Marie Alžběta Salmová

* 1931  †︎ 2022

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Když se člověk aspoň okrajově drží Desatera, tak cestu najde

Starohraběnka Marie Alžběta Salmová, 1937
Starohraběnka Marie Alžběta Salmová, 1937
zdroj: Archiv pamětnice

Starohraběnka Marie Alžběta Salm-Reifferscheidt-Raitz se narodila 17. srpna 1931 na zámku v Rájci nad Svitavou. Pochází ze starého šlechtického rodu Salmů sídlícího na Moravě. Její rodina byla v době nacistické okupace tvrdě perzekvována. Otec Hugo Salm-Reifferscheidt žil pod neustálým tlakem, aby se přihlásil k německé národnosti. Snažil se vzdorovat, nakonec ale kvůli tomu, aby ochránil své české zaměstnance a jejich rodiny, příslušnost k německé národnosti podepsal. Na základě Benešových dekretů mu byl po válce zabaven veškerý majetek, celá rodina musela nosit označení „N“, dostávala méně přídělových lístků i cenzurovanou poštu. Marie Alžběta nesměla studovat, živila se jako úřednice a posléze jako řidička nákladních aut. V 50. letech emigrovala spolu se svým manželem Jiřím Čubukem do Rakouska. I přes útrapy, které ve své rodné zemi zažila, svou vlast miluje. S Českou republikou však dodnes vede spor o navrácení majetku i o dobré jméno svého otce.