Sudetské osudy

Antikomplex

Sudetské osudy jsou projekt snažící se komplexněji zachytit historii lidí, kteří od třicátých let 20. století utvářeli historii pohraničí českých zemí. Mezi tyto lidi patří Němci, Češi, židé i lidé za všelijak smíšených rodin, kteří se v tzv. Sudetech narodili mezi oběma světovými válkami, a z nichž byla na konci třicátých nebo v v polovině čtyřicátých let většina vyhnána. Nemnozí zůstali nebo se vrátili a tvoří dodnes živoucí paměť regionu. Jiní, kteří tvoří většinu našeho souboru pamětníků, sem přišli po válce, jako noví osídlenci z českého vnitrozemí, ale i z Rumunska, Volyně, Jugoslávie a odjinud. Ještě jiní přišli později, většinou za prací, nebo se tu v poválečných desetiletích narodili. Na pamětníky jsme měli většinou osobní kontakty, vzhledem k tomu, že se problematikou zabýváme více než deset let. Při příležitosti rozhovorů jsme se často dostali ke kontaktům dalším. Nahrávání probíhalo většinou při dvou schůzkách, nejčastěji u pamětníků doma, na digitální diktafon. Většinou byl přítomen jen jeden tazatel. Nahrávky jsou uchovány v souborech typu wav., zálohovány na CD/DVD.

Popis autorských práv

Všichni pamětníci ústně souhlasili s publikováním upraveného přepisu rozhovoru a ti, jejichž nahrávku pověsíme na web, i s publikováním nahrávky na internetu.