Milan Knížák: „Jediný klan, jehož jsem členem, se jmenuje Milan Knížák“

/ /
Milan Knížák
Milan Knížák

Tento výtvarník a performer vždy vystupoval jako solitér a odpůrce čehokoli oficiálního. Po roce 1989 pak ale stanul v čele dvou institucí: Akademie výtvarných umění a Národní galerie. Seriál Umění v izolaci, 2. část. Jak se tvořilo umělcům v době cenzury?

Milan Knížák

Jeho osobnost nezapadá do žádné škatulky, ani v uměleckém, ani v politickém slova smyslu. V době komunistické totality se vymezoval vůči státní moci i vůči undergroundu. Vybočujícím solitérem ale zůstal i po pádu komunismu: „Nejméně osamělý jsem se cítil v šedesátých letech, sedmdesátá a osmdesátá léta už znamenala určité osamění,“ říká ve svém rozhovoru pro Paměť národa. 

„A nejvíc osamělý jsem byl v devadesátých letech, kdy mi připadalo, že i ti dobří umělci, kteří přišli na Akademii, tak trochu chtěli, aby vypadala jako předtím. Jenom by tam seděli oni místo těch minulých.“ 

V mládí se ještě pokoušel hledat spřízněné duše ať už na Akademii výtvarných umění nebo v zahraničí, když ho Jindřich Chalupecký propojil s uměleckou skupinou Fluxus. Na její pozvání strávil na konci šedesátých let dva roky v USA, ale americká společnost mu připadala bojácná a stádní: „I to umění bylo strašně umělecký...“

Už od roku 1966 ho Státní bezpečnost sledovala jako nepřátelskou osobu, jeho performance v ulicích Prahy režim provokovaly a znepokojovaly. 

Obálka knihy Génius Milana Knížáka. Zdroj: archiv pamětníka
Obálka knihy Génius Milana Knížáka. Zdroj: archiv pamětníka

Svůj odpor ke všemu státně uznávanému a oficiálně „uměleckému“ vyjádřil v textu písně své kapely Aktual: „Probuďte pátera Koniáše, probuďte všechny idioty. Zahoďte všechno, co má nějakou cenu, spáchejte atentát na kulturu.“ 

Píseň Atentát na kulturu dala dokonce název propagandistickému filmu Československé televize z roku 1977, který očerňoval underground jako celek. Milan Knížák ale nezapadal ani sem, proti undergroundu se vymezuje a odmítá jeho idealizaci: „Já myslím, že to je pohádka, jsou to nové mýty.“ 

„Příběhy o undergroundu jsou jako nové Rukopisy z doby národního obrození. To taky byly jenom mýty, které měly přikrašlovat českou společnost.“ 

Solitérem zůstal i v devadesátých letech, přestože oficiálním funkcím se už nevyhýbal a stanul v čele dvou významných uměleckých institucí, Akademie výtvarného umění a Národní galerie. 

„Jde o to pamatovat si ty základní věci a neustále je opakovat stejně,“ formuluje své umělecké krédo. „Já jsem členem jediného klanu, který se jmenuje Milan Knížák.“