Skautské století

Post Bellum / JUNAK – ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES

Vytvoříme internetovou kroniku skautingu. Jejím hlavním obsahem budou různými způsoby zaznamenané nahrávky pamětníků z různých období, od těch nejstarších po současné audio záznamy, video nahrávky, fotografie a další dokumenty, které budou dostupné pro všechny návštěvníky webu. Do tvorby této kroniky chceme zapojit co nejvíce roverských kmenů nebo skautských oddílů. Ti tak budou moci místo některé schůzky vyrazit s nahrávacím zařízením za pamětníkem ze svého okolí a podle speciálně vytvořené metodiky vytvořit záznam rozhovoru s ním.

Popis autorských práv

-

156 pamětníků
stránka 1 / 16