protože žádná horší funkce, nic horšího než hnát ostatní do práce, v mé představě o táboře neexistuje. Nutit pracovat vězně – nejenom hladové a vysílené staříky, invalidy, ale kohokoliv – protože na to, aby se z člověka stala troska, na to, aby za neustálého mlácení, při čtrnáctihodinové pracovní době, hodinách strávených na nástupech, o hladu, v padesáti-, šedesátistupňovém mraze z naprosto zdravého člověk stal invalida, „chcípák“, stačí dva tři týdny v šikovných rukou. Copak za takových okolností člověk může být brigadýrem?

Solženicynův postoj k Šalamovovi byl zpočátku uctivý – cítil jeho převahu jak co do životní zkušenosti, tak pokud jde o úroveň jeho literární práce. Kolymské povídky (Kolymskije rasskazy, psáno 1954–1973, vydáno 1966–1978, česky 1995) na něj podle všeho udělaly velký dojem: 

Chtěl jsem psát o táborech, ale po Vašich povídkách si myslím, že bych neměl. Vždyť moje táborová zkušenost jsou jen čtyři roky (další čtyři jsem vedl spokojený život).“ Posílá Šalamovovi k posouzení své rukopisy: „Pokládám vás za své svědomí a prosím, abyste se podíval, zda jsem se bezděky nedopustil něčeho, co by mohlo být vyloženo jako zbabělost nebo servilita.

Nicméně záhy se oba spisovatelé začali názorově rozcházet. Šalamov na rozdíl od Solženicyna odmítal využívání literatury o táborech jako nástroje k prosazování politických cílů, „zbraň ve studené válce“. A naopak – byla mu cizí pro Solženicyna běžná metoda „protlačování“ literatury s pomocí politických intrik. To byl také hlavní důvod, proč v roce 1964 odmítl Solženicynovu nabídku stát se spoluautorem plánovaného Souostroví GULAG. Tento jeho „projekt“ již nevnímal jako literaturu, ale jako snahu využít třeskuté lágrové téma v politické konfrontaci se sovětským režimem. A Solženicyna začal spíše než jako spisovatele vnímat jako „ve své podstatě podnikavce“, který spekuluje se vzpomínkami bývalých vězňů pro vlastní výhodu. A v roce v 1972 v dopise Alexandru Kremenskému přehodnotil i svůj původně shovívavý pohled na Solženicynovu novelu: „V interpretaci lágru s ‚Ivanem Děnisovičem‘ zásadně nesouhlasím, Solženicyn lágr nezná a nerozumí mu.“

Ústupky a kompromisy

Solženicynova obava, že privilegované postavení, v němž se ocitl po vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče, brzy skončí a že jej nedostatečně využije, ho skutečně vedla ke krajní praktičnosti. Když si to situace vyžadovala, nezdráhal se hrát dvojí hru: přepisovat své texty, přistupovat na kompromisy, nasazovat si nejrůznější masky a zamlčovat před svými dočasnými spojenci (včetně A. Tvardovského) své reálné a dlouhodobé cíle. 

Jak Solženicyn přiznává, určitá skrytá intrika byla už v tom, že nabídl Novému miru k otištění právě Jeden den Ivana Děnisoviče, jehož hlavního hrdinu, táborového vězně Šuchova, charakterizuje především jeho „mužický původ“, selský rozum i jadrný venkovský jazyk: „… něco jsem přece jen tušil, něco mi říkalo, že můj mužik Děnisovič nemůže zůstat lhostejný vrchnímu mužiku Alexandru Tvardovskému a nejvyššímu mužiku Nikitovi Chruščovovi (oba pocházeli z rolnického prostředí; pozn. JM).“ 

Velmi „prakticky“ ostatně Solženicyn zacházel i se samotnými svými texty. Novelu Jeden den Ivana Děnisoviče stejně jako později většinu dalších textů posílal do redakcí časopisů a nakladatelství rovnou v „odlehčených“ verzích. V obavě před cenzurou z nich předem vyškrtával pasáže i celé kapitoly (původní verze Jednoho dne se bohužel nedochovala). Tak například z Kruhu prvního, který měl původně 96 kapitol, se v roce 1964, kdy se jej Solženicyn snažil otisknout v Novém miru, stává Kruh-87: pro cenzuru nepřijatelné kapitoly – včetně té o Stalinovi – vyškrtává celé, jiná problematická místa upraví (a mimo jiné přitom změní i hlavní zápletku románu). 

