Františka Lafuntálová

* 1927

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Živořili jsme, jak se dalo

Františka Lafuntálová, 40. léta
Františka Lafuntálová, 40. léta
zdroj: Archiv pamětnice

Františka Lafuntálová, rozená Skořepová, se narodila 1. ledna 1927 v Kosově u Jihlavy. Rodiče, Marie (nar. 1905) a Václav (nar. 1898), nejprve pracovali ve fabrice v Malém Beranově a později se nechali zaměstnat na statku v Kosově. Aby otec za války získal práci, přihlásil se k německé národnosti, za což byl později vězněn a celé rodině prý po válce hrozil odsun do Německa. Františka vychodila základní školu v Kosově a okolo roku 1943 nastoupila na učiliště do Jihlavy. Vyučila se prodavačkou a tímto povoláním se živila až do svého odchodu do důchodu v osmdesátých letech. V roce 1948 se provdala za Josefa Lafuntála (nar. 1919). Podle vlastního vyprávění se do jejího života prakticky nepromítnuly společenskopolitické změny po roce 1948, 1968 nebo 1989. Často však ve svém vyprávění zdůrazňuje bídu a nedostatek během válečných i prvorepublikových let. V době natáčení rozhovoru (2021) žila Františka Lafuntálová v domově pro seniory v jihomoravském Šanově.