Nedovolili jí studovat medicínu, uspěla v oboru informační věda

/ /
Marie Königová v roce 2015. Foto Lukáš Žentel
Marie Königová v roce 2015.
zdroj: Lukáš Žentel

Marie Königová dosáhla vrcholu v oboru informační věda, i když nikdy nevstoupila do KSČ. Dostala se k němu z nouze, protože v 50. letech nemohla studovat medicínu. Nakonec se stala historicky první profesorkou informační vědy v ČR.

Narodila se v roce 1931 v Praze a první roky svého života strávila v Průhonicích, kde byl její dědeček Vladimír Balcar známým lékařem. S koněm a malým povozem objížděl své pacienty, mezi které patřila i rodina pána Průhonického zámku Arnošta Silva-Tarouca.

Marie se svými bratry v Průhonicích.
Marie se svými bratry v Průhonicích.

„Dědeček vynikal v mnoha věcech. Mimo jiné měl vynikající sluch a znal se s Antonínem Dvořákem, který bydlel v Žitné ulici. V Praze chodil na opery, a když se vrátil, sedl k piánu a zahrál všechny melodie,“ vzpomínala na dědečka, který byl mezi místními velmi oblíben nejen proto, že se zasadil o zavedení pravidelné autobusové linky z Prahy do Průhonic.

S rodiči bydlela v Kaprově ulici, její tatínek otec Augustin Šulc byl zdatným obchodníkem, který se svým bratrem Karlem založili firmu na prodej a servis motocyklů. V době první republiky se také zasloužil o zavedení prodeje britských motocyklů BSA, později zastupoval českou značku ČZ.

Tatínek Augustin Šulc

Vynikal nejen podnikavostí, ale i odvahou, po válce přijel na novém modelu motocyklu BSA z Londýna do Prahy. Tato reklamní jízda byla středem pozornosti v tehdejších pražských novinách a přispěla k popularitě firmy i samotného Augustina Šulce.

Otec Augustin (vlevo) s bratrem za první republiky.
Otec Augustin (vlevo) s bratrem za první republiky.

Radost z podnikání a prosperita však netrvaly dlouho. Po nástupu komunistů k moci byl otec, obviněn ze spolupráce s cizí mocností, držen ve vyšetřovací vazbě a jeho podnik komunisté zestátnili.

„Majetek otce zmizel, byl doslova rozkraden. Otec se obrátil na právníka, aby dostal potvrzení, že byl neprávem zavřený. Bylo mu však řečeno, že žádné doklady k jeho případu neexistují.“ Za celou dobu, co byl ve vazbě, ho rodina nemohla navštívit.

Matfyz místo medicíny

Psal se rok 1950, Marie měla po maturitě na reálném gymnáziu v Dušní ulici a bylo nemyslitelné, že by mohla jít po vzoru dědečka studovat medicínu. „Tak jsem šla pracovat do autoklubu, dva roky jsem připravovala řidičáky. V září na matematicko-fyzikální fakultě vypsali doplňkové zkoušky na přijetí.“

ELIŠKA – první samočinný počítač v Československu vyprojektovaný v letech 1950-57 týmem Antonína Svobody.
ELIŠKA – první samočinný počítač v Československu vyprojektovaný v letech 1950-57 týmem Antonína Svobody.

Podala si přihlášku a přijali jí, měli totiž tak málo studentů, že jim nevadil její špatný politický profil. Po úspěšném absolvování nastoupila do Výzkumného ústavu matematických strojů k docentu Antonínu Svobodovi, který díky své zkušenosti z USA sestrojil první československý počítač SAPO. Přestože u docenta Svobody působila pouze jeden rok, tato zkušenost ji nasměrovala k pozdější profesi.

Napadlo ji, že by bylo možné počítač využít při práci s jazykem, a proto nastoupila proto do Ústavu pro jazyk český Akademie věd. „Přijali mne jako jediného člověka, který rozumí matematice, aby mohli pracovat s rozbory textů,“ vysvětluje.

Vědecká kariéra bez stranické legitimace

Po čase začala pracovat v Ústavu technických a ekonomických informací, kde se pět let zabývala vyhledáváním knižních informací. Přitom začala učit na katedře vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakultě UK matematické metody v jazykovědném oboru, nejdříve externě a po čase na plný úvazek.

„Pracovala jsem tam na té nejnižší úrovni jako asistentka, protože jsem samozřejmě nikdy nebyla v žádné partaji. Nabízeli mi také, abych vstoupila, ale řekla jsem jim, že to opravdu nepotřebuji.“

V roce 1976 získala titul PhDr. a v roce 1980 získala titul CSc. obhajobou práce o možnostech použití matematických metod v informatice.

Marie Königová získala v roce 1980 titul CSc.
Marie Königová získala v roce 1980 titul CSc.

Rok 1989 přinesl Marii Königové nové možnosti. V roce 1991 získala titul docent v oboru informační věda. Pobývala na univerzitě v Torontu a svou profesní kariéru završila v roce 1994, kdy jako první žena v ČR získala titul profesor v oboru informační věda.

Kromě toho začala spolupracovat s Českým rozhlasem, kde moderovala pořad A léta běží, který v té době poslouchalo okolo 800 tisíc posluchačů. Přednášela také pro seniory. Své poslání vidí také v udržování vztahů se svou rozvětvenou rodinou, která jí dává do života radost a energii.

Nejdůležitější životní zásadou je pro ni skautská poctivost a statečnost. Hodnoty, kterými se vždy řídila a které ji stále provázejí jejím dlouhým a zajímavým životem.