Mgr. Ivan Mánek

* 1931  †︎ 2012

 • „Na té Mořině jsme dostávali, podobně jako v Jáchymově, na snídani půl litru černé kávy. Takové hořké melty a k tomu bylo 30 dkg na celý den. Přitom jsme pracovali v kamenolomu, kde jste musel naházet 17 vozíků vápence. Ten jste si musel natlouct palicí na co největší kusy, abyste ty vozíky měl brzy plné. Ten vůz jste musel odběhnout, označit a přivézt další. Kdo nesplnil tu normu, tak šel do korekce, což byl bunkr vedle obrovské cely. V korekci byl dotyčný člověk, dokud tu normu neplnil, a komu se to nedařilo, tak s tím měl velké problémy. Na té Mořině jsme byli asi těch sedm měsíců. Odsud to bylo pro nás vysvobození, když nás asi patnáct převezli, zpátky přes Pankrác, do Jáchymova.“

 • „Když se to prozradilo, tak celá ta naše skupina byla zatčena. Mám pocit, že Franta Zahrádka byl zatčen ve svém bytě, ale Karel Pecka byl zatčen během přechodu státní hranice. A pak už to nebyl žádný problém z něho dostat. Prvního chytli, nezřízeně zmlátili. Kdyby člověk mohl vyprávět, jaké byly výslechy na Státní bezpečnosti, tak by se skutečně dalo asi těžko něco zapírat. Když to z vás nevytloukli, tak používali halucinogenní látky. Mě třeba třískali pravítkem po plosce nohy, kdo to nezažil, tak ať si to zkusí. Běžné facky, to nebylo žádné mučení. To vás přivedli k výslechu a hned vám jich pár dali, ale to jsme nepovažovali za týraní. Ale potom, když jste nevypovídal podle jejich přání, tak to skutečně začalo. U nás mladých kluků to bylo především to bití.“

 • „V době, když jsem se oženil a měl dítě, mě oslovili při vystupování z autobusu dva příslušníci StB a zastavili mě a řekli mi, že by se mnou potřebovali mluvit. ,Já nevím, proč bych s Vámi měl mluvit.‘ Oni na to: ,No, vy jste skaut, znáte tady všechny skauty a tady se tvoří nějaké nové skupiny a my bychom potřebovali, kdybyste se do nich dostal a řekl nám, co se na Budějovicku děje.‘ – ,To si děláte srandu, co to po mně chcete.‘ – ,No, že byste na ně dohlížel, aby nedělali nic protistátního, protizákonného.‘ – ,To, jako myslíte, abych špicloval a donášel na ně?‘ – ,Nazvěte si to, jak chcete. My bychom na oplátku tolerovali to vaše zaměstnání a nemusel byste je opustit.‘“

 • „To jsem byl prostě úplně odříznutý od světa. Byla tam obrovská norma, která spočívala v tom, že jedině s vypětím sil se ji podařilo splnit. Řada lidí normu nesplnila. Nám bylo tehdy 19 či 20 let, to jsme byli mladší. Třeba my s tím Gustou Křížů jsme tu normu plnili. Kdo ji neplnil, tak dostal poloviční stravu a šel do korekce. A kdo dostal tu poloviční stravu, tak měl potom problém vůbec při té špatné stravě, málo kalorické, tu normu vlastně plnit na těch sto procent. Byť jsme, někteří z nás, si pomáhali. Řekli jsme, já ti ten jeden vozík udělám a nechám, třeba jsem udělal osmnáct a jeden jsem mu dal, abych tu normu plnil, i když to bylo samozřejmě dost složité, protože jsem měl často sám problém, někdy, v zimě, tu normu plnit. My jsme tam přijeli brzy na jaře, kdy ještě byla zima veliká. Když pršelo, to se dělalo za jakéhokoliv počasí a byl jste na otevřeném prostoru a musel jste denně naházet těch sedmnáct huntů, ať pršelo, padal sníh nebo pražilo slunce, to bylo lhostejné. To byla obrovská zátěž a já se domnívám, že to byl jeden z nejhorších lágrů, které v Československu byly.“

