Strahovský stadion: nadšení masarykovci, internovaní Němci, komunisté. A teď?

/ /
Sokolský slet 1932
Sokolský slet 1932
zdroj: z archivu Zdeňka Pišťáka

Může na Strahovském stadionu v budoucnu sídlit paměťová instituce připomínající dějiny 20. století? Odpověď možná napoví Festival Paměti národa, který se zde odehraje na přelomu letošního září a října.

Je to nejspíš největší sportovní stadion na světě, ale v posledních letech sem najde cestu málokdo. Začal se budovat před necelým stoletím, kdy se dosud nezastavěné území na kopci za pražskými hradbami stalo dle zákona o Velké Praze z roku 1922 součástí metropole mladého státu. A oporou tohoto mladého státu tehdy byli Sokolové, tělovýchovná, ale také výrazně vlastenecky orientovaná masová organizace.

Paměť národa zve na koncerty, divadla, diskuze pro všechny, kterým záleží na svobodě. Na jižní tribuně Strahovského stadionu pořádá od 29. 9. do 1. 10. Festival Paměti národa. Na jednom pódiu se setkají mladí populární hudebníci s písničkáři, kteří tvořili navzdory komunistickému režimu. Během tří festivalových dní vystoupí na akci Barbora Poláková, Vladimír Merta, Lenka Dusilová, Thom Artway, Igor Orozovič nebo Jaroslav Hutka. Více na festival.pametnaroda.cz

V roce 1926 byl u příležitosti VIII. Všesokolského sletu otevřen nový stadion, kterému se říkalo Velký, později též Masarykův. Už tehdy měl dnešní rozměry, ale vypadal jinak než v současnosti. Měl jednu dřevěnou tribunu postavenou dle návrhu architekta Aloise Dryáka. Dnešní podoba stadionu je výsledkem více než půlstoletí trvajícího vývoje.

Strahovský stadion patří svou rozlohou mezi největší na světě. S kapacitou 250 tisíc diváků by ho v této kategorii podle některých údajů překonal jen starořímský Circus maximus, který pojal asi 320 tisíc návštěvníků. O historii stadionu i okolí se návštěvníci dozví na komentovaných procházkách na Festivalu Paměti národa.

Slet se stal symbolem: nebojíme se a budeme se rvát

Následující IX.všesokolský slet se konal v roce 1932 za účasti prezidenta Masaryka, v létě roku 1937 se zde (tehdy už bývalý) první československý prezident u příležitosti připomínky výročí bitvy u Zborova naposledy objevil na veřejnosti. X. všesokolský slet v létě roku 1938 se odehrával v napjaté atmosféře ohrožení Československa nacistickým Německem. 

Sletu se zúčastnila i tehdy šestnáctiletá Vlasta Macháčková. „V celé Evropě to vřelo. Hitler řval a ohlupoval národ. Zcela všechny zfanatizoval.“

„Vše viselo na vlásku, cítili jsme to. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda se slet na Strahově uskuteční.“

„Měli jsme strach, aby se něco nestalo. Byly to ale zážitky, které se neopakují. Slet se stal i symbolem, že se nebojíme, že se budeme rvát, že není možné, aby nám někdo ublížil. Cítili jsme se vlastenci, milovali jsme vlast, národ, prezidenta,“ popisuje pamětnice tehdejší atmosféru. Ani odhodlání Sokolů však nezvrátilo postupný konec předválečného Československa.

 • Hlavní program X. všesokolského sletu se konal ve dnech 3.–6. července 1938,
 • celý program trval pět týdnů,
 • prostné cvičení Přísaha republice zahrnovalo celkem 30 tisíc mužů najednou, 
 • na sletu cvičilo na 350 tisíc účastníků,
 • cvičení zhlédly dva miliony diváků.

   

  Sokol vznikl před 160 lety – debatovat o Sokolu včera a dnes budou zástupkyně z České obce sokolské na Festivalu Paměti národa

  Dostali jsme dvakrát trochu kávy. Ale káva je něco jiného

  Méně známá – a nejtemnější kapitola historie strahovského stadionu – se psala ve dnech těsně po skončení druhé světové války. Jeho velká plocha sloužila po několik týdnů jako shromaždiště pro lidi, kteří se stali terčem poválečné odplaty. Vedle zatčených nacistických ozbrojenců včetně příslušníků SS se zde ocitli i docela obyčejní lidé. Jako třeba rodina tehdy dvanáctiletého Hugo Fritsche. Ten se narodil v Brně české matce a německému otci. Konec války je zastihl na útěku před postupujícími Rudoarmějci poblíž jihočeské Blatné. Skupinu uprchlíků nakonec zatkli a jednoho květnového dne převezli na pražské smíchovské nádraží. Následoval pěší přesun v horku do prudkého kopce na Strahov. 

  „Nás hnali na ten stadion, tam bylo už internovaných pod širým nebem 10 tisíc Němců. Tam jsme ztratili tatínka a babičku, na Strahov nedošli a poslali je do nemocnice do Ženských domovů. My jsme o nich nic nevěděli a zůstali jsme na stadionu. Tam jsme každých čtyřiadvacet hodin dostali polévku, kousek chleba a dvakrát trošku kávy. Já nemůžu říct…, káva je něco jiného,“ vyprávěl Hugo Fritsch po bezmála sedmdesáti letech od tehdejších událostí stále velmi slušnou češtinou. 

