Radim Špaček

radim.spacek@gmail.com
Články (5)
stránka 1 / 1
Dietrich Koch v roce 2019. Foto: Post Bellum
/ /

Vzpomínka na Dietricha Kocha

S lítostí jsme se dozvěděli, že zemřel laureát Ceny Paměti národa Dietrich Koch. Cenu za něj vloni v listopadu přebrala jeho paní, která nám poté opakovaně psala, jak moc si pan Koch ocenění vážil. A nám bylo velkou ctí jeho příběh zaznamenat.

Zleva: Ctirad, Zdena, maminka a Josef Mašínovi v roce 1941.
/ /

Hrdinové

Co znamenal listopad 1989 pro ty, kdo patřili k protikomunistické odbojové skupině kolem bratrů Mašínů, či pro jejich příbuzné, kteří zůstali v Československu?

Soudní přelíčení v době socialismu.
/ /

Soudci

Obnova právního státu patřila k hlavním polistopadovým úkolům. V jakém postavení byli za normalizace soudci a advokáti? Jak proběhla očista justice od zkompromitovaných lidí?

Fotografie Vladimíra Hučína z vězení v roku 1976.
/ /

Neviditelní

Nedlouho po listopadu 1989 nastoupili někteří odpůrci komunismu k tajným službám. Patřil k nim i Vladimír Hučín: patrně jediný disident, stíhaný z politických důvodů i v demokratickém státě.

Pohraničníci
/ /

Pohraničníci

V prosinci 1989 padla „železná opona“, která oddělovala sovětský blok od západního světa. Stříhání drátů na hranicích je zřejmě nejvýraznějším symbolem nově nabyté svobody. Jak tehdejší události vidí někdejší důstojníci Pohraniční stráže?