Jiný příklad: po úspěchu Jednoho dne napsal Solženicyn na jaře 1963 přímo pro Novyj mir povídku Ve vyšším zájmu, která, jak později vysvětloval na audienci u tajemníka ústředního stranického výboru Petra Děmičeva, „má posílit víru mládeže, připomenout, že komunismus je třeba budovat v lidech, a ne v kamenech“. Ve svých vzpomínkách pak přiznává, že „nevznikla z vnitřní potřeby“. Byla napsána tak, aby „prošla“, a posílila tím pozici Tavrdovského Nového miru, který potřeboval ukázat, že „zveřejnění Solženicyna nebylo ideologickou chybou“. 

Přítelkyně Varlama Šalamova a pozdější editorka jeho díla Irina Sirotinská ve svých vzpomínkách na období počátku šedesátých let píše: „Alexandr Isajevič [Solženicyn] byl zaměstnán taktickými otázkami, ‚odlehčoval‘ a ‚protlačoval‘ své povídky, dramata a romány. Varlam Tichonovič [Šalamov] přebýval na jiné úrovni. […] Copak je možné si představit, že by na přání ‚nejvyššího mužika‘ přepisoval své Kolymské povídky?“ A podobně věci vidí i Andrej Bitov: „Solženicyn za svou slávu zaplatil určitou cenu. Podřídil svůj spisovatelský talent tomu, aby byl srozumitelný, pochopitelný, a dostupný.“

Zahrávání si s oficiálními strukturami, do kterého se Solženicyn pustil, se přitom projevovalo i daleko hmatatelněji. Ještě na konci roku 1962 byl přijat do Svazu sovětských spisovatelů a do jara 1963 stačil dvakrát navštívit Kreml – zúčastnil se pravidelných „setkání stranického vedení s tvůrčí inteligencí“ (na jednom z nich si dokonce pohovořil s Nikitou Chruščovem). V červnu 1963 se pak jen stěží dokázal vymluvit ze zasedání Ústředního výboru KSSS věnovaného otázkám kultury. Své dvojaké postavení si Solženicyn sám uvědomoval:  

... jako kdybych byl člen strany „od... roku”, a ne starý mukl, a ne spisovatel v prvních měsících nabyté svobody. Má nešťastná sláva mě začala vtahovat mezi dvorní stranické kruhy. To už mi kazilo životopis.  

Děnisovič očima táborových vězňů

Po vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče Solženicynovi začaly psát stovky bývalých táborových vězňů. Vydání jeho novely vítali, projevovali mu své sympatie, a někteří jej podobně jako Varlam Šalamov upozorňovali na faktické nedostatky jeho prózy: především na nedostatečnou znalost likvidačního charakteru táborů na přelomu třicátých a čtyřicátých let. Posílali mu také rukopisy svých vlastních vzpomínek, které se později staly základem pro sepsání Souostroví GULAG. Z Alexandra Solženicyna se ze dne na den stal „nejznámější mukl planety“, ocitl se v postavení jakéhosi mluvčího stále ještě němého světa táborů a toto své postavení si uvědomoval a po svém je utvrzoval.  

Stylizovaný portrét Alexandra Solženicyna ve vězeňském oděvu pořízený v 60. letech.
Stylizovaný portrét Alexandra Solženicyna ve vězeňském oděvu pořízený v 60. letech.

