Příběhy 20. století: „Jako by to byl výlet.“ Auto ale mířilo do Bartolomějské...

/ /
Milena Sedláčková v roce 2021
Milena Sedláčková v roce 2021
zdroj: Post Bellum

Milena Sedláčková pracovala dlouhá léta jako účetní Konfederace politických vězňů. Její příběh z doby komunismu ale znal jen málokdo. Šuškalo se, že za komunismu tajně pracovala pro Američany a dostala za to osm let vězení. Jak to tedy bylo?

Milena Sedláčková svůj příběh vypráví nerada, vytěsnila ho. Detaily nesvěřila ani svému synovi a vnukům. Vyslyšela však prosbu Paměti národa. Ze skoro tříhodinové nahrávky jejího vyprávění vznikly dva rozhlasové pořady z cyklu Příběhy 20. století. Nyní nabízíme první díl. V neděli 24. dubna 2022 odvysílá Český rozhlas Plus druhý díl o jejím věznění a propuštění.

S Ukrajinou se jí vrací traumata z dětství

Novorozená Milena s rodiči, 1933, Zdroj: archiv pamětnice
Novorozená Milena s rodiči, 1933, Zdroj: archiv pamětnice

Milena Sedláčková se narodila 13. května 1933 v Praze. Tatínek provozoval živnost se svým osobním vozem jako drožkář, dnes by se řeklo taxikář, maminka pracovala v prodejně a jako uklízečka. Dětství Milena prožila za války na Vyšehradě. Jako malému děvčátku se jí do paměti zaryly silné emoce, které prožívali její rodiče. Vzlykající dospělé utírající si slzy si vybavuje během demobilizace v roce 1938 a za nacistického přepadu 15. března 1939. Asi nejsilněji se jí vrací hrůza a panika z bombardování 14. února 1945. Pamatuje si sirény, výbuchy, hořící Emauzy. Dnes se jí vzpomínky z dětství vracejí při sledování záběrů z Ukrajiny: „Pro mě je to katastrofa! Koukám na televizi a vidím ty děti a dospělé lidi na Ukrajině, nedělá mi to dobře. Doufala jsem, že tohle se už nikdy nevrátí,“ říká devětaosmdesátiletá Milena Sedláčková.

Při tanci se osudově zamilovala

Milena Sedláčková rozená Součková se v roce 1947 v patnácti letech zamilovala do gymnaziálního studenta – maturanta Jaroslava. Na taneční zábavě ji tento pohledný chlapec vyzval k tanci. Maminka s babičkou dceři vztah kvůli věku zakazovaly. Milena se s ním tedy rozešla: „Pak jsem zjistila, že se mi po něm hrozně stýská. Vystupovala jsem z tramvaje z jedničky a náhodnou jsme se potkali na zastávce a padli jsme si do náruče,“ vypráví Milena Sedláčková, která vystudovala dvouletou obchodní školu.

Psali dopisy neviditelným inkoustem

Se svým chlapcem Jaroslavem prožívala Milena tragédii – jeho tatínka zatkla StB. Za údajnou velezradu ho komunisté poslali na dvacet let do uranových lágrů v jednom z navazujících procesů Horáková a spol. Jaroslav se rozhodl, že se státní zvůli postaví. 

Milena Sedláčková (tehdy Součková), 1948, Zdroj: archiv pamětnice
Milena Sedláčková (tehdy Součková), 1948, Zdroj: archiv pamětnice

Se svým spolužákem Milanem Herdou založili odbojovou skupinu Dora. Milan se přes svoji dívku Danu Bedřichovou propojil s agentem americké tajné služby CIC Stanislavem Bílým. Ten chodil s kamarádkou Dany. 

Milan Herda zorganizoval důmyslnou síť informátorů – asi deset dvacetiletých kluků a  dívek, někteří tvořili páry. Výjimkou ve skupině byl tatínek Dany – jednapadesátiletý podplukovník Ladislav Bedřich, muž s hrdinskou minulostí z východní fronty. Později u soudu dostal nejvyšší trest, dvacet let vězení.

Ladislav Bedřich v roce 1939 krátce po nacistické okupaci utekl do Polska. V Krakově vstoupil do čs. zahraniční jednotky, se kterou pokračoval do Sovětského svazu, kde byli vězněni v internačním táboře v Suzdalu. Později bojoval na východní frontě, domů se vrátil jako vysoký důstojník s medailemi za chrabrost. Po válce se stal v Praze velitelem vojenské tělovýchovy. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen na 12 měsíců do pracovního tábora, detaily politického procesu zatím neznáme. Po deseti měsících se vrátil. A jeho dcera Dana mu doma představila agenta CIC Bílého. Bedřich se nerozmýšlel a souhlasil, že jim pomůže, ve skupině působil jako šifrant, sháněl pro ně krátkovlnná rádia, falešné doklady. 

Milan Herda zprávy od svých spolupracovníků předával agentovi prostřednictvím tzv. mrtvých schránek, případně zasílal dopisy do Švýcarska na určenou adresu. Texty působící jako obyčejné kamarádské pozdravy skrývaly zašifrované špionážní zprávy napsané neviditelným inkoustem. Fungovalo to. Skupina dodávala stovky různých zprávy o armádě, průmyslu, kopie úředních dokumentů z komunistických úřadů. Měli přesné informace z jednoho komunistického ministerstva. Jaroslav Sedláček se totiž svěřil své dívce Mileně a poprosil ji o pomoc při práci pro odbojovou skupinu. 

