Nevěřili mu Osvětim. I proto o ní psal

/ /
Hana Hnátová s bratrem Arnoštem Lustigem. Zdroj: Hana Hnátová
Hana Hnátová s bratrem Arnoštem Lustigem. Zdroj: Hana Hnátová

Nechtěl se stát spisovatelem. Psaní pro něj ale bylo způsobem, jak svým životem nést trauma holokaustu. Spisovatel Arnošt Lustig se narodil 21. prosince 1926 – právě před 95 lety.

Prošli nacistickými koncentračními tábory a po válce často nebyli schopni o svých zkušenostech mluvit. Jejich trauma bylo nesdělitelné a mlčeli o něm i před svými nejbližšími. „Nakonec o to jim šlo, abychom ztratili svoje lidství, abychom se hnusili sami sobě. Ten šok zbavil schopnosti mluvit zvlášť lidi, kteří cítili odpovědnost nejen za sebe,“ řekl Arnošt Lustig svému životopisci Františku Cingerovi. Lustig sám ale své celoživotní literární úsilí zasvětil právě tomu, aby popsal lidské osudy a emoce v soukolí holokaustu. Mnohokrát v rozhovorech zmínil, že jeho svědectví zpočátku nikdo nevěřil, proto sáhl k literárnímu vylíčení: „Shovívavě mě hladili po hlavě a říkali: ,Chudák se pominul.’ Pochopil jsem, že o těch zvěrstvech se nedá vyprávět. Zkusil jsem to napsat. (…) Tak jsem se dostal k literatuře.“ 

Arnošt Lustig (21. prosince 1926 – 26. února 2011) byl český židovský spisovatel a publicista. Debutoval roku 1957 povídkovou sbírkou Noc a naděje, následovaly sbírky povídek Démanty noci a Ulice ztracených bratří. K jeho nejvýznamnějším novelám a románům patří Dita Saxová a Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou. Spolupracoval na mnoha filmech podle svých děl, byl držitelem mnoha literárních ocenění včetně nominace na Pulitzerovu cenu a Mezinárodní Man Bookerovu cenu. 
Hana Hnátová s rodiči a bratrem Arnoštem. Zdroj: Hana Hnátová
Hana Hnátová s rodiči a bratrem Arnoštem. Zdroj: Hana Hnátová

Jugendheim, pokoj číslo 16 

Jako malý chlapec nikdy nesnil o tom, že by se stal spisovatelem. Chtěl pilotovat letadla nebo být soudcem, chtěl rozhodovat o tom, co je spravedlivé, a co nespravedlivé. Vyrůstal v chudé Libni v rodině obchodníka se střižním zbožím. Jeho starší sestra Hana, provdaná Hnátová, vyprávěla ve svých vzpomínkách pro Paměť národa o vztahu rodiny k víře. Maminka chodila do synagogy, tatínek víru a tradice příliš neprožíval. „Problém byl s Vánocemi. Jednou dokonce Arnošt přinesl stromeček, tatínek by i svolil, ale maminka nechtěla, abychom ho zdobili,“ vyprávěla Hana Hnátová. 

Arnoštovi nebylo ještě patnáct let, když kvůli svému židovskému původu musel odejít z gymnázia. O rok později na podzim 1942 dostala celá rodina příkaz k transportu do Terezína. Arnošt tam žil v Jugendheimu na pokoji číslo 16 a prožil zde mnoho iniciačních momentů svého dospívání. Potkal například Jiřího Justice, kamaráda, který se stal předobrazem mnoha hrdinů jeho povídek, a také Inge, krasojezdkyni z hamburského cirkusu, která se za malý příděl cukru postarala o jeho milostné zasvěcení. 

Jednou ukradl trochu margarínu v proviantním skladu a za trest se ocitl na samotce. Náhodou tu našel výtisk Dostojevského románu Zločin a trest: „Objevil jsem tak literaturu, jejíž esencí je pravda. Schopnost vidět pravdu. Poučit, posílit pravdou.“

Hana Hnátová (2018). Zdroj: Post Bellum
Hana Hnátová (2018). Zdroj: Post Bellum

Krása může vytrysknout ze špíny

Na konci září 1944 byl Arnošt i jeho otec posláni do Osvětimi. Ani ne osmnáciletý Lustig  měl štěstí, byl zdravý a silný, takže při selekci ho určili na práci. S otcem, který šel do transportu o den později, se ale už nesetkal:

„Ptal jsem se přítele, kde je můj otec. Řekl mi: ,Víš, tvůj otec si nesundal brýle!’ V Osvětimi každý, kdo měl brýle, šedé vlasy nebo vypadal starý a nemocný, šel rovnou do plynové komory.“

Zázrak při selekci

Maminka Terezie, sestra Hana a sestřenice Věra ale měly neuvěřitelné štěstí: selekcí prošly všechny tři a mohly zůstat spolu, přestože maminčiny vlasy byly kvůli zkušenostem z Terezína úplně bílé. Když ji esesák poslal na opačnou stranu než její dceru a neteř, odvážila se protestovat: „Prosím, to jsou moje děti,“ oslovila ho dobrou němčinou. „On se na ni podíval, maminka byla o hlavu větší než já, statná venkovská paní, a vzal ji za ramena a přesunul ji zpět k nám,“ vyprávěla Hana Hnátová. Se svou matkou strávila v Osvětimi jen dva nebo tři týdny, potom je poslaly do saského Freibergu, pobočky koncentračního tábora Flossenbürg, a později do Mauthausenu, kde zažily osvobození americkou armádou. 

