Paměť a dějiny totalitních režimů

The Institute for the Study of Totalitarian Regimes

Hlavním posláním projektu Paměť a dějiny totalitních režimů je sběr, zpracování a archivace výpovědí přímých svědků důležitých událostí československé historie, souvisejících s posláním Ústavu pro studium totalitních režimů. Sebrané výpovědi pamětníků jsou využívány k publikačním a vzdělávacím aktivitám Ústavu a jsou zdrojem určeným široké veřejnosti. K cílovým skupinám projektu patří například českoslovenští občané internovaní v sovětských pracovních táborech, příslušníci minoritních církví perzekuovaných v letech 1948–1989, účastníci III. odboje a odporu, zahraniční účastníci protestů proti okupaci Československa v roce 1968 a další. Natáčení pamětníků probíhá podle aktuálních záměrů Ústavu (výzkumný projekt, publikace, výstava, konference, výročí) i nahodilých situací (pobyt pamětníka na území ČR, přednáška pamětníka, zdravotní stav pamětníka). Rozhovor s pamětníkem je v ideálním případě veden v průběhu několika návštěv. Jeho délka závisí na zkušenostech tazatele a vypravěčských schopnostech, zdravotním stavu a životních osudech pamětníka. Videozáznam rozhovoru je uložen v archivu Ústavu. Ukázky rozhovorů a dalších sebraných dokumentů se průběžně zveřejňují na internetových stránkách Ústavu společně se stručným životopisem dotazovaného, sestaveným z informací poskytnutých dotazovaným i z externích zdrojů. Dle aktuálních projektů Ústavu jsou nahrávky doslovně přepisovány a dále zpracovávány.

Popis autorských práv

-

22 pamětníků
stránka 1 / 3