Nejsme tu sami: příběhy našich menšin

Post Bellum

Projekt má za cíl zdokumentovat formou orální historie jednotlivé národnostní menšiny žijící v České republice. Akcentuje na zachycení národnostních specifik jednotlivých menšin a zvýšení povědomí o těchto menšinách na veřejnosti. Rozhovory jsou vedeny biograficky s důrazem na témata: národnostní specifika menšiny, jejich život v českém prostředí , oni vs. česká majorita, druhá/třetí generace menšiny vs. české prostředí. Projekt vznikl díky finanční podpoře Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy.

Popis autorských práv

-

35 pamětníků
stránka 1 / 4