Mluvil s Kubišem. Pak se staral o parašutistu, když naproti u Kubišů už zatýkali

/ /

Dne 16. června 1942 se mělo konat v parku Národního muzea setkání tří odbojářů z Vysočiny z Dolních Vilémovic: pětadvacetiletého Aloise Denemarka, Jaroslava Kubiše a jeho bratra Jana Kubiše…

Tento parašutista z Anglie se už dva dny poté už ukrýval v kostele sv. Cyrila a Metoděje... 

Z trojice odbojářů se dožil konce války jen Alois. Svůj příběh v roce 2007 vyprávěl badateli Vlastu Janíkovi, který nahrávku uložil do sbírky Paměť národa. O čem s Kubišem dva dny před jeho hrdinskou smrtí v bitvě v Resslově ulici mluvili? 

Srdečně Vás zveme do muzea nové generace, do Institutu Paměti národa. Unikátní expozice „Za Československo!“ o odbojářích z 2. světové války je otevřena v Pardubicích v Machoňově pasáži na třídě Míru. Vše o programu, rezervaci pro školy a o vstupném pro veřejnost.

Alois Denemarek se narodil roku 1917 v Dolních Vilémovicích v rodině místního sedláka. Naproti přes ulici měli domek Kubišovi. Děti si spolu hrávaly, praly se, pracovaly na polích a statku, hrály na hudební nástroje, v dospívání se spolu nejednou napily na tancovačkách, servaly se se zedníky, ale brzy ráno kolem šesté vstávaly ke zvířatům. Jan býval prý více rozvážný, kliďas, zatímco jeho bratr Jaroslav vesnický sígr, vyprávěl Denemarek.

Šedesát rohlíků za marku

V roce 1937 Alois narukoval na vojnu, ale kariéru dragouna mu zhatil pád z koně; po zranění byl převelen do kantýny, kde připravoval snídaně pro důstojníky – rohlíky a kakao nebo kafe. Vypráví, že středeční ráno 15. března 1939 při práci poslouchal rozhlas a zaslechl, že nás přepadli Němci. Utíkal do kasáren probudit velitele: „Ale co jsme mohli dělat?! V rádiu hlásili, že všechno v klidu, zůstaňte na svých místech.“ Vojáci prožívali obrovské zklamání a šok, že se nebráníme, vzpomíná Denemarek, který s nelibostí prodával potraviny i okupantům. Když do kantýny nakráčel první Němec a chtěl koupit rohlíky za marku, musel mu podle nadhodnoceného kurzu Denemarek vysázet do krabice šedesát rohlíků. Kurz činil 10 korun československých za 1 německou marku. 

Jsme rádi, že čtete naše články!

Heslo „Dobrá voda“ 

Alois Denemarek vojákem. Zdroj: archiv pamětníka
Alois Denemarek vojákem. Zdroj: archiv pamětníka

Z Dolních Vilémovic odešel za hranice jen Jan Kubiš, i když přemlouval Aloise a jeho bratra Karla Denemarka, aby šli s ním: „Ale co naši rodiče?! Přece jsme na ně nemohli nechat celé hospodářství,“ vysvětluje Denemarek, který si Kubišem domluvili heslo: „Dobrá voda.“ Kdo by se jím prokázal, měli mu pomoci.

 

K překvapení Aloise se v Dolních Vilémovicích Jan Kubiš objevil už na jaře 1942: „Za rodičema ale nešel. Řekl nám, že kdyby se někdo objevil z Anglie, máme mu pomoct,“ vzpomínal Denemarek. Jejich adresu a jméno Kubiš nahlásil československým zpravodajcům v Anglii jako spolehlivou vlasteneckou rodinu. Jan Kubiš se s Denemarkovými domluvil, že kontakt na něj půjde pouze přes jeho bratra Jaroslava. K tomu skutečně došlo, Jaroslav do Prahy vozil nejen informace, ale hlavně potraviny a předával je rodině Moravcově žijící na pražském Žižkově. 

Rodina inspektora státních drah Aloise Moravce žila v žižkovském bytě v Biskupcově ulici č. 1745/7. Laskavá manželka inspektora Marie Moravcová, členka Dobrovolných sester Červeného kříže, se stala jednou z nejobětavějších a nejvýkonnějších pomocnic Jana Kubiše, Josefa Gabčíka a dalších parašutistů vysílaných z Anglie do protektorátu. I její starší syn Miroslav odešel roku 1939 do exilu, bojoval v řadách 313. čs. stíhací perutě. Zahynul roku 1944 během havárie při startu k operačnímu letu. Mladší syn Vlastimil „Aťa“ Moravec, čerstvý absolvent obchodní akademie, se také zapojil do sítě odbojářů pomáhajících parašutistům. 