Poněkud anekdotický, ale pro Solženicyna charakteristický, je jeho komentář práce fotografa, který pořizoval jeho portrét na obálku prvního brožovaného vydání Jednoho dne: „… ukázalo se, že nestojí za nic, ale toho nejdůležitějšího bylo dosaženo – tvářil jsem se na snímku umučeně a zasmušile.“ 

Ale od bývalých vězňů, především od těch, kteří měli sami spisovatelské ambice, se Solženicynovi dostalo i daleko méně lichotivých ohlasů, o poznání radikálnějších, než byla Šalamovova delikátní kritika. Takto hrdinu Solženicynovy novely charakterizoval bývalý vězeň a spisovatel Jurij Dombrovskij, sám autor prózy o stalinských represích Ochránce starožitností (Chranitěl drevnostěj, 1964, česky 1966) rovněž otištěné v časopise Novyj mir: 

Ivan Děnisovič je patolízal, podrazák, potenciální dozorce a žádné pochvaly si nezaslouží. Je velmi charakteristické, že zápornými postavami novely jsme my (kteří probíráme Křižník Potěmkin), kdežto pozitivními – táboroví mazáci… Už jenom rozložení sil, světla a stínů, ukazuje na to, kým byl autor v táboře…

Na radikálním odmítnutí Solženicyna ze strany J. Dombrovského a některých dalších píšících bývalých vězňů se bezesporu podepsala i řevnivost, která byla v této oblasti literatury poměrně běžná. Jen Varlam Šalamov zařadil na svůj soukromý index Strmou cestu (Krutoj maršrut, psáno 1959–1967, vydáno 1967, česky 1992) Jevgenije Ginzburgové či prózy svého bývalého kolymského spoluvězně Borise Lesňaka. Jak s trochou nadsázky píše Andrej Bitov: „Problém byl v tom, že na sebe všichni navzájem žárlili, kdo seděl víc. A Solženicyn, ten oproti nim vlastně skoro neseděl. A tak nemusel žárlit, a mohl psát.“

Z řad bývalých vězňů však v roce 1962 zazněl jeden hlas, který si drží odstup od těchto někdy až příliš osobních animozit, a bezpochyby by neměl chybět v celkovém obrazu recepce Solžnicynova Jednoho dne Ivana Děnisoviče v šedesátých letech. Patřil Olegu Volkovovi, spisovateli a publicistovi, který byl ve stalinských dobách pětkrát zatčený a ve vězeních, táborech a vyhnanství strávil dvacet pět let. Volkovovi, který si přivydělával psaním posudků pro nakladatelství Sovětský spisovatel, se dostal na stůl rukopis Kolymských povídek Varlama Šalamova, který je v listopadu 1962 nabídl nakladatelství k vydání. V posudku, který je možné považovat za vůbec první fundované zhodnocení Šalamovova díla, je Volkov bez váhání doporučil k vydání.

Posudek je mimo jiné založen na srovnání Kolymských povídek s právě vydanou novelou Jeden den Ivana Děnisoviče. Autor v něm formuluje některé důležité aspekty, bez nichž podle něj literární reflexe nápravně-pracovních táborů nemůže být plnohodnotná a které v Solženicynově próze absentují:

Jeho [Solženicynova] novela se jen dotkla řady problémů a stránek života v táboře. Jen mimochodem kolem nich proklouzla, a nejenže se s nimi nevypořádala, ale ani do nich nenahlédla. […] Je jistě důležité a poučné ukázat, jak lidé mužně, trpělivě a neztrácejíce lidskou důstojnost snášeli tíhu nelidských a ponižujících životních podmínek [v táborech]. Ale ještě daleko větší význam má ukázat uměleckými prostředky sám systém vytvořený za účelem potlačování lidské důstojnosti. Ukázat ho v jeho celistvosti, všechny lidi, kteří zajišťovali jeho fungování, jejich psychologii, protože jen úplné odhalení těchto strašných ran a jejich původu nás před nimi může v budoucnu ochránit. […]    

