Čeští letci patřili v bitvě o Británii do „hrstky“, která poprvé porazila Hitlerovo Německo

/ /
Letci 310. čs. perutě na letišti Duxfordu v září 1940. Na fotografii: Václav Bergman, Bohumír Furst, Rudolf Zima, Emil Fechtner, Stanislav Zimprich, Jan Kaucký, Karel Šeda, Jaroslav Malý, Vilém Goth, Josef Vopalecký, Svatopluk Janouch, Raimund Půda, Gordon Sinclair, John Boulton and Jerrard Jeffries. Foto: Imperial War Museums
Letci 310. čs. perutě na letišti Duxfordu v září 1940. Na fotografii: Václav Bergman, Bohumír Furst, Rudolf Zima, Emil Fechtner, Stanislav Zimprich, Jan Kaucký, Karel Šeda, Jaroslav Malý, Vilém Goth, Josef Vopalecký, Svatopluk Janouch, Raimund Půda, Gordon Sinclair, John Boulton and Jerrard Jeffries. Foto: Imperial War Museums

Před 80 lety začala bitva o Británii, do které se v její rozhodující fázi zapojili českoslovenští piloti, a v řadách britského Královského letectva (RAF) přispěli k první zásadní prohře nacistického Německa.

Británie byla 10.  července 1940 jedinou evropskou zemí, kterou Hitler nepokořil (se Sovětským svazem ho pojilo spojenectví). Britové si uvědomovali, že osud jejich země závisí na „hrstce“ příslušníků Královského letectva, a proto piloty z cizích zemí vítali.

„Ještě nikdy v dějinách lidských konfliktů nedlužilo tolik lidí za tak mnoho tak malé hrstce jedinců,“ pronesl britský premiér Winston Churchill 20. srpna 1940.

Onu hrstku (The Few) tvořilo 2 353 Britů, ke kterým se připojili letci ze zemí Commonwealthu, tedy národů poddaných britskému panovníkovi – Novozélanďané, Australané, Kanaďané a Jihoafričané, a piloti z nacisty okupovaných zemí. Mezi nimi tvořili nejpočetnější skupinu Poláci (145) a Čechoslováci (88).

„Královské letectvo — Royal Air Force — vědělo, že prchá několik dobře vycvičených Čechů i Poláků,“ vyprávěl pro Paměť národa František Fajtl, jeden z nejznámějších československých pilotů 2. světové války, který bojoval na západní i východní frontě.

„Vzali nás a my jsme museli projít takzvanou zdravotní karanténou, ta byla 14 dní. Ale protože měli nouzi o piloty, tak nám byla zkrácena na dobu týdne. Tu jsme prožili ve shromažďovacím táboře v Cholmondeley Parku a tam odtud potom jsme se dostali do anglických jednotek.“

Po krátkém výcviku na britské letouny Hurricane a Spitfire vzlétl do boje v 1. a 17. peruti a ve spolupráci se svými britskými druhy dva letouny sestřelil a třetí vážně poškodil.

František Fajtl se nejvíce proslavil u 313. československé stíhací perutě, k níž nastoupil v květnu 1941. Brzy se ujal velení nad jednou z jejích letek a v jejím čele pak podnikal ofenzivní výpady nad okupovanou západní Evropou. Po svém sestřelení nad okupovanou Francií v květnu 1942 se dokázal neuvěřitelně dobrodružnou cestou vrátit přes frankistické Španělsko zpátky do Anglie. Po svém návratu byl jmenován velitelem 313. čs. stíhací perutě a v roce 1944 se dobrovolně přihlásil na východní frontu a do konce války velel 1. čs. stíhacímu leteckému pluku, jednotce proslulé svým statečným bojem při Slovenském národním povstání. Své válečné zážitky ze západní i východní fronty popsal poutavě v několika knihách, tou nejznámější byla Sestřelen, která poprvé vyšla v roce 1947. Díky jeho literárnímu talentu se na letce nezapomnělo ani v dobách, kdy se o jejich působení na západní frontě v Československu mluvit nesmělo a letci byli zavíráni do vězení a pracovních táborů – František Fajtl strávil 17 měsíců v táboře nucených prací Mírov.

Příjmení statečných československých letců, kteří uprchli z okupovaného Československa, aby bojovali proti Hitlerovi, připomínají ulice na sídlišti Černý Most. V roce 1991 nahradila jména zahraničních komunistických funkcionářů. Nechybí mezi nimi Františkova ulice pojmenovaná na počest Josefa Františka, nejúspěšnějšího stíhače bitvy o Británii. Účastnil se jí v legendární 303. polské peruti a jeho kamarád-letec Josef Balejka vysvětlil Paměti národa proč.

S Josefem Františkem, Vilémem Košařem a Matějem Pavlovičem se vyznamenali hned na začátku války při obraně Polska. Slavný československý čtyřlístek bránil po boku Poláků ze vzduchu také Paříž, a proto byli po pádu Francie zařazeni po příjezdu do Anglie do 303. polské perutě.

České eso v polské peruti

Dne 10. července 1940, který je považován za oficiální začátek bitvy, vznikla 310. československá stíhací peruť. „Napsal jsem tajně na české vyslanectví v Londýně, že jsme tady, že jsme mezi Poláky a co máme dělat. Vzápětí jsem dostal odpověď od nějakého velitele, že máme zůstat mezi Poláky, prý jsme se proslavili v Polsku a naše vláda má zájem na prohlubování spolupráce s Poláky,“ uvedl Josef Balejka.

