Odsunutá paměť Šumavy

Evropský fond pro regionální rozvoj / Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020

Vzpomínky českých Němců odsunutých z regionu Šumavy

Popis autorských práv

Projekt byl podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

16 pamětníků
stránka 1 / 2