Tatínek říkal, že se brzy zase uvidíme. Skončil na popravišti u Horákova statku

/ /
Rodina Kubíkova, vyfoceno v neděli 7. června 1942 tři dny před Františkovou popravou. Zdroj: archiv pamětnice
Rodina Kubíkova, vyfoceno v neděli 7. června 1942 tři dny před Františkovou popravou. Zdroj: archiv pamětnice

Lidickou tragédii, ke které došlo před 81 lety, připomínáme jedním méně známým příběhem. Před popravčí četou u zdi Horákova statku zemřel i muž, jehož hlas znali tehdejší rozhlasoví posluchači.

„Pamatuju si, jak nás, všecky děti, brali od maminek a ty se nás tak držely a my jsme se držely jich. A na to nikdo nikdy nezapomene...“ Tak vzpomíná Eva Kubíková, dcera popraveného Františka Kubíka, na onu osudnou noc.

Jsme rádi, že čtete naše články!

František Kubík se narodil v roce 1905 do české rodiny usazené v Berlíně. Vystudoval tu ekonomickou školu a začal pracovat v pojišťovně Allianz. Domovskou příslušnost měl ale stále ve středočeské obci Narysov na Příbramsku.

V roce 1926 se přestěhoval do Československa a začal pracovat v České tiskové kanceláři jako redaktor komerční redakce, kde mohl využívat své ekonomické vzdělání i dokonalou znalost němčiny. Redaktoři ČTK tehdy připravovali zprávy pro rozhlasové vysílání a také je na na mikrofon četli. I František Kubík po několik let k rozhlasovým posluchačům mluvil jako hlasatel ekonomického zpravodajství.

Historie pravidelného rozhlasového vysílání v Československu začala 18. května roku 1923 ve 20:15 večer. Ze skautského stanu postaveného ve Kbelích u Prahy zněla státní hymna a klasická hudba. Přímý přenos prý tehdy rušilo nepříznivé počasí a štěkot psa.

Československo tak jako jedna z prvních zemí na světě zahájilo pravidelné vysílání média se zvukovým obsahem. Zpočátku šlo především o osvětové pořady, kulturní program, ale také o přenosy ze sokolských sletů a sportovních událostí. Zpravodajství po řadu let zajišťovala Československá tisková kancelář a rozhlas jej pouze předával ve zvukové podobě. To se částečně změnilo až v krizovém období roku 1938. V té době měl rozhlas, nesoucí tehdy jméno Radiojournal, měl přes milion registrovaných koncesionářů a byl již skutečně masovým médiem.

Tatí, zapomněl sis baterku

František Kubík se v roce 1934 oženil s Annou Müllerovou z Lidic a do domu rodiny Müllerových se přestěhoval. Ačkoli mladá rodina tíhla k „městskému“ stylu života, František prý trval na tom, že budou žít právě v Lidicích. Roky první světové války totiž prožil jako dítě v Berlíně a zažil tehdy bídu a hlad, a tak soudil, že rodině bude lépe na venkově. „Každý den jezdil autobusem ,Benďákem‘ do Prahy do ČTK na Opletalovu ulici,“ vyprávěla o svém otci pro Paměť národa jeho dcera Eva.

Rodina Kubíkových, svatební foto. Zdroj: Paměť národa / archiv Evy Kubíkové-Bullock
Rodina Kubíkových, svatební foto. Zdroj: Paměť národa / archiv Evy Kubíkové-Bullock

Eva se manželům Kubíkovým narodila v roce 1937 a v Lidicích prožila prvních pět poklidných let svého života. Z raného dětství si vybavuje běžné dětské hry s ostatními dětmi, v rodině se tradovala i vzpomínka, jak slyšela otcův hlas z rozhlasového přijímače. „Jednou si nevzal kapesní svítilnu a já jsem klepala na rádio, kde byl slyšet jeho hlas, a říkala jsem: ‚Tatí, zapomněl sis tu baterku!‘“

Nelze nechat rodinu na holičkách

Středočeské Lidice se až do června roku 1942 nijak nelišily od jiných českých vesnic v protektorátu. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinarda Heydricha se nacistické bezpečnostní složky pustily do horečného pátrání po strůjcích útoku. Jedna z domnělých stop je zavedla i do Lidic. 

Gestapo ještě před osudným dnem v rodině Stříbrných a Horákových provádělo prohlídky (synové z těchto rodin sloužili v československé armádě), zatčena byla i Židovka Květa Mikešová. František Kubík uměl výborně německy, a proto tehdy patrně komunikoval s německými policisty. Bezpochyby neblahé tušení měl: „Když jsme 9. června skončili ranní službu, vycházeli jsme společně z budovy. Bylo krásné, slunečné odpoledne. Chodili jsme dlouho po Vrchlického sadech, kde bylo klidno. František jako by tušil něco zlého.“

„Neměl jsem odvahu vyslovit radu, aby, když tuší něco zlého, nechodil domů, snad bychom ho někde ukryli. Věděl jsem však, že v takové situaci nelze nechat rodinu na holičkách.“ 

Tuto vzpomínku publikoval Václav Brož, Kubíkův kolega z ČTK, v časopise Četkař v roce 1992.