Josef František, eso es, ale také rebel. V bitvě o Británii sestřelil nejvíce letadel. O příčině pádu jeho letadla se dodnes spekuluje.
Josef František, eso es, ale také rebel. V bitvě o Británii sestřelil nejvíce letadel. O příčině pádu jeho letadla se dodnes spekuluje.

Náš nejúspěšnější stíhač Josef František vzlétl poprvé do akce s 303. polskou perutí na konci srpna a již 2. září 1940 slavil první úspěch – sestřelil německou stíhačku Messerschmitt. Polská peruť se během jednoho měsíce stala nejúspěšnější perutí bitvy o Británii se 126 sestřely, z nichž 17 se podařilo právě Josefu Františkovi.

„Sestřelil sedmnáct letadel za tři týdny, to bylo neuvěřitelné. Ještě po válce se o něm vykládalo, jaký to byl hrdina. Ale chudák byl přelétaný, startovali jsme i čtyřikrát denně. A jednou při přistání chytil křídlem o strom a zabil se,“ vyprávěl Josef Balejka o svém kamarádovi Josefu Františkovi, který zahynul pouhý den po svých 26. narozeninách 8. října 1940.

Skóre Josefa Františka se do konce války podařilo překonat jen několika československým a polským letcům. Nutno dodat, že jeho úspěchy byly spojeny s nedodržováním rozkazů, kdy při leteckých akcích prostě odletěl z formace sestřelit nepřátelské letadlo. Velitel perutě Witold Urbanowicz nechtěl o vynikajícího letce přijít, ale zároveň se obával o disciplínu perutě, a proto ho ustanovil „hostem perutě“.

Hrob Františka Josefa na hřbitově polského letectva v Northwoodu u Londýna. Foto: Ministerstvo obrany ČR, Centrální evidence válečných hrobů
Hrob Františka Josefa na hřbitově polského letectva v Northwoodu u Londýna. Foto: Ministerstvo obrany ČR, Centrální evidence válečných hrobů

Po nálezu jeho letadla na jižním předměstí Londýna a těla bez zásahu se objevily spekulace, že ho o život připravila právě jeho neukázněnost. Vědělo se, že už dříve předváděl akrobatické kousky nad domem své anglické milé. Ať už byl důvod pádu jeho letadla jakýkoli, Britové jeho nasazení ocenili: udělili mu Záslužnou leteckou medaili (DFM) in memoriam a pohřbili ho jako hrdinu 10. října 1940 na hřbitově polského letectva v Northwoodu. Jeho jméno najdete spolu s dalšími šesti jmény padlých Čechoslováků v bitvě o Británii ve Westminsterském opatství na zdi Kaple Královského letectva.

Hrstku na nebi podporovaly statisíce Britů na zemi

Bitva o Británii trvala dlouhých 112 dní a skončila hořkou prohrou Německa. Za její zlomový den je považováno 15. září, které je v britských kalendářích označeno jako Den bitvy o Británii. Tehdy vyslal velitel Luftwaffe Göring nad Británii více než tisíc letadel. RAF se podařilo útok Luftwaffe odrazit, britské ztráty byly oproti německým poloviční.

Jeden z dobrovolných pozorovatelů na londýnské střeše během bitvy o Británii. V pozadí kupole katedrály sv. Pavla, která jako zázrakem zůstala netknutá, ačkoli Luftwaffe Londýn zasypávala zápalnými bombami každou noc.
Jeden z dobrovolných pozorovatelů na londýnské střeše během bitvy o Británii. V pozadí kupole katedrály sv. Pavla, která jako zázrakem zůstala netknutá, ačkoli Luftwaffe Londýn zasypávala zápalnými bombami každou noc.

K vítězství přispěl vedle hrstky početný pozemní personál – montéři a technici starající se o opravy a údržbu letadel a desítky tisíc dobrovolných pozorovatelů, kteří nepřetržitě sledovali nebe nad Británii na tisícovce stanovišť. Ubránit Británii pomohli také operátoři světlometů a obsluha protiletadlových děl.

Nezastupitelnou roli sehrály i ženy, které sloužily v Ženském pomocném letectvu (WAAT – The Women's Auxiliary Air Force) jako radarové operátorky, sledovaly a zaznamenávaly nálety, sestavovaly zprávy o počasí, údržbě letadel a tvořily posádky bezpilotních vzducholodí (barrage baloons), které představovaly vážné riziko pro letadla útočící z nízké výšky. Vzducholodě vznášející se nad Londýnem patří k ikonickým obrázkům války – britskou metropoli jich bránilo 5 000 z celkového počtu 6 400. Díky nim Britové ochránili průmyslové zóny a výroba letadel a zbrojní výroba tak mohly pokračovat.

Příslušnice WAAF (Ženského pomocného letectva) při nácviku stahování obranné vzducholodě.
Příslušnice WAAF (Ženského pomocného letectva) při nácviku stahování obranné vzducholodě.

Během druhé světové války prošlo leteckými jednotkami na Západě 2 500 československých vojáků, ať už jako létající, nebo pozemní personál. Zahynul každý pátý (529 mrtvých či nezvěstných), 250 letců bylo zraněných, 52 zajatých.

Jejich památku připomíná Okřídlený lev na Klárově, který inicioval Euan Edworthy, Brit žijící v Česku, jehož otec sloužil v Královském letectvu. Pomník od britského sochaře Colina Spoffortha darovala Čechům britská komunita a jeho odhalení 17. června 2014 se účastnil vnuk Winstona Churchilla Nicholas Soames.

Vzpomínky pamětníků pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Podpořit nás můžete i Vy drobnou částkou nebo vstupem do Klubu přátel Paměti národa. Více na podporte.pametnaroda.cz.