Poté, co pražské gestapo ukončilo a vyhodnotilo výslech Karla Čurdy, vydává se zatýkací komando do žižkovského bytu Moravcových. Dne 17. června ve 4:15 ráno příslušníci gestapa vedení Oskarem Fleischerem vtrhnou do bytu v Biskupcově ulici. Nacházejí zde Marii a manžela Aloise. „Teta“ Marie je na tuto situaci připravena. Ukrývá se na toaletě a tam polyká kapsli s jedem. Gestapáci běsní, od Marie se místo úkrytu parašutistů nedozví. Neprozradí je ani manžel Alois. Vyslýchající se tak zaměří na mladšího syna Vlastimila „Aťu“. Dlouho odolává, ale nakonec je to on, kdo nelidský výslech nevydrží a prozradí, že se nejhledanější vojáci v protektorátu ukrývají v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Zhroutí se prý poté, co mu ukážou mrtvé tělo jeho vlastní matky. 

Parašutista dostal kulku do zadku

V květnu 1942 u Denemarků zabušil zraněný parašutista František Pospíšil. Seskočil na území protektorátu ve skupině BIVOUAC, která měla za úkol kromě jiného poničit nádraží v Přerově, zničit teplárnu v Brně. Jeho kolegové ze skupiny Čoupek a Zapletal již byli zatčeni gestapem, jemu se podařilo uprchnout a v přestřelce byl zraněn na hýždi: „Ano, střelili ho do zadku. Měl jsem spolehlivého doktora v Jaroměřicích, který mu zranění ošetřil, dal mu injekci a nějaké masti,“ popisuje Denemarek. Parašutistu schovali v seně v kůlně nad stroji.

„Jednou nám pomohl skládat seno. A přišla tam paní Dočkalová, ta byla taková upovídaná. ‚Vy máte brigádníka?!‘ Tak to jsme měli strach. (…) To byly momenty, hochu! Jinak on u nás ztloustnul.“ 

Kubiš sahal do kapsy, vypadalo to, že bude střílet

Ukrývání parašutisty Pospíšila, pocházejícího z nedaleké vesnice Rešice, se stávalo neudržitelným. Na vesnici se lidé znají, ukrývaný nesměl na krok z kůlny. Obavy z náhodného odhalení rostly, protože po atentátu na Heydricha a vypálení Lidic prováděly protektorátní bezpečnostní složky razie, pročesávaly lesy, kontrolovaly doklady na ulicích, ve vlacích… Denemarkovi se snažili přemístit parašutistu Pospíšila do anonymnější Prahy. Jaroslav Kubiš tedy zorganizoval setkání s bratrem Janem 16. června 1942 v parčíku u Národního muzea, kde se měli domluvit, komu, kdy a jak parašutistu Pospíšila předají.

Dopis od maminky z koncentračního tábora
Dopis od maminky z koncentračního tábora

„Ten sraz byl v parčíku, v něm stálo něco dřevěného, nějaký altánek nebo kostelík, a tam jsme měli sraz. Jenže my jsme ho nemohli poznat. To bylo stanné právo… A on měl pěkné fousky, fešák. On přecházel silnici, která vede sem od muzea. Přecházel a tam na rohu stál… Němec. Klobouk, kožeňák a teď Honza (Kubiš) jde kolem a on ho zastavil. A teď Honza šahá do kapsy. Víš, jak nám bylo?! Nám se takhle stáhly prdele, poněvadž jsme si mysleli, že vytahuje revolver. A on chtěl zapálit jen cigaretu. A já ještě říkám: ‚Jardo, kruci, vždyť Honza nekouří.‘ Ale vytáhl sirky a připálil mu,“ vypravuje Alois Denemarek. Kubiš pak pronesl jen jednu větu, na prosbu, komu má v Praze předat Pospíšila, řekl: „Hoši, doba je blbá, nechte ho tam.“ 

Alois Denemarek okolnost své cesty do Prahy Pospíšilovi nesdělil. Po prozrazení úkrytu parašutistů v Resslově ulici, po mnohahodinové bitvě u kostela v Resslově ulici, provedlo gestapo razii v Dolních Vilémovicích u Kubišů. Celou rodinu zatkli. Odehrálo se to právě ve chvíli, kdy naproti ve světnici na statku Denemarků Alois strojkem stříhal parašutistu Pospíšila: „Tak šest metrů před námi zastavila tři auta gestapáků. Jeden z nich měl lísteček a ukazoval do ulice. Měli informace, kde Kubišovi bydlí. Pospíšil vyletěl ze židle, neměli jsme záclony. Mně vypadla mašinka a urazila mi zub. Měl jsem jií pak do loňského roku schovanou na památku, holky dělaly pořádek a vyhodily ji do sběru, to mě mrzelo,“ vypráví Denemarek.

Dostali rozkaz zastřelit parašutistu 

Bratři Denemarkovi krátce na to dostali rozkaz od jistého Miroslava Holoubka z Valče, spojky pravděpodobně z odbojové vojenské sítě Obrany národa, aby parašutistu Pospíšila zastřelili a těla se zbavili, popisuje Alois Denemarek: „Přišel a říkal: ‚Jedině odkráglovat, zůstal sám a to je nebezpečný.‘“ Bratři Karel a Alois měli schované pistole, ale nepoužili je. 

