Dr. Felix Kafka

* 1925  

 • „Když jsem byl ve škole v Cheltenhamu, byl jsem tam tři roky. Během těch tří let bombardovali Cheltenham jenom jednou. Tehdy jsme skoro unikli. V Londýně ovšem to bylo něco jiného. My jsme bydleli, ten pokoj, který jsme tam měli, byl na jedné z hlavních ulic a to bombardovali. Pokud si pamatuji, hned na začátku jsme jednou šli dolů do stanice metra, tam spalo spousta lidí, tak jsme tam také přespali noc, poněvadž to bylo hluboké a aspoň se tam bomby nedostaly. Ale bylo to tam nepříjemné, tak nepříjemné, že jsme tam už nikdy nešli. Tak jsme spali normálně a říkali jsme si vždycky: ´Když nás to má praštit, tak nás to praští, a když ne, tak unikneme.´ Naštěstí jsme unikli.“

 • „Otec nebyl sionista. Otec byl český žid. Tak jsme do sionistických skupin jaksi nikdy nechodili. My jsme patřili k Makabi, to byl židovský sportovní klub, ale to je jediné. Občas jsme chodili do synagog, ale to bylo jen na velké svátky. Já musím říci, že jsme opravdu žili jako čeští židé, byli jsme Češi židovského náboženství, ne Židé, kteří žijí v Česku. To byl vliv otce. Jak se stal předsedou židovské obce coby český žid, já myslím, nevím, ale myslím, že sionisti byli proti němu tenkrát.“

 • „Každopádně nás rodiče oba, otec i matka, dovezli na nádraží, dali nás do vlaku a tam jsme byli se spoustou jiných dětí. Já musím říci, že rodiče, zvláště máma, se chovali úplně úžasně, máma před námi neplakala, ale když na to myslím teď, jaksi dozadu, tak si myslím, že to muselo být pro ně hrozné, děti posílat pryč. Jiní rodiče tam plakali, to tam bylo vidět a trošičku si na to pamatuju, ale pro mě, jak jste mi pomohl s tím slovem, to bylo dobrodružství víc, než cokoli jiného. Tak jsme seděli v tom vlaku, ještě nás Němci kontrolovali, kdo jsme, měli jsme čísla, která nám visela kolem krku. Všechno bylo v pořádku, pokud se nás týče, tak jsme pouze seděli a pak se konečně jelo.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 05.05.2016

  (audio)
  délka: 02:12:56
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Byli jsme Češi židovského vyznání, ne Židé žijící v Čechách

Felix Kafka 2016
Felix Kafka 2016
zdroj: natáčení ED

Dr. Felix Kafka se narodil 28. června 1925 v Praze jako druhý syn do židovské rodiny. Otec Emil Kafka (1880-1948) pracoval jako advokát a zároveň vykonával funkci předsedy Židovské obce v Praze, matka Eliška vyučovala francouzštinu a později zůstala v domácnosti. 28. června 1939 odjeli oba bratři, starší Jiří Pavel (1924) a Felix s transporty dětí, které organizoval Nicholas Winton, do Velké Británie. Do Anglie se v září 1939 dostal i otec, který zde později pracoval pro Benešovu exilovou vládu. Matka zůstala v Praze. Felix s bratrem pobývali krátce v utečeneckém táboře, pak ve škole v Southamptonu a nakonec v internátní škole v Cheltenhamu, kde strávili tři roky. Bratr Jiří Pavel nastoupil v roce 1942 do RAF, prošel výcvikem a zapojil se do bojů. Felix se později přestěhoval do Londýna, kde pokračoval ve studiu chemického inženýrství. Po skončení války v létě 1945 navštívil Československo, setkal se s matkou, která prošla ghettem v Lodži a tábory v Osvětimi a Bernsdorfu, ale vrátil se do Anglie, aby dokončil studia. Do Anglie v roce 1947 odešel i bratr Jiří Pavel, po smrti otce (1948) se za syny přestěhovala i matka. Felix Kafka pracoval jako chemický technolog, pracovně pobýval v Holandsku, Austrálii a v Belgii, i jako penzista do nedávné doby působil jako konzultant EU v Bruselu. Felix Kafka je vdovec, s manželkou vychoval syna a dceru, v současné době žije v Yorku v Anglii.