Marie Feuersteinová

* 1922

 • „Když jsem ho potkala v kanceláři a pracovala pro něj, tak mi imponovalo, že byl zcestovalý. Hodně cestoval, Anglii znal. Já jsem tenkrát toužila podívat se někam do světa, tak mi to imponovalo. Byl i v Persii, protože pracoval pro perskou firmu, dovážel bavlnu z Persie. Imponovalo mi, že tolik zná svět. Uměl anglicky perfektně, i německy, byl společenský a světaznalý člověk. Zajímal se také o náboženství, jak o křesťanské, tak o židovské. Ale do synagogy nechodil. Byl mi sympatický, přestože byl o tolik let starší, tak jsme se seznámili. Bylo nám dobře spolu.“

 • „Potom přišel rok 1967 a válka, to bylo zlé. To bylo hrozně smutné, mnoho mladých židovských hochů padlo, od 18 do 22 let. Pro rodiče, kteří přišli o děti, to bylo velmi smutné. Po válce manžel odjel do Rakouska na dovolenou, ale já jsem nikam jet nechtěla. Když se vrátil, tak začal stonat se srdcem a v roce 1971 zemřel. Zůstala jsem sama, ale sama jsem nebyla, protože jsme měli hodně přátel.“

 • „Já jsem se o to nezajímala. Hlavně, že mi dovolili, abych tu byla, abych tu mohla žít. Starala jsem se o maminku, nikdo mě neobtěžoval ničím, nechali mě žít v klidu, neměla jsem žádné potíže.“ – „Nechtěli po vás, abyste třeba…“ – „Nechtěli nic, nikdo po mně nic nechtěl. Totiž pamatuji se, že když jsem přijela, tak se pokoušeli, abych vstoupila do strany. Já jsem nechtěla, tak proti tomu nic neměli.“

 • „Manžel tenkrát odešel do Anglie, poněvadž přišli Němci. Tenkrát Židi nesměli pracovat, tak seděli v kavárně a diskutovali, co bude. To bylo v roce 1939. Byla razie Němců na tu kavárnu a hledali, co by na těch Židech našli. Na manželovi našli, že nemá zaplacené daně, tak mu řekli, že do tří dnů musí zaplatit, jinak že si pro něj přijdou. To byl důvod, že se manžel rozhodl – měli tajnou stezku přes Moravu do Vídně, že odejde do zahraničí. Doma nechal manželku a chlapce asi sedmiletého.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Hradec Králové, 15.06.2016

  (audio)
  délka: 58:55
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

V Izraeli jsem byla doma

Marie Feuersteinová. Nedatováno
Marie Feuersteinová. Nedatováno
zdroj: archiv pamětníka

Marie Feuersteinová se narodila 1. ledna 1922 jak Marie Brücknerová. Vyrůstala v rodině lesníka v Kobylicích u Nechanic, měla dvě sestry. Po ukončení měšťanky v Nechanicích studovala v letech 1938-1942 na obchodní akademii v Hradci Králové, maturitu složila v roce 1942. Pracovala jako úřednice. Po válce nastoupila do obchodní firmy v Praze, kde se v roce 1947 seznámila s Karlem Feuersteinem, za něhož se v roce 1949 provdala. Její manžel pocházel ze židovské rodiny, v roce 1939 emigroval do Anglie. Tam prožil válku, krátce působil v čs. jednotce jako voják, jeho první manželka a malý syn zahynuli v Osvětimi. Karel Feuerstein se po roce 1948 rozhodl emigrovat do Izraele. Odjel legálně na jaře 1949 a manželka Marie ho následovala v prosinci téhož roku. Manželé se usadili v Ramat Gan, Karel Feuerstein pracoval jako zástupce firmy a později obchodník, jeho žena našla práci ve spolku pro opuštěná zvířata. Karel Feuerstein zemřel v roce 1971. Od 60. let Marie Feuersteinová pravidelně navštěvovala Československo, v roce 1983 se kvůli matčině nemoci vrátila natrvalo. Pracovala jako úřednice v Hradci Králové, kde stále bydlí.