Zradila důvěru kolegů v práci, ale nelituje

Milena po obchodní škole nastoupila do prodejny stavebnin a keramiky jako úřednice. 

V říjnu 1951 povýšila na místo na Ministerstvo stavebního průmyslu do dopravního oddělení, kde mimo jiné pořizovala zápisy z jednání, nahlížela do strategických dokumentů úřaduˇ, např. souhrnných týdenních zpráv: 

„Věděla jsem, co budu pro Jaroslava dělat. Předávala jsem mu kopie. Souhlasila jsem, že mu pomůžu samozřejmě. Zradila jsem své kamarády. (Paní Milena míní kolegy na ministerstvu, pozn. redakce) A nelituji toho.“ 

Milena Sedláčková (tehdy Součková), 1955.  Zdroj: archiv pamětnice
Milena Sedláčková (tehdy Součková), 1955. Zdroj: archiv pamětnice

Milena Sedláčková pořizovala kopie ministerských dokumentů a předala je Jaroslavovi. Ten listy přefotil fotoaparátem, který získal od agenta CIC Bílého, a mikrofilm předal šéfovi skupiny, dvaadvacetiletému Milanu Herdovi.

Večer čekej přítele   

Skupina deseti velmi mladých chlapců a dívek získávala instrukce z vysílání Svobodné Evropy z rubriky „Pozdravy domů“. K tomu jim sloužilo rádio, které jim sehnal podplukovník Bedřich. Když zazněla věta „Růže touží po rose“, zaznamenalo to, že mají naplnit mrtvou schránku, „Večer čekej přítele“ – schránku vyzvedne agent CIC, „Tatraplán z Moravy zdraví přátele z Velvar“ – všechno v pořádku, „V zelené zahradě roste veliký strom“ – pozor nebezpečí, „Kocour mňouká na měsíc“ – nemáme nic, poslouchejte zítra. 

Skupina úspěšně prováděla špionáž asi deset měsíců. Na začátku léta 1952 všechny pozatýkala StB. Jediného, koho nedostali, byl agent CIC Stanislav Bílý, který včas pochopil, že skupina je dekonspirována a zůstal v zahraničí.

Krtek se snažil půl roku, agent mu ale unikl 

Vedoucí odbojové skupiny Milan Herda se v srpnu 1951 neprozřetelně svěřil svému strýcovi, asi čtyřicetiletému Miroslavu Herdovi. Ten vše oznámil policii a souhlasil se spoluprací, stal se „krtkem“, který předstíral členství ve skupině. Estébáci skupinu skoro půl roku monitorovali, ale i přes svou snahu se k agentu CIC nedostali.

  

Maminka Milana Herdy na jaře 1952 cosi vytušila a syna varovala. Když ho pak na ulici ve tmě začátkem června 1952 zastavili neuniformovaní policisté a zeptali se „Jste Milan Herda?!“  v klidu odpověděl: „Ne. Toho neznám.“ Estébáci byli tak zmatení, že pokračovali dál, než to jednomu z nich došlo. Herda již prchal. Po nějaké chvíli byl dopaden a několika muži na chodníku surově přemožen. 

Jaroslava Sedláčka zatkli za týden po Milanovi. 

Milena a Jaroslav Sedláčkovi se synem, 1964. Zdroj: archiv pamětnice
Milena a Jaroslav Sedláčkovi se synem, 1964. Zdroj: archiv pamětnice

Milena Sedláčková vzpomíná na dny hrůzy, které následovaly po zatčení jejího chlapce Jaroslava. Všimla si, že ji sledují nenápadní chlapi, došlo jí, že se nejspíš jedná o soudruhy od Státní bezpečnosti. Pro Milenu přijeli 23. června 1952 v šest hodin ráno, začínal krásný letní den, ještě ležela v posteli: „U volantu seděla holka a jeden z těch dvou chlapů, co pro mě přišli, si sedl vedle ní a ten druhý vedle mě. Vypadalo to, jako když jedeme na výlet,“ vzpomíná Milena. Auto směřovalo do Bartolomějské. 

I další odbojáře ze skupiny „Dora“ estébáci pozatýkali během června 1952. Policie odhalila mrtvé schránky, během domovních prohlídek zabavili písemnosti, fotoaparát, lahvičku s neviditelným inkoustem, rádio, vysílačku, psací šifrovací stroj, plánky různých skrýší, mnohé další detaily ze zatčených vymlátili. Milan, šéf skupiny, putoval na osmnáct let do vězení, Jaroslav dostal devatenáct let, Milena osm.

Jak probíhalo vyšetřování? Co prožila ve vězení na Kladně, ve Zlíně a Želiezovcích? Proč a za jakých okolností jí prezident Zápotocký udělil milost? Dozvíte se v druhém díle Příběhů 20. století o paní Sedláčkové, které vysílá Český rozhlas Plus v neděli 24. dubna 2022.