Strašné pracovní podmínky na [kolymských] nalezištích nabízely jen jedno východisko: aby člověk přežil, bylo třeba se všemi prostředky vyhýbat práci, zkusit všechno včetně sebezmrzačení, ale hlavně se nedostat do výkopů. A lidé se naučili „flinkat“, simulovat nemoc, podvádět, jen aby nemuseli pracovat. V Šalamovových povídkách není ani náznak toho „pracovního nadšení“, které na nespočtu stran popisuje Solženicyn, když vypravuje o svém Ivanu Děnisovičovi. Je třeba říci, že nevypil do dna kalich útrap, urážek a ponížení, kterých se dostalo kolymským vězňům. Kdyby byl Šuchov v podmínkách Kolymy, i on by možná začal „ožebrávat“, hrabat se v odpadcích a zvykl by si obávat se práce.     

Oleg Volkov, spisovatel, publicista a autor kladného posudku na Šalamovovy Kolymské povídky napsaného v roce 1962 pro nakladatelství Sovetskij pisatel
Oleg Volkov, spisovatel, publicista a autor kladného posudku na Šalamovovy Kolymské povídky napsaného v roce 1962 pro nakladatelství Sovetskij pisatel

Volkovův posudek, který byl na svou dobu nesmírně odvážný a otevřený, samozřejmě vedení nakladatelství nepřesvědčil a Kolymské povídky byly odmítnuty. Ale zachoval se v archivech jako doklad toho, že část sovětské společnosti (a literatury) již v šedesátých letech vnímala otázku táborů daleko vyhraněněji než Alexandr Solženicyn: že si totiž uvědomovala jejich všestranně rozkladný charakter a daleko naléhavěji, třebaže zatím tiše, pokládala otázku po zodpovědnosti za spáchané zločiny, na kterou se sám Solženicyn pokusil odpovědět až později. 

Prorok bez Leninovy ceny

Poslední dějství příběhu spojeného bezprostředně s Jedním dnem Ivana Děnisoviče se odehrálo na jaře roku 1964. Redakce časopisu Novyj Mir navrhla Solženicynovu novelu na Leninovu cenu a s vypětím všech sil ji dokázala prosadit do finále. Ale od hvězdného vydání novely uběhl rok, Chruščovova éra pomalu končila a v kulturní politice se jako předzvěst nastupující éry Brežněvovy stále razantněji prosazovaly konzervativní síly. A tak lágrová próza nakonec neprošla, a jak vzpomíná Solženicyn, hlasování se proměnilo div ne v „generální zkoušku puče“. 

Povede se, nebo ne – smést ze stolu knihu pochválenou samým Šéfem? Celých čtyřicet let nesebrali k ničemu takovému odvahu. Teď se osmělili – a povedlo se. To jim dávalo naději, že ani sám Šéf není tak pevný v kramflecích. […] Sám jsem prostě nevěděl, co bych si měl přát. Leninova cena měla svá plus – upevnění pozice. Ale daleko víc negativních následků. Především ono upevnění pozice – k jakému účelu? Tisknout mé prózy by mi stejně nepomohla. „Upevnění pozice” by mě zavazovalo k poslušnosti a vděčnosti – své nevděčné prózy bych musel nechat v šupleti...

Solženicynovo dilema brzy vyřešila sama doba. V říjnu 1964 se Nikita Chruščov pod tlakem vzdal funkce generálního tajemníka a 11. září 1966 KGB provedla operaci, při které zabavila Solženicynův literární archiv. Ze „slunečného“ Alexandra Solženicyna šedesátých let se postupně stal disident a prorok hřímající na Východ i na Západ, který ve svém nejznámějším díle záhy před celým světem odhalil to, o čem si o pár let dříve dovolil nahlas promluvit jen autor jednoho odvážného posudku: vinu sovětského režimu za miliony životů zmařených v táborech GULAGu. Změnila se doba, změnil se Alexandr Solženicyn, jen jeho novela Jeden den Ivana Děnisoviče zůstala v dějinách literatury navždy zapsána jako onen tak dlouho očekávaný zázrak.

