Dov Eisdorfer

* 1920

 • „Byl jste tu šťastný?“ – „Šťastný? My jsme nemysleli na štěstí. My jsme věděli, že jsme pionýři sionistické organizace a nad štěstím jsme nepřemýšleli. Pokud mohu říci svůj příběh: dojel jsem do Haify a hned jsem začal studovat, abych mohl být více studovaný.“

 • „Asi začátkem čtyřicátého roku mi řekli, že mohu odejít, takže jsem se vrátil do Budapešti. Z Budapešti jsem organizoval Ha-šomer ha-cair, aby se učili hebrejsky a měl jsem je připravit na to, až bude možné odjet do tehdejší Palestiny. Na začátku roku 1940 mě pak poprosili, abych odjel do Transylvánie.“

 • „Odjel jsem na několik hodin za rodiči, abych jim řekl ´šalom´ a rozloučil se s nimi, pak jsem je opustil a odcestoval. Udělali mě vedoucím transportu asi čtyř set lidí. Cestovali jsme do Konstance, z Konstance do Istanbulu lodí, v Istanbulu v Kadiköy jsme byli asi dva, tři týdny. Pak jsme museli opustit Turecko a cestovali jsme vlakem na Aleppo, z Aleppa přes Sýrii a ze Sýrie do Bejrútu. Z Bejrútu nás autobusem vzali na palestinské hranice, dnes se to hebrejsky jmenuje Roš ha-Nikra, arabsky Ras an-naqura. Odtamtud ti mladší šli do kibucu anebo k rodinám, které měli. Několik z nás bylo obklíčeno anglickým vojskem, já jsem byl zatčen a několik dní jsem seděl v Atlitu, kde byli internovaní ilegální přistěhovalci, kteří došli do Palestiny v té době.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Haifa, Izrael, 12.12.2016

  (audio)
  délka: 01:16:13
  nahrávka pořízena v rámci projektu Paměť národa (ve spolupráci s Českou televizí)
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Nemysleli jsme na štěstí, ale na sionismus

Dov Eisdorfer na maturitní fotografii, 1939
Dov Eisdorfer na maturitní fotografii, 1939
zdroj: archiv pamětníka

Dov Eisdorfer se narodil 21. června 1920 v obci Sevljuš na tehdejší Podkarpatské Rusi (dnes ukrajinský Vinohradiv). Pochází ze židovské, nábožensky založené rodiny, v níž vyrůstalo šest dětí. Rodiče, kteří byli zemědělci, se za prací přestěhovali do Michalovců. Dov studoval na Hebrejském gymnáziu v Mukačevě, kde v roce 1939 složil maturitní zkoušku. Zároveň byl od svých patnácti let aktivní v sionistickém hnutí Ha-šomer ha-cair. Po maturitě ho hnutí vyslalo do Maďarska, kde měl ilegálně organizovat odjezd mladých sionistů do Palestiny. V září 1939 byl na tři týdny zatčen, ale po propuštění se opět tajně vrátil do Budapešti. Od začátku roku 1940 do května 1941 pracoval pro Ha-šomer ha-cair v Transylvánii, i tam tajně organizoval přípravu členů hnutí na výjezd do Palestiny. V květnu 1941 odjel spolu se sestrou jako vedoucí velké skupiny Ha-šomer ha-cair do Palestiny. Po příjezdu byl krátce internován v táboře Atlit. Usadil se v kibucu, kde zůstal 5 let, později pracoval v kovoprůmyslu pro vojenské účely v Tel Avivu. V roce 1947 prošel výcvikem organizace Hagana a účastnil se války o nezávislost Státu Izrael. Studoval na Technionu v Haifě, kde později přednášel na fakultě mechaniky. V roce 1949 se oženil a založil rodinu. Dov Eisdorfer žije v Haifě.