Miroslav Šlechta

* 1928  

 • „Já jsem mu říkal: ‚Podívejte, pane veliteli, já světím sobotu. Kdybych nesvětil sobotu, tak tady nebudu a nebudu ani vězněm. A protože chci světit sobotu, tak vám nepůjdu uklízet. Pozvěte si mě zítra nebo jiný den.‘ On mě začal přesvědčovat. Celou skupinu propustil, pouze mě si vzal do kanceláře a začal mně to vysvětlovat po svém. Postavil mě v kanceláři před skříň, nasadil mně na ruce želízka a začal mě přesvědčovat pěstmi.“

 • „My kluci jsme k ní vzhlíželi s respektem a úctou – dospělá dívka – my jsme jako kluci v ní viděli mladou ženu. Když později Židé museli všechno lepší oblečení odevzdat a procházela se kolem nás v ošuntělém obleku s židovskou hvězdou, bylo smutné vídat ji, jak se do svého ošuntělého obleku krčí a stydí se za své označení.“

 • „Krátce před volbami se tatínkovi přihodilo, že z berního úřadu dostal oznámení, že díky zásahům komunistické strany, která má zájem na tom, aby se i jeho podnik lépe rozvíjel, jsou mu sníženy daně o dvě třetiny. Tatínek jásal: ‚Podívejte se, jak to je úžasné, ty komunisti, to jsou kabrňáci, oni mně umožňují podnikat lépe než doposud!‘ Tak hádejte, koho náš tatínek v těchto svobodných volbách volil? Dal samozřejmě hlas komunistům.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Pardubice, 09.04.2013

  (audio)
  délka: 43:00
  nahrávka pořízena v rámci projektu Soutěž Příběhy 20. století
 • 2

  Hradec Králové, 17.04.2018

  (audio)
  délka: 03:21:36
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Královehradecký kraj
 • 3

  Vysoké Mýto, 11.11.2019

  (audio)
  délka: 01:17:31
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Víc se sluší poslouchat Boha než člověka

Miroslav Šlechta v 80. letech
Miroslav Šlechta v 80. letech
zdroj: Pamět Národa - Archiv

Miroslav Šlechta se narodil 2. srpna 1928 v Přestavlkách, v okrese Chrudim. Dětství prožil s rodiči a dvěma bratry v České Třebové. Měl zálibu v četbě, oslovily ho Masarykovy spisy, Čapkovy Hovory s TGM a Bible. V České Třebové se v roce 1938 účastnil Všesokolského sletu, prožil zde okupaci a odchod židovských spoluobčanů do koncentračních táborů. Na konci války viděl transporty zajatců a později i německé civilisty a vojáky, kteří přes město prchali na západ. Vyučil se vulkanizérem u svého otce. Během války se rodina Šlechtových sblížila s členy Církve Adventistů sedmého dne (CASD) a v roce 1949 vyústily pamětníkovy sympatie v jeho křest a vstup do této církve. V roce 1951 nastoupil do Kaplic na vojnu. Pro své náboženské přesvědčení, které mu zakazovalo pracovat v sobotu, byl brzy uvězněn a v roce 1952 odsouzen na osmnáct měsíců. Trest si odpykával v pracovních táborech na Jáchymovsku. Po krátkém pobytu na svobodě, na amnestii v roce 1953, byl podruhé odsouzen v Plzni v roce 1954, na jedenadvacet měsíců. Na svobodu se dostal v listopadu 1955 a poté pracoval jako dělník. V roce 1958 se oženil a společně s manželkou Hanou vychovali tři děti. Časem narostly neshody s představiteli CASD, které vyústily v jeho exkomunikaci v roce 1988. Jeho jedinou autoritou je sám Bůh a také celoživotní idea: Víc se sluší poslouchat Boha než člověka. Vstřícný a hluboce věřící člověk, vděčný za každý den a za celý svůj život.