Útěky do svobody

Projekt se tématicky věnuje přechodům (útěkům) přes hranici železné opony a fenoménu emigrace z komunistického Československa. Jeho realizace je podpořena z Česko-německého fondu budoucnosti.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Útěky do svobody a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“), jsou výsledkem mezinárodní spolupráce organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“) a organizace Česko-německý fond budoucnosti a mohou být chráněna na základě jiného právního řádu, než právního řádu České republiky, a mohou se řídit jinou právní úpravou než zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zjištění podmínek oprávněného užití těchto autorských děl prosím kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz