Vzepřel se kádrovákům a po srpnu 1968 musel utéct

/ /
Vzepřel se kádrovákům a po srpnu 1968 musel utéct

Pavel Bartovský svedl v době pražského jara bitvu s kádrovým oddělením Škodovky o nahlédnutí do svého kádrového posudku. Jeho malá vzpoura vůči komunistickým strukturám měla být po srpnu 1968 potrestána.

„Každému jen trochu normálněji myslícímu a posledními dvaceti lety ještě ne úplně mravně deformovanému člověku se zdá být úplně logickým požadavek občanů vědět, co je o nich psáno v listinách a fasciklech, uložených v kádrových odděleních podniků. Každý by měl poznat obsah všech svých posudků a měl by mít možnost se proti jejich obsahu obhájit.“

Tato odvážná slova napsal na jaře 1968 Pavel Bartovský do deníku Svobodné slovo a svedl bitvu s kádrovým oddělením Škodovky o nahlédnutí do svého fasciklu. Ve svém článku zaútočil na důležitý nástroj komunistického režimu – kádrování. Posudky a kádrové materiály provázely člověka po celou kariéru – od školy až do důchodu. A právě fakt, že nikdo obsah svého kádrového svazku neznal, činil z kádrování velmi účinný psychologický nástroj totalitního státu.

Zaměstnanci byli neustále drženi v nejistotě, jestli nemají ve svém spise nějaké kaňky, které jim znemožní profesní postup, zabrání jejich dětem ve studiu apod. Pavlovy kádrové materiály obsahovaly jako první kaňku jeho „buržoazní původ“ a po roce 1968 kaněk ještě přibylo.

Tři roky v emigraci

Pavel Bartovský se narodil v listopadu 1936 v Plzni. Jeho otec vlastnil v centru města dům, kde provozoval obchod s nábytkovými látkami a provazy. Po komunistickém puči v únoru 1948 komunisté obchod, dům i auto znárodnili. Po událostech kolem měnové reformy 1953 byla celá rodina vystěhována do chaty v Nové huti u Dýšiné.

Mladý Pavel Bartovský s rodiči a sestrou. Foto: Paměť národa
Mladý Pavel Bartovský s rodiči a sestrou. Foto: Paměť národa

Politické uvolnění pražského jara velmi uvítal. Zúčastňoval se manifestací, pustil se do bitvy s kádrovým oddělením Škodovky. Po srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy však dostal anonym. Byly v něm výhrůžky, že ho přepadnou a zbijí. Zalekl se a rozhodl se situaci vyřešit emigrací.

Na podzim 1968 se tenisový oddíl Slavie Plzeň, za nějž hrál, zúčastnil přátelského utkání v západním Německu. Pavel Bartovský se odtud nevrátil. Nejprve žil ve Zwieselu, později se přesunul do Mnichova, kde získal místo programátora u firmy Siemens. Ve volném čase působil jako učitel lyžování a tenisu a cestoval po Evropě i Americe. Po třech letech se ale vrátil do Československa, protože mu onemocněla maminka.

Tady ho čekaly výslechy Státní bezpečnosti a nekonečné hledání práce. „Na StB jsem byl volaný asi dvacetkrát. Ze začátku jsem tam byl každý druhý den. Měl jsem z toho dokonce žaludeční potíže,“ vzpomíná. Estébáky zajímaly především informace o československých emigrantech, se kterými se v Německu setkal.

Po sametové revoluci se Pavel Bartovský stal členem Občanského fóra, později zasedal v zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 3 za Křesťansko-demokratickou stranu.

Pavel Bartovský při natáčení pro Paměť národa v roce 2017. Foto: Post Bellum
Pavel Bartovský při natáčení pro Paměť národa v roce 2017. Foto: Post Bellum
Vzpomínky Pavla Bartovského pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Pokud považujete zachování vzpomínek na minulost za důležité, můžete vstoupit do Klubu přátel Paměti národa nebo jinak podpořit na https://podporte.pametnaroda.cz.