Veletrh vědy 2024 startuje ve čtvrtek a Paměť národa bude u toho

/ /
Veletrh vědy 2024

Tři dny plné poznání – to je Veletrh vědy 2024! Stánek Paměti národa najdete 30. až 31. 5. na výstavišti PVA EXPO Praha v hale č. 6. Máme pro vás knihy, novou várku Spitfire draků i oblečení. Na veletrh vás zveme i příběhem české vědkyně Marie Königové.

Stánek Paměti národa na Veletrhu vědy 2024
Stánek Paměti národa na Veletrhu vědy 2024

Nedovolili jí studovat medicínu, uspěla v oboru informační věda

Marie se svými bratry v Průhonicích. Zdroj: archiv pamětnice
Marie se svými bratry v Průhonicích. Zdroj: archiv pamětnice

Marie Königová dosáhla vrcholu v oboru informační věda, i když nikdy nevstoupila do KSČ. Dostala se k němu z nouze, protože v 50. letech nemohla studovat medicínu. Nakonec se stala historicky první profesorkou informační vědy v ČR.

Narodila se v roce 1931 v Praze a první roky svého života strávila v Průhonicích, kde byl její dědeček Vladimír Balcar známým lékařem. S koněm a malým povozem objížděl své pacienty, mezi které patřila i rodina pána Průhonického zámku Arnošta Silva-Tarouca.

„Dědeček vynikal v mnoha věcech…“

„Mimo jiné měl vynikající sluch a znal se s Antonínem Dvořákem, který bydlel v Žitné ulici. V Praze chodil na opery, a když se vrátil, sedl k pianu a zahrál všechny melodie,“ vzpomínala na dědečka, který byl mezi místními velmi oblíben nejen proto, že se zasadil o zavedení pravidelné autobusové linky z Prahy do Průhonic.

S rodiči bydlela v Kaprově ulici, její tatínek Augustin Šulc byl zdatným obchodníkem, který se svým bratrem Karlem založil firmu na prodej a servis motocyklů. V době první republiky se také zasloužil o zavedení prodeje britských motocyklů BSA, později zastupoval českou značku ČZ.

Otec Augustin (vlevo) s bratrem za první republiky. Zdroj: archiv pamětnice
Otec Augustin (vlevo) s bratrem za první republiky. Zdroj: archiv pamětnice

Tatínek Augustin Šulc

Vynikal nejen podnikavostí, ale i odvahou, po válce přijel na novém modelu motocyklu BSA z Londýna do Prahy. Tato reklamní jízda byla v tehdejších pražských novinách středem zájmu a přispěla k popularitě firmy i samotného Augustina Šulce.

Radost z podnikání a prosperita však netrvaly dlouho. Po nástupu komunistů k moci byl otec obviněn ze spolupráce s cizí mocností a držen ve vyšetřovací vazbě. Jeho podnik komunisté zestátnili.

Jak Bezpečnost hledala v otcově firmě miliony (Marie Königová)

„Majetek otce zmizel, byl doslova rozkraden. Otec se obrátil na právníka, aby dostal potvrzení, že byl neprávem zavřený. Bylo mu však řečeno, že žádné doklady k jeho případu neexistují.“ Za celou dobu, co byl ve vazbě, ho rodina nemohla navštívit.

Matfyz místo medicínyPsal se rok 1950, Marie měla po maturitě na reálném gymnáziu v Dušní ulici a bylo nemyslitelné, že by mohla jít po vzoru dědečka studovat medicínu. „Tak jsem šla pracovat do autoklubu, dva roky jsem připravovala řidičáky. V září na matematicko-fyzikální fakultě vypsali doplňkové zkoušky na přijetí.“

ELIŠKA – první samočinný počítač v Československu vyprojektovaný v letech 1950–57 týmem Antonína Svobody. Zdroj: archiv pamětnice
ELIŠKA – první samočinný počítač v Československu vyprojektovaný v letech 1950–57 týmem Antonína Svobody. Zdroj: archiv pamětnice

Podala si přihlášku a přijali ji, měli totiž tak málo studentů, že jim nevadil její špatný politický profil. Po úspěšném absolvování nastoupila do Výzkumného ústavu matematických strojů k docentu Antonínu Svobodovi, který díky své zkušenosti z USA sestrojil první československý počítač SAPO. Přestože u docenta Svobody působila pouze jeden rok, tato zkušenost ji nasměrovala k pozdější profesi.

Napadlo ji, že by počítač bylo možné využít při práci s jazykem, a proto nastoupila do Ústavu pro jazyk český Akademie věd. „Přijali mne jako jediného člověka, který rozumí matematice, aby mohli pracovat s rozbory textů,“ vysvětluje.

Kariéra bez stranické legitimace

Po čase začala pracovat v Ústavu technických a ekonomických informací, kde se pět let zabývala vyhledáváním knižních informací. Přitom začala učit na katedře vědeckých informací a knihovnictví na Filozofické fakultě UK matematické metody v jazykovědném oboru, nejdříve externě a po čase na plný úvazek.

„Pracovala jsem tam na té nejnižší úrovni jako asistentka, protože jsem samozřejmě nikdy nebyla v žádné partaji. Nabízeli mi také, abych vstoupila, ale řekla jsem jim, že to opravdu nepotřebuji.“

V roce 1976 získala titul PhDr. a v roce 1980 získala titul CSc. obhajobou práce o možnostech použití matematických metod v informatice.

Marie Königová získala v roce 1980 titul CSc. Zdroj: archiv pamětnice
Marie Königová získala v roce 1980 titul CSc. Zdroj: archiv pamětnice

Rok 1989 Marii Königové přinesl nové možnosti. V roce 1991 získala titul docent v oboru informační věda. Působila na univerzitě v Torontu a svou profesní kariéru završila v roce 1994, kdy jako první žena v ČR získala v oboru informační věda titul profesor.

Kromě toho začala spolupracovat s Českým rozhlasem, kde moderovala pořad A léta běží, který v té době poslouchalo okolo 800 tisíc posluchačů. Přednášela také pro seniory. Své poslání vidí i v udržování vztahů se svou rozvětvenou rodinou, která jí dává do života radost a energii.

Nejdůležitější životní zásadou je pro ni skautská poctivost a statečnost. Hodnoty, kterými se vždy řídila a které ji stále provázejí jejím dlouhým a zajímavým životem.

Marie Königová v roce 2015. Foto: Lukáš Žentel
Marie Königová v roce 2015. Foto: Lukáš Žentel

 

Expozice Paměti národa na Veletrhu vědy 2024
Expozice Paměti národa na Veletrhu vědy 2024