Citované úryvky ze Solženicynovy knihy Trkalo se tele s dubem přeložila Ludmila Dušková.

Alexandr Isajevič Solženicyn (1918–2008) se narodil v jihoruském Kislovodsku. Jeho otec, rolník z kozácké osady v podhůří Kavkazu, zemřel ještě před jeho narozením. Matka byla Ukrajinka z bohaté sedlácké rodiny sídlící na Kubáni. Alexandr vyrůstal v tradičním prostředí: odmítal vstoupit do Pionýra a na krku nosil pravoslavný křížek. Nicméně škola jej postupně dokázala od rodinné tradice odpoutat. V roce 1936 vstoupil do Komsomolu, byl vynikajícím studentem matematicko-fyzikální fakulty Rostovské univerzity a ve volném čase studoval marxismus-leninismus. Od spolužáků z technických oborů ho odlišoval jeho zájem o literaturu. Již v roce 1937 napsal první kapitoly plánovaného „velkého románu o válce a revoluci“ – předobrazu svého budoucího Srpna Čtrnáctého (Avgust Četyrnadcatogo, psáno 1970, vydáno 1971). 

Druhou světovou válku prošel jako velitel dělostřelecké baterie, získal hodnost kapitána, a v roce 1944 si za bojové zásluhy vysloužil Řád rudé hvězdy. Armádní zkušenost jej však postupně zbavila iluzí o Stalinovi jako neomylném vůdci. Své kritické názory na stalinismus formuloval nejprve v tajných denících a později i v dopisech přátelům. V roce 1945 byl za tuto korespondenci zatčen, obviněn ze špionáže a aktivního boje proti dělnické třídě a odsouzen k osmi letům nápravně-pracovních táborů. Jak později ve svých vzpomínkách vydaných v samizdatu uvedli přátelé z jeho dětství a zároveň adresáti jeho dopisů Kirill Simonjan a Nikolaj Vitkevič, během výslechů proti nim opakovaně vypovídal, přičemž Vitkevič byl na základě Solženicynova udání odsouzen k deseti letům táborů.

Po odsouzení strávil Solženicyn necelý rok v táborech v Moskvě a jejím okolí a v roce 1946 byl převeden do uzavřeného vězeňského zařízení pro vědce (tzv. šaraška) v moskevské čtvrti Marfino. V té době byl také získán ke spolupráci s táborovým „prvním oddělením“ (státní bezpečností), kde byl, jak sám uvádí v knize Souostroví GULAG (Archipelag GULAG, psáno 1958–1968, vydáno 1973–1974, česky 1989), veden pod přezdívkou Vetrov. Zároveň však popírá, že by za dobu spolupráce kohokoliv udal. Své zkušenosti z „šarašky“ později popsal v románu V kruhu prvním (V kruge pervom, psáno 1955–1958, 1964, vydáno 1968, česky 1991). Léta 1950–1953 strávil ve zvláštním táboře v Ekibastuzu v severním Kazachstánu (na Sibiři), kde pracoval na pozemních pracích a nějakou dobu byl také brigadýrem. Tímto obdobím je inspirována jeho novela Jeden den Ivana Děnisoviče (Odin děň Ivana Děnisoviča, psáno 1959, vydáno 1962, česky 1963), divadelní hra Republika práce (Respublika truda, psáno 1954, vydáno 1969, česky 1992) či román Rakovina (Rakovyj korpus, psáno 1963–1967, vydáno 1967, česky 2002), kde popisuje okolnosti svého boje se zhoubným onemocněním (v roce 1952 byl v táboře operován). Léta 1953–1956 Solženicyn strávil ve vyhnanství v jižním Kazachstánu a Taškentu. V roce 1956 byl rehabilitován a po návratu z vyhnanství žil zpočátku ve Vladimirské oblasti a později v Rjazani, kde se živil vyučováním matematiky a fyziky. V roce 1961 nabídl časopisu Novyj mir k otištění svou novelu Šč-854, později přejmenovanou na Jeden den Ivana Děnisoviče, popisující jeden den vězně ve stalinském pracovně-nápravném táboře. Ta vyšla na podzim roku 1962 časopisecky, na jaře roku 1963 pak opakovaně knižně v téměř milionovém nákladu a byla také přeložena do řady jazyků. Čtenáři v SSSR i ve světě byla oceněna především za revoluční průlom v pohledu na táborovou realitu.