 • „Když jsem požadoval zvýšení platu v Motoru, tak mi bylo řečeno, že na zvýšení platu nemám nárok, abych s tím nepočítal. Já jim říkal: ,Jakže nemám nárok!‘ Nechal jsem se předvolat až k řediteli a tam mi řekli, že skutečně nemám nárok. Dozvěděl jsem se to až ve svých kádrových materiálech v Pardubicích po tzv. něžné revoluci. Tam jsem našel úplný stoh svých kádrových materiálů, kde jsem zjistil, že jsem NO 151, nepřátelská osoba číslo 151. To je moje označení. V tom svazku je řada věcí, například že jsem byl podle směrnice ÚV KSČ z roku 1971 zařazen do tzv. černých seznamů, kam byli zařazeni lidé, kteří se nějakým způsobem provinili proti režimu. Já tam byl zařazen kvůli své práci v Klubu angažovaných nestraníků, pro mé aktivity v Junáku a neschválení vstupu vojsk.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Jivno, 29.11.2008

  (audio)
  délka: 01:57:30
  nahrávka pořízena v rámci projektu Paměť a dějiny totalitních režimů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Pro své politické názory jsem byl evidován StB pod čísly NO 151 a NO 10419

činnovník lesní školy2.JPG (historic)
Mgr. Ivan Mánek
zdroj: http://www.obcaneprobudejovice.cz/index.php?option=com_contact&view=contact&id=22%3Amgr-bc-ivan-manek&catid=40%3Akandidati&Itemid=57

Mgr. Bc. Ivan Mánek se narodil v roce 1931 v Pohořelicích u Brna. Do skautského oddílu vstoupil v roce 1945 v Českých Budějovicích. Od roku 1948 až do zatčení StB vedl skautský oddíl. Sedmého září 1950 byl spolu se skupinou skautů zatčen a obviněn z tisku a rozšiřování letáků, v nichž upozorňoval na porušování lidských práv komunistickým režimem. Osmého a devátého prosince 1949 byl s touto skupinou veden monstrproces v Praze. Poté byl pamětník vězněn na Pankráci, ve Vinařicích, kde fáral na dole Fierlinger - Mayrau, v trestném lágru a kamenolomu Mořina a v Jáchymově na lágru Mariánská, kde fáral na dole Eva. V roce 1953 byl propuštěn na tehdejší amnestii. Roku 1953 se snaží dokončit středoškolské vzdělání, avšak je povolán k PTP a do 31. 12. 1955 fárá na dolech Nosek a Nejedlý. Po službě u PTP pracuje jako kontrolní dělník a poté jako strojní technik. Odmítá spolupráci s StB, načež je propuštěn ze zaměstnání a pracuje v českobudějovické teplárně jako topič a pak jako strojník. V době uvolnění mezi lety 1968-1970 zakládá a vede oddíl v Českých Budějovicích. Po opětovném zákazu činnosti vede oddíl mládeže ve skautském duchu v TJ KOH-I-NOOR České Budějovice až do roku 1989. V časech normalizace je veden Státní bezpečností v tzv. černých seznamech jako nepřátelská osoba NO 151 a 10419. Po roce 1989 je opět aktivním skautem, začíná znovu vyvíjet skautskou činnost a spoluzakládá skautskou organizaci v Českých Budějovicích. Je jmenován výchovným zpravodajem a zvolen místopředsedou Krajské rady Junáka. Po sametové revoluci se stává členem instruktorského sboru Jihočeské skautské lesní školy a vede rádcovský kurz. Spoluzakládá okresní klub PTP a KPV v Českých Budějovicích. Od roku 1990 byl členem zastupitelstva města Českých Budějovic. Zároveň v letech 1991-1998, i přes relativně vysoký věk, studuje na Jihočeské univerzitě. Ivan Mánek zemřel 15. září roku 2012.