Slezsko: Paměť multietnického regionu

Post Bellum / Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Slezsko bylo v průběhu staletí součástí různých státních útvarů. Tento fakt se vtiskával do jeho kulturní a historické paměti, ovlivňoval osudy zdejších obyvatel a spoluvytvářel etnickou a národnostní rozmanitost, která je pro oblast typická do dnešní doby. V projektu se polský a český partner věnuje mapování kolektivní paměti příslušníků různých etnických a národnostních skupin, které ve Slezsku žijí. Každá skupina má své osudy, které na jednu stranu odrážejí společenskopolitický vývoj oblasti a střední Evropy ve 20. století, na druhou stranu jsou silně podmíněny specifikami daného etnika. Zajímavé jsou také mnohovrstevné identity, tak časté u místních obyvatel.

Popis autorských práv

-

24 pamětníků
stránka 1 / 3