Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska

Museum in Slany

Na Slánsku žije řada osobností, o nichž se domníváme, že by jejich vzpomínky měly vypovídající hodnotu o novodobých dějinách. Setkáváme se s nimi při koncertech, přednáškách, výstavách, vycházkách pořádaných muzeem. Proto jsme již v roce 2008 zahájili pilotní projekt pod názvem Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska. Vyprávění natáčí našel spolupracogvnice paní Blažena Hrabánková, používáme formu audio. Časem zvažujeme natáčení i na videokameru.

Popis autorských práv

Naším hlavním cílem je úplné veřejné zpřístupnění naší sbírky. Chceme poskytnout široké laické i odborné veřejnosti maximální vhled do osobních svědectví pamětníků, se kterými jsme měli čest natáčet. Pamětníci, jak je z této internetové databáze patrné, písemně souhlasili s publikováním a dalším veřejným využitím. Text souhlas naleznete v profilu pamětníka. Veškeré příběhy, svědectví, textové dokumenty, fotografie a další materiály ze sbírky Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska jsou k dispozici všem, kteří ctí pravidla citace. Chceme sbírku v co možná nejširší podobě využívat ke studijním, badatelským, publikačním a jiným účelům. Prosíme uvádějte: "... ze sbírky projektu Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska realizovaného Muzeem ve Slaném.“

48 pamětníků
stránka 1 / 5