Příběhy 20. století: Nucená práce v době národního socialismu

Tento projekt je zaměřen na zkušenosti nuceně nasazených v období národního socialimu v Německu. Projekt probíhá ve spolupráci s partnerskou organizací Nadace Brücke/Most. Hlavním cílem projektu je seznámit zejména mladé lidi, ale také širší veřejnost s tímto tématem z různých perspektiv a umožnit mladým lidem vyzkoušet si samotný proces nahrávání pamětníků a jejich příběhů. Studenti se seznámí se zkušenostmi lidí v období nadvlády národního socialismu. Část rozhovorů s pamětníky je vedena profesionálními dokumentaristy a část přímo studenty, kteří pak prezentují tyto příběhy veřejnosti. Výstupy projektu zahrnují vydání komiksové publikace založené na rozhovorech svědků nucené práce, česko-německý workshop pro studenty středních škol, nová místa v mobilní aplikaci Paměť národa a exkurzi do Drážďan, kde se studenti mohou seznámit s konkrétními místy spojenými s příběhy pamětníků.

Popis autorských práv

-

19 pamětníků
stránka 1 / 2