V letech 1963–1965 se Solženicyn těšil relativní přízni sovětské státní moci a vydal ještě několik drobných textů. V té době měl přístup do kanceláří sovětských kulturních i politických funkcionářů a setkal se i s generálním tajemníkem Nikitou Chruščovem. V roce 1964 byl Jeden den Ivana Děnisoviče navržen na Leninovu cenu, kterou však kvůli nástupu konzervativních sil v kulturní politice nezískal.

V roce 1965 KGB Solženicynovi zabavila jeho literární archiv, na což v roce 1967 zareagoval zveřejněním otevřeného Dopisu IV. sjezdu sovětských spisovatelů. V roce 1968 v zahraničí vyšly jeho romány V kruhu prvním a Rakovina a v roce 1969 byl ze Svazu spisovatelů vyloučen. V roce 1970 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. V té době již Solženicyn definitivně přešel na disidentské pozice a v letech 1973–1974 zveřejnil v zahraničí své stěžejní dílo Souostroví GULAG odhalující podstatu penitenciárního systému SSSR v stalinském období. Jako odpověď na kampaň, kterou proti němu vzápětí rozpoutalo sovětské vedení, pak v roce 1974 v samizdatu a v západním tisku zveřejnil svůj programový filosofický traktát Nežít ve lži (Žiť ně po lži). V 70. letech Solženicyn vystupoval jako otevřený protivník sovětského systému, ale zároveň se netajil svými nacionalistickými a konzervativně pravoslavnými názory. Ty vyjádřil např. ve svém Dopise představitelům Sovětského svazu z léta 1973, v němž hovoří o mravním úpadku Západu, varuje před unáhleným zaváděním demokracie v Rusku a navrhuje nahradit vyhaslou komunistickou ideologii autoritativním řádem vycházejícím z pravoslavné morálky. V únoru 1974 byl Solženicyn zatčen a vyhoštěn ze SSSR. Své emigrantské období trávil nejprve v Evropě a později v USA ve Vermontu. Solženicynovy konzervativní postoje vygradovaly v jeho skandálním Harvardském projevu z roku 1978, v němž s mesianistickým zápalem odsoudil Západ za jeho sebestřednost, hédonismus a ideový úpadek. To vyústilo v jeho rozchod s liberální částí sovětské společnosti, exilem i jeho západním čtenářstvem. Do Ruska se Solženicyn vrátil v roce 1994. Jeho představy, že se aktivně zapojí do transformace státu, se nenaplnily a až do konce života se věnoval především psaní.

Rusista Jan Machonin (1976) strávil posledních dvacet let převážně v Moskvě, nyní žije v Tbilisi. Vydal básnickou sbírku Psi v Davosu (Petrov, 2003). S Alenou Machoninovou připravil antologii poezie básníků lianozovské školy Zloději všedních okamžiků (Arbor vitae, 2015). Přeložil a editoval pětidílný cyklus Kolymských povídek Varlama Šalamova (GplusG, 2012–2019). Byl redaktorem časopisů Babylon a A2, přispívá do Židovské ročenky a časopisů Trojickij variant a HOST. Zabývá se ruskou poezií druhé poloviny 20. století, lágrovou literaturou a v poslední době také dílem Nikolaje Leskova.