Eugen Matijenko

* 1922  †︎ unknown

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Smrt se mě netýkala

Eugen Matijenko se narodil 20. září 1922 ve vsi Kopytkov na Volyni v tehdejším Polsku jako pohrobek. Spolu s matkou bydleli na statku u svých strýců v Černachově. Zde nejprve navštěvoval ukrajinskou jednotřídku a později dojížděl do Zdolbunova. Navštěvoval také střední školu v Rovnu, kterou ovšem německé okupační úřady uzavřely. Po osvobození oblasti v květnu roku 1944 vstoupil v Rovnu do 1. čs. armádního sboru. Zařazen byl do 1. brigády k autorotě a poté byl díky svým jazykovým znalostem přiřazen na osobní oddělení štábního sboru, kde mu přiřadili evidenci padlých. Účastnil se také bojů na Machnówce v rámci Karpatsko-dukelské operace a podílel se tak na osvobození Československa. Závěr války ho zastihl na Moravě. Demobilizován byl v červnu 1946 v Žatci. Po roce 1948 sepsal protirežimní leták, který šířil ve svém okolí. Pamětníka zatkli a Okresní soud v Chomutově mu vyměřil patnáctiměsíční nepodmíněný trest. Díky amnestii se však po třech měsících dočkal propuštění. Po výkonu trestu pracoval v Oblastním podniku služeb Žatec, kde zůstal až do odchodu do penze. Od listopadu 1958 si StB vedla jeho spis pod krycím jménem „Malíř“.