Dopis tatínkovi do Dachau. Zdroj: archiv pamětníka
Dopis tatínkovi do Dachau. Zdroj: archiv pamětníka

Parašutista Pospíšil, vědom si, že rodinu v Dolních Vilémovicích ohrožuje, jednoho letního dne roku 1942 odjel na zapůjčeném kole s vypilovaným výrobním číslem a v obleku. Směřoval do Tábora, kde našel pomoc u rodiny Volfových. Z úkrytu ho do Prahy nakonec vylákal zrádce Karel Čurda. Pospíšila zatklo gestapo 12. února 1943 v průchodu paláce Luxor na Václavském náměstí. Statečně gestapu odmítl nabízenou spolupráci, během výslechu vzdoroval. Přesto gestapo rozkrylo síť pomocníků, pozatýkali rodinu Volfovu, ale i Denemarkovu. Pospíšila popravili 28. října 1944 v Terezíně.

Aloise od jisté smrti zachránil sňatek a nové bydliště

Sedláckou rodinu z Dolních Vilémovic udal jistý Padělek, pomocník v Dalešickém mlýně, kde se parašutista Pospíšil také krátce ukrýval a kam mu vozil jídlo Karel Denemarek. Padělek si všiml cedulky na voze: Denemarek, Dolní Vilémovice č. 12. Výslech gestapa nevydržel a jméno a adresu vyzradil. Gestapo znovu zatýkalo v Dolních Vilémovicích 21. března 1943. 

Alois Denemarek v Dolních Vilémovicích už nějaké měsíce nebydlel. Žil s manželkou na statku v nedaleké obci Vacenovice. Gestapo nejdříve zatklo jeho bratra Karla a po půl roce si přišli i pro jeho rodiče.

Rodiče Aloise Denemarka. Zdroj: archiv pamětníka
Rodiče Aloise Denemarka. Zdroj: archiv pamětníka

Karel ani jeho maminka Marie a tatínek Antonín svého syna Aloise neprozradili. Shodně tvrdili, že Alois o ukrývání Pospíšila nevěděl, protože se oženil a změnil bydliště: „Musím jim za to děkovat. Neprozradili mě!“ vypráví s pohnutím v hlase Alois Denemarek, který po válce instaloval v obci pamětní desku na počest svých rodičů a bratra.

Karel Denemarek byl 19. dubna 1944 popraven na Pankráci stětím hlavy gilotinou. Před smrtí  údajně pronesl tato poslední slova: „Je válka a válka si žádá oběti.“ Maminku Marii Denemarkovou nacisté zplynovali v Ravensbrücku na Velký pátek 30. března 1945 kolem 14 hodiny. Tatínek Antonín Denemarek zemřel na konci války v koncentračním táboře Dachau. Jeho spoluvězeň po válce říkal, že už slyšeli dunění amerických děl a neustále se vzájemně posilovali, že svoboda se blíží. Zesláblý Antonín se ale nakonec osvobození nedočkal.

Denemarek sklízel rekordní úrodu, pak mu komunisté vše zabavili a zničili 

Po válce Alois Denemarek hospodařil na rodinném statku a spravoval hospodářství i ve Vicenovicích, kde žil se svojí manželkou. Vychovali spolu čtyři dcery. Denemarkovi se dařilo, na patnácti hektarech za rok a půl dosáhl obratu milión a půl korun, což představovalo rozsáhlé jmění, plat se v roce 1946 pohyboval mezi dvěma a třemi tisíci korunami. Denemarek byl schopen bez chemického hnojení, bez traktoru, jen s koňským spřežením sklidit šestačtyřicet metráků pšenice na hektar. Zaslouženě patřil v kraji mezi respektované sedláky. 

Komunismus a nacismus kazí lidi, varuje odbojář Denemarek

Denemarek odmítl majetek po roce 1948 dobrovolně vložit do JZD, k čemuž ho nutily komunistické úřady. V roce 1949 ho jako nepohodlného a bránícího kolektivizaci odsoudili na tři roky do vězení a ke stotisícové pokutě. Po necelých dvou letech ho propustili a po nějaké době dostal předvolání k vojenským pracovním jednotkám PTP, kde strávil dalších 18 měsíců. V kádrových materiálech soudruzi uvedli sprostou lež a pomluvu, která se o něm šířila, že prozradil atentátníky na Heydricha, a dokonce, že nese spoluvinu na smrti svých rodičů a bratra.

Po propuštění z PTP dostal úřední nařízení, že se již nesmí vrátit ani do Dolních Vilémovic ani do Vicenovic. Alois Denemarek se s rodinou usadil ve Znojmě a pracoval ve vinařství. 

„Komunismus, nacismus, socialismus! To všechno je na hovno. To kazí lidi!“ řekl Alois Denemarek na nahrávce z roku 2007 pro Paměť národa. Zemřel v roce 2013.