Eva Lustigová s tatínkem Arnoštem Lustigem, rok 1958. Zdroj: Eva Lustigová
Eva Lustigová s tatínkem Arnoštem Lustigem, rok 1958. Zdroj: Eva Lustigová

Arnošt Lustig v Osvětimi prožil také jen několik týdnů, ty však byly naplněny zkušenostmi na hranici života a smrti. Na pár dnů se dokonce ocitl v karanténě s lidmi určenými do plynu, kterým už ani netetovali vězeňská čísla. „V Osvětimi jsem si uvědomil, jak krása může vytrysknout i ze špíny; setkal jsem se s nádhernými bezzubými, holohlavými a špinavými ženami – krása ale tryskala z jejich duší; probouzely radost, něhu, usilovaly o dobro i v těch hrůzných podmínkách, o lidství v osobním slova smyslu, což neznamenalo nutně heroické činy. I v těchto podmínkách dokázaly činit život lepším.“

Pak díky těmto zkušenostem pochopil, proč mnoho lidí po návratu domů trpělo traumatem přeživších – přežití totiž vždy bylo na něčí úkor: „Každý, kdo přežil Osvětim, přežil jenom proto, že místo něho zabili někoho jiného. Je jenom „štěstím“, v uvozovkách, nevědět, koho zabili. Ale pořád je to velmi nepříjemný pocit, je to pocit viny bez viny.“ I s tímto absurdním pocitem provinění se potýkají mnozí jeho literární hrdinové, někteří z nich si nakonec vezmou život jako hrdinka novely Dita Saxová.  

Arnošt Lustig: Zpověď (první část).

Zoufalý útěk cizí krajinou

Přibližně po měsíci v Osvětimi se Arnošt s kamarádem Jiřím Justicem přihlásili do pracovního transportu do Meuselwitzu, pobočného tábora Buchenwaldu. Po vybombardování továrny, ve které pracovali, vedla jejich další cesta vlakem do Dachau. Když v půli dubna transport napadla americká stíhačka, oba přátelé vyskočili z vlaku a ocitli se na svobodě. Ovšem na německém území, kde se neorientovali a nikdy nevěděli, jestli jim místní lidé nabídnou pomocnou ruku, nebo je udají úřadům. Arnošt Lustig tento zoufalý útěk později zachytil v povídce Tma nemá stín ze sbírky Démanty noci, která se stala předlohou stejnojmenného filmu Jana Němce. V dubnu 1945 se pak dostal do Prahy, ukrýval se tam, účastnil se Pražského povstání a později přivítal na nádraží svou matku a sestru, které se vrátily z Mauthausenu. 

Eva Lustigová s rodiči, bratrem a tetou Věrou, sestřenicí Arnošta Lustiga: Zdroj: Eva Lustigová
Eva Lustigová s rodiči, bratrem a tetou Věrou, sestřenicí Arnošta Lustiga: Zdroj: Eva Lustigová

Po válce začal studovat obchodní akademii, kterou ovšem záhy opustil, a vystudoval žurnalistiku na Vysoké škole politických a sociálních věd. Začal pracovat jako novinář, v letech 1948 a 1949 dvakrát vycestoval do Izraele, odkud dělal reportáže pro Československý rozhlas. Oženil se tu s Věrou Weislitzovou, sionistkou z Ostravy, se kterou se potkal už předtím těsně po válce v zotavovacím táboře pro židovské sirotky. 

Arnošt Lustig byl v té době členem KSČ, ale režim rychle ztrácel jeho důvěru: „ Byla tady cenzura, na všechno byli dozorci, takoví drábové. Řídili se sovětským socialismem a věřili, že v tomto systému nemůže přijít ekonomická krize. A najednou bum a byla tady. Partaj z toho byla zoufalá, nevěděla, co dělat, tak povolila více svobody některým novinářům, filmařům, spisovatelům a hudebníkům.“ 

Plýtvat energií je má životní nutnost

Srpnová invaze roku 1968 zastihla rodinu Lustigových v Itálii. Arnošt a Věra tehdy měli už sedmnáctiletého syna Josefa a dvanáctiletou dceru Evu. Nějaký čas pak rodina strávila v Izraeli, poté v Jugoslávii a nakonec roku 1970 zakotvili ve Spojených státech, kde Arnošt Lustig přednášel literaturu a scenáristiku na univerzitě ve Washingtonu. Kurzy tvůrčího psaní vedl po roce 1989 i v Československu. Zároveň až do konce života psal a v devadesátých letech jako šéfredaktor vedl českou edici časopisu Playboy. „Plýtvání energií, to není vášeň ani póza, to je má životní nutnost,“ konstatoval.

Hana Hnátová s tatínkem a bratrem. Zdroj: Hana Hnátová
Hana Hnátová s tatínkem a bratrem. Zdroj: Hana Hnátová

Teprve rakovina ho na sklonku života přinutila polevit ve vysokém pracovním tempu. Literatura pro něj byla nejen tvůrčí disciplínou, ale svým způsobem i klíčem k životu. 

„Literatura je především individuální, je to citová paměť. Literatura je pokus člověka odpovědět si na otázky, na které si odpovědět nelze. Literatura připomíná nížiny i výšiny života. To nejhorší i to nejlepší, dobro i zlo, správné i nesprávné, spravedlivé i nespravedlivé.“