  Na Strahovském stadionu lidé spali pod širým nebem napospas počasí, jídla dostávali málo a navíc se tam rozšířily vši a úplavice. V těchto otřesných podmínkách strávila rodina měsíc a poté je transportovali na statek Strachov u Kralup nad Vltavou. S rodinou byl tehdy i Hugův malý bratr Willy. V kojeneckém věku se mu nedostávalo mléka a následkem podvýživy po pár dnech na statku u Kralup zemřel. Hugo Fritsch dodnes neví, kde je jeho mladší bratr pochován. Dodejme, že podobně tragický osud stihl většinu jeho rodiny, on sám poválečnou anabázi po různých lágrech přežil a v roce 1948 se po intervenci příbuzných dostal do Německa. I jeho příběh bude provázet účastníky komentovaných procházek o historii stadionu a okolí, které proběhnou v rámci Festivalu Paměti národa. 

  Strahovský stadion – Největší internační tábor pro Němce

  Od sletů ke spartakiádám

  Poválečný život se vracel do normálu a obnovil se i sokolský život. Sílu hutí měl demonstrovat první poválečný XI. Všesokolský slet naplánovaný na léto roku 1948 samozřejmě opět na strahovský stadion. Pár měsíců předtím však moc ve státě převzali komunisté a sokolský odkaz věrnosti masarykovské republice pramálo souzněl s komunistickými doktrínami. Slet se tak opět konal ve zjitřené atmosféře. Vzpomíná na to například Sylvie Knedlová ze Zlína. „Cvičili jsme v modrých trenýrkách, modrých halenkách olemovaných bílým proužkem a měli jsme takové bílé kroužky. Ještě si dodnes pamatuji tu skladbu. A šli jsme přes Prahu a vyvolávali hesla,“ vzpomíná na protikomunistické protesty, které slet provázely. 

  Úvodní scéna se kvůli iniciálám T.G.M. a E.B. musela přecvičovat (Helena Strublová, * 1932)

  Následky přišly záhy: „Bohužel přijeli jsme zpátky, my plní nadšení, a děvčata Oxnerovy měly problémy. Prý proto, že nás nechaly vyvolávat nějaká protistátní hesla. Nás to ani nenapadlo. My jsme od radosti, že nás tam lidé sledují, volali to, co jsme se naučili. A oni to vzali jako protistátní činnost. Děvčata Oxnerovy nesměly pak už vůbec cvičit a Slety se pak zakázaly.“

  Tisíce Sokolů byly „vyakčněny“ a Sokol byl postupně včleněn do státních tělovýchovných struktur. Tradice hromadného cvičení ale s komunistickým převratem nezmizela, často ti samí lidé, kteří se účastnili posledního sletu, zamířili na Strahov o sedm let později na první spartakiádu. Ta se na  Strahovském stadionu konala v roce 1955 a pak každých pět let. S jedinou výjimkou – roku 1970 se soudruzi báli, aby se v době stále živých vzpomínek na sovětskou okupaci shromáždění desetitisíců cvičenců náhodou nezvrtlo v protirežimní protesty jako v dobách posledního sokolského sletu.

  Mnozí pamětníci na cvičení na spartakiádách dodnes vzpomínají rádi, někteří zdůrazňují určitou kontinuitu s předchozími sokolskými slety, další ale zmiňují propagandistický aspekt, kdy si komunistický režim z masového cvičení udělal pomyslnou výkladní skříň. Již zmíněná Sylva Knedlová, účastnice XI. Všesokolského sletu, cvičila na všech spartakiádách až do 80 let. 

  „A dodnes mne nikdo nepřesvědčí, že jsme tyto spartakiády dělaly jako divadlo pro Husáka nebo pro někoho jiného.“ 

  Fenoménu hromadného cvičená se bude věnovat na Festivalu Paměti národa debata a projekce dokumentárního filmu Dvojí tvář Spartakiád

  Největší stadion… Ale co s ním?

  Po sametové revoluci a zhroucení komunistického režimu se už plánovaná spartakiáda v roce 1990 nekonala. Přišla doba, která razila individualismus a která zavrhla řadu kolektivních rituálů, s postupnou degradací komunistického režimu čím dál víc vyprázdněných. Nový smysl své existence tak musel hledat i obří strahovský stadion a dá se říct, že jej hledá dodnes. 

  Ještě v roce 1994 se zde konal další sokolský slet, ale ty další už si vystačily s menšími plochami. Strahovský stadion tak v 90. letech proslul spíše koncerty rockových hvězd jako Rolling Stones, Pink Floyd či U2. Tak trochu furiantsky se jim tehdy chtěli vyrovnat i čeští folkoví bardi bratři Nedvědové a i oni v roce 1996 v časech své největší slávy dokázali na stadion přitáhnout 60 tisíc diváků. Vedle toho ale třeba v květnu roku 1995 stadion hostil také setkání věřících s papežem Janem Pavlem II.

  Vystoupení vojáků Československé lidové armády jako finále Československé spartakiády na konci června 1985. Foto: ČTK
  Vystoupení vojáků Československé lidové armády jako finále Československé spartakiády na konci června 1985. Foto: ČTK

  Dnes je Strahovský stadion majetkem Hlavního města Prahy a požívá památkové ochrany. Na ploše dnes najdeme tréninková hřiště Sparty Praha, tribuny a jejich zázemí nyní mají (leckdy však nemají…)  všemožné využití, u severní tribuny najdete letní kino, na jihu autoservis. Pražský magistrát deklaroval zájem některé prostory poskytnout českým paměťovým institucím. Své představy o budoucí identitě Strahova představí aktéři z různých organizací na debatě v zahajovací den Festivalu Paměti národa. Je to šance pro místo, které s námi prožilo dobré i zlé.