Příběhy 20. století

Post Bellum

V roce 2001 se skupina českých novinářů a historiků, která se potkávala na různých tiskových konferencí, výročních pietních akcích u pomníků, založila instituci – POST BELLUM (z lat. "Po válce"). Vedlo je k tomu přesvědčení, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět v celku, souvisle, detailně. Jejich paměti jsou jedním z nejcennějších svědectví o moderních dějinách, ale i povaze českého národa. Pokud jejich vzpomínky nebudou zachovány pro současné a budoucí generace, jen těžko se bude společnost vypořádávat, vyrovnávat se s totalitní minulostí. Chceme shromáždit co možná nejrozsáhlejší sbírku rozhovorů - autentických osobních příběhů a svědectví. Novináři začali ve svém volném čase navštěvovat pamětníky a budovat sbírku vzpomínek, fotografií, deníků a různých textů o osudech z doby 2. světové války a komunistické totality. Dnes sbírka Post Bellum čítá stovky zpracovaných rozhovorů s pamětníky. Archiv vzpomínek osobností českého národa buduje skupina reportérů a moderátorů bývalé české redakce BBC, redaktorů Českého rozhlasu a absolventů humanitních oborů. Natáčíme vzpomínky během delších sezeních s pamětníky. Necháváme pamětníky vyprávět, tak, jak sami uznají za vhodné, nevedeme s nimi klasický novinářský rozhovor. Po odvyprávění příběhu se s pamětníkem obvykle setkáváme podruhé. Během tohoto sezení mu ukazujeme archivní dokumenty, podrobněji rozpracováváme některé epizody z jeho života. Vzpomínky pamětníka v tomto projektu doplňujeme textovou (snažíme se stručnou a výstižnou formou popsat o čem pamětník vyprávěl) a fotografickou dokumentací. Ve zvláštních případech vyprávění pamětníků natáčíme TV technikou. Moc děkujeme všem donátorům, bez kterých bychom se neobešli. Děkujeme. Prosíme všechny, které jsme projektem Příběhy 20. století zaujali, pomozte finančně i vy. Děkujeme. Bankovní spojení na sdružení Post Bellum: 51-1707230277/0100 Kontakty: Ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa, mikulas.kroupa@postbellum.cz

Popis autorských práv

Veškeré příběhy, svědectví, textové dokumenty, fotografie a další materiály ze sbírky Post Bellum jsou k dispozici všem, kteří ctí pravidla citace. Chceme sbírku v co možná nejširší podobě využívat ke studijním, badateským, publikačním a jiným účelům. POST BELLUM poskytuje právo dalším osobám k využití, bude-li takové využití v souladu s posláním POST BELLUM a v souladu s etickým kodexem organizace. A to zejména: „Dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty ke kulturnímu a hodnotovému dědictví.“ Využití vzpomínek je možné v rámci projektů, které provází: „Tvořivý přistup, tolerance, kritické myšlení, kolegialita, vzájemný respekt, otevřenost, nestrannost a nezávislost, snaha o svobodnou historickou reflexi a poučení. Přispívají k vytváření prostoru pro svobodu slova, myšlení a tvorby, v němž může vyrůstat demokracie.“ Organizace, která chce dokumentační materiály využít: „Musí dbát především na respekt k lidské důstojnosti založený na úctě k veškerým projevům lidské existence.“ Prosíme uvádějte zdroj např.: "... ze sbírky Post Bellum, www.pametnaroda.cz" Pro licenční využití nás kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz

2883 pamětníků
stránka 1 / 289