Výstava Zůstaňte u svých přijímačů v pražských Dejvicích. Zdroj: Jiří Šeda, Český rozhlas
Výstava Zůstaňte u svých přijímačů v pražských Dejvicích. Zdroj: Jiří Šeda, Český rozhlas

Příběh rodiny Kubíkových je součástí výstavy s názvem Zůstaňte u svých přijímačů – sto let rozhlasu v paměti národa, která je až do konce července k vidění v Technické ulici v Praze 6. Představujeme v ní lidi, jejichž osudy byly ve 20. století nějak způsobem spojeny s rozhlasem. Vybrané příběhy vám v průběhu následujících týdnů představíme v rozšířené verzi i v našem Magazínu.

První lidická tryzna v roce 1945. Zdroj: archiv pamětnice
První lidická tryzna v roce 1945. Zdroj: archiv pamětnice

Nacistické pátrání nepřineslo kýžené výsledky, ale rozhodnutí o exemplárním trestu to nezabránilo. V noci z 9. na 10. června 1942 Lidice obklíčili němečtí ozbrojenci. Eva Bullock-Kubíková vzpomíná, jak ji probudila babička Anna Müllerová. Maminka Evu ve spěchu oblékla, před domem se loučili s tatínkem „Všichni pánové museli jít do Horákovic statku. Tatínek říkal, že se brzy zase uvidíme.“ Bohužel neměl pravdu. František Kubík stejně tak jako ostatní lidičtí muži skončil před německou popravčí četou u zdi Horákova statku.

„Potom jsme byli v gymnáziu na Kladně. Všichni tam plakali, bylo nám zima, seděli jsme na zemi a měli jsme hlad, ale jenom jsme mysleli, co je s tatínkem. Pak si pamatuju, jak nás, všecky děti, brali od maminek a ty se nás tak držely a my jsme se držely jich. A na to nikdo nikdy nezapomene...“

Jeho ženu Annu Kubíkovou odvlekli do koncentračního tábora a dcera Eva se dostala mezi několik málo lidických dětí, které byly ušetřeny smrti v nacistické plynové komoře a německé úřady je určily k převýchově. 

V příběhu Evy Kubíkové dodnes zůstává řada nejasností. Otcovým kolegům z ČTK se podařilo navázat spojení se sestrou Františka Kubíka Eliškou, provdanou Spernaglovou, a ta požádala o Evinu adopci. Příbuzenský vztah se před německými úřady podařilo utajit a Eva prožila zbytek války v relativním bezpečí v rodině své tety.

Pohled na bronzové sousoší lidických dětí, celoživotní dílo akademické sochařky Marie Uchytilové.
Pohled na bronzové sousoší lidických dětí, celoživotní dílo akademické sochařky Marie Uchytilové.

Taková vzpomínka tak pocuchá nervy…

Eva Kubíková si vzpomíná na okamžik, kdy na konci roku 1942 do Berlína ke Spernaglovým poprvé přijela. Teta se na ni a dětskou zdravotní sestru, která Evu doprovázela, tvářila nejprve velice přísně, ale jen co se za doprovodem zavřely dveře, teta otevřela náruč a usmála se širokým úsměvem. Manželé měli svou dceru Renatu, která je o rok starší než pamětnice. Tetin manžel narukoval do německé armády a v roce 1943 padl.

V květnu 1945 se Eva Kubíková jako jedno z mála přeživších lidických dětí vrátila, do Československa přijela z Německa jako první z nich. Radost ze shledání s maminkou ale kalila zdrcující zpráva: „Když mě maminka popadla, tak jí říkám: ‚A kde je tatínek?‘ Protože oni byli vždycky spolu... Maminka už to věděla. Bylo hrozné, že tam tatínek nebyl. Já jsem doufala, že se ještě vrátí, že je třeba někde na vojně.“

Eva Kubíková-Bullock. Zdroj: Paměť národa
Eva Kubíková-Bullock. Zdroj: Paměť národa

Anna Kubíková se v roce 1947 provdala za Jaroslava Zbírala, nové rodině se narodila další dcera. Anna v roce 1948 s dětmi a druhým manželem emigrovala na západ.

Eva Kubíková provdaná Bullock se stala úspěšnou lékařkou, většinu života prožila v Kanadě. Žije v Montrealu a vychovala dvě děti. K rodinné tragédii se vrací i po letech nerada: „Ani maminka na to nemohla vzpomínat, my jsme o tom doma nikdy nemluvily. Taková vzpomínka tak pocuchá nervy, že se člověk těžko vrací do normálního života.“

Příběh rodiny Kubíkových jde proti mýtu, kterým lidickou tragédii později opředla poválečná propaganda. „Městská“ rodina v tradiční vesnické komunitě možná představovala cizorodý element. „Německý“ původ Františka Kubíka a jeho zaměstnání na v protektorátních časech exponovaném místě redaktora ČTK zase dávaly důvod ke spekulacím o jeho kolaborantství, jakkoli jiné důkazy svědčí o tom, že byl v kontaktu s odbojem. 

Ani osiřelá Kubíkova rodina nebyla v poválečných Lidicích v lehké situaci a podle některých zdrojů i tento fakt přispěl k tomu, že vdova a dcera po únoru 1948 Československo opustily. Více se o tom dočtete v článku Jana Gregora na